Aardgas

Aardgas is een van de fossiele brandstoffen dat ongeveer 300 miljoen jaar geleden is ontstaan. Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn voortgekomen uit fossielen, versteende resten van planten en dieren. Toen deze fossielen aan extreme druk en hoge temperaturen werden blootgesteld, ontstonden uiteindelijk de fossiele brandstoffen kolen en gas.

Winning aardgas

Bij de winning van aardgas wordt het gas vervoerd in metalen of kunststof leidingen. In Europa wordt aardgas voornamelijk rondom de Noordzee aangetroffen. Ook op land wordt er aardgas gewonnen, bijvoorbeeld in Nederland in de provincie Groningen. Het gas dat in Nederland wordt verbruikt is hoofdzakelijk afkomstig uit Groningen, de Noordzee en Scandinavië. Slechts een klein percentage van het verbruikte gas is afkomstig uit Rusland.

Nm3

Nm3 is een volumemaat, een standaardeenheid, waarin aardgas wordt gemeten. Nm3 is de hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 0 graden Celsius, onder absolute druk van 1,01325 bar, een volume van 1 kubieke meter inneemt.

Gebruik van aardgas

Aardgas wordt voornamelijk gebruikt als energiebron om op te koken en om woningen en gebouwen mee te verwarmen. Daarnaast wordt aardgas gebruikt als grondstof bij diverse chemische productieprocessen.

Gasbedrijf

Een gasbedrijf levert aardgas aan de eindafnemers. Een gasbedrijf heeft een meldplicht en moet jaarlijks aan de minister van Economische Zaken laten weten:

  • hoeveel gas het bedrijf heeft geleverd.
  • wat er met het gas is gebeurd.
  • hoe er met het gas is omgegaan door het betreffende bedrijf en de eindafnemers.

Deze metingen zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat het aardgas op een milieuvriendelijke en doelmatige manier wordt gebruikt.

Calorische waarde

De calorische waarde is de maat voor de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij volledige verbranding van een brandstof. Hoe hoger de calorische waarde van een brandstof (bijvoorbeeld aardgas), hoe meer energie er vrijkomt bij verbranding. De calorische waarde van het geleverde gas is vaak terug te vinden op de jaarafrekening van uw energieleverancier.

Aardgas omzetten in elektriciteit

De calorische bovenwaarde (CBW) is de omzettingsfactor van gas m³(n) in KWh (energie). De CBW is van toepassing in een gascentrale waarbij door het verbranden van gas elektriciteit wordt opgewekt.

  • Calorische bovenwaarde staat gelijk aan de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de volledige verbranding van 1m³ (n) gas onder een standaard atmosferische druk van 1,01325 bar.
  • Bij onderwaarde is de warmte-afgifte na energie-opwekking lager dan de aangenomen waarden. Onderwaarde wordt voornamelijk gebruikt bij het vaststellen van de energie-inhoud.

Aanbieders van gas vergelijken

Je gasverbruik heeft meer invloed op de hoogte van uw energierekening dan je verbruik van elektriciteit. De gaskosten verschillen zeer sterk per leverancier. Aanbieders van gas vergelijken doet u eenvoudig op Overstappen.nl. Proifteer als nieuwe klant van overstapkortingen en stap eenvoudig over via onze overstapservice.

[esos-chat]

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.