Onderzoek autoverzekeringen in Nederland

De Autoverzekering

Alle autobezitters in Nederland zijn verplicht een WA- autoverzekering af te sluiten. Dit is in 1963 besloten toen de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) tot stand is gekomen. Jaarlijks worden er duizenden autoverzekeringen afgesloten. Het kan dan gaan om een autoverzekering die afgesloten wordt vanwege de aanschaf van een (nieuwe of andere) auto of om een autoverzekering waarbij de consument overstapt naar een andere verzekeringsmaatschappij. Vergelijkingsservice Overstappen.nl deed onderzoek onder ruim duizend Nederlanders naar hun autoverzekering.

Opvallend is dat voor de jongste leeftijdscategorie de kosten van een autoverzekering de doorslaggevende factor is bij het afsluiten van een dergelijke verzekering. Maar liefst 100 procent van de ondervraagden tussen de 18 en 25 jaar gaf dit als antwoord. Voor de overige ondervraagden is dit veel minder relevant. Zo vindt 38 procent van de 26-35 jarigen en maar liefst 43 procent van de 36-45 jarigen de dekkingsgraad belangrijker dan de kosten. Hierna volgt de prijs van de autoverzekering en als laatste factor wordt gekeken naar de service van de verzekeraar. Het imago van de verzekeraar is voor bijna geen enkele ondervraagden van doorslaggevend belang, net als het advies van vrienden en kennissen.

Welke factor is doorslaggevend als u een autoverzekering afsluit?

Tabel1Onderzoek 

Afsluiten van autoverzekering

Jongvolwassenen blijken erg prijsbewust als het gaat om het afsluiten van een autoverzekering. Jongeren zouden namelijk pas een andere autoverzekering afsluiten als blijkt dat deze bij een andere verzekeraar goedkoper is (67 procent). Hetzelfde geldt voor personen in de leeftijdscategorie 26-35 jaar (55 procent). Gesteld kan worden dat jongeren minder goed naar de polisvoorwaarden kijken. De overige ondervraagden sluiten bij aankoop van een nieuwe auto een andere of nieuwe autoverzekering af (42 procent) of bij onenigheid met de huidige verzekeraar (21 procent).

Wanneer zou u een nieuwe autoverzekering afsluiten?

Autoverzekering 

Doorslaggevende factor

Er is weinig verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat om het afsluiten van een autoverzekering. Bijna de helft van de ondervraagde mannen (45 procent) zou bij aankoop van een andere of nieuwe auto ook een nieuwe autoverzekering afsluiten, 38 procent van de vrouwen sluit zich hier bij aan. Een betere of goedkopere verzekering is voor 32 procent van de mannen tegenover 34 procent van de vrouwen een reden een nieuwe autoverzekering af te sluiten. Ditzelfde is terug te zien als het gaat om de doorslaggevende factor voor het afsluiten van een verzekering. Bijna een derde van de mannen vindt de prijs het belangrijkste, net als bijna een derde van de vrouwen. Opvallend is wel dat slechts een kwart van de mannen de dekkingsgraad een belangrijke factor vindt tegenover bijna 40 procent van de vrouwen. Vrouwen spelen wellicht liever op safe waar mannen wat meer risico durven te nemen.

Welke factor is doorslaggevend als u een autoverzekering afsluit?

Tabel3Onderzoek 

Mogelijkheden tot afsluiten

Er zijn verschillende manieren om een autoverzekering af te sluiten. Anno 2014 kiest maar liefst 100 procent van de ondervraagde jongvolwassen tussen de 18 en 25 jaar er voor dit online te doen via de site van de verzekeraar zelf of via een vergelijkingssite, net als 66 procent van de 26-35 jarigen en 50 procent van de 36-45 jarigen. Online zijn autoverzekeringen tegenwoordig eenvoudig te vergelijken en direct af te sluiten. Telefonisch afsluiten is vooral nog populair bij de 26-35 jarigen (28 procent) en de 46-55 jarigen (32 procent). Over de gehele linie gezien sluit 38 procent van de ruim duizend ondervraagden een autoverzekering het liefst online af, waarvan 28 procent direct bij de verzekeraar. Dit wordt gevolgd door telefonisch afsluiten (33 procent), waarvan 22 procent direct bij de verzekeraar. Vooral jongeren maken gebruik van een vergelijkingssite.

Hoe sluit u uw autoverzekering bij voorkeur af?

Tabel4Onderzoek 

Eerlijk over schade

Het onderzoek van Overstappen.nl toont aan dat jongeren eerlijker zijn over de schade die zij aanrichten dan ouderen. Alle respondenten tussen de 18 en 25 jaar geven aan hun contactgegevens achter te laten indien zij schade aanrichten bij een onbemande auto. Van de overige ondervraagden geeft gemiddeld 90 procent aan dit te doen. Mannen en vrouwen gaan hierin gelijk op. Zowel 91 procent van de mannen als 91 procent van de vrouwen geeft aan hierover eerlijk te zijn. Van de mannen zegt 7 procent dit echter alleen aan te geven indien de schade fors is, tegenover 8 procent van de vrouwen. In de categorie 46-65 jarigen zegt 2 procent alleen gegevens achter te laten indien iemand heeft gezien dat hij of zij schade heeft veroorzaakt.

Laat u uw contactgegevens achter als u schade maakt aan een onbemande auto?

Tabel5Onderzoek 

Meer premie ouderen

Jongeren moeten vaak een hogere premie voor hun autoverzekering betalen dan ouderen. Verzekeraars schatten de kans dat een jongere een ongeluk veroorzaakt hoger in. Dit terwijl jongeren vaak heel voorzichtig rijden, juist omdat zij minder rijervaring hebben. Daarbij komt dat ouderen (65-plussers) relatief veel ongelukken veroorzaken. Toch vindt slechts tien procent van de ondervraagden dat ouderen meer premie moeten betalen voor hun autoverzekering. De ondervraagden tussen de 18 en 25 jaar denken hier iets anders over. Hiervan vindt bijna een derde dat ouderen meer premie moeten betalen, ook maar liefst 40 procent van de 26-35 jarigen sluit zich hier bij aan.

Vindt u dat 65-plussers meer premie voor hun autoverzekering moeten betalen, omdat zij een grotere kans op schade hebben?

Tabel6onderzoek