Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die opkomt voor consumenten en bedrijven. De ACM is in april 2013 ontstaan uit een samenvoeging van de Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA).

Werking energiemarkt

De ACM ziet onder andere toe op een goede werking van de energiemarkt. Daarnaast wordt getoetst of energieleveranciers de regels en wet naleven.

Concurrentie stimuleren

De ACM wil concurrentie stimuleren op de Nederlandse markt van telecommunicatie, vervoer, post en energie. Concurrentie zorgt voor lagere prijzen en meer keuze voor consumenten en bedrijven. Bedrijven kunnen niet alleen concurreren op prijs, maar kunnen zich ook onderscheiden in innovatie of duurzaamheid.

Toezicht houden

De ACM gaat oneerlijke concurrentie tegen door het opleggen van bepaalde regels. Zo is er een verbod op kartels. Als bedrijven bijvoorbeeld onderling prijsafspraken hebben gemaakt, kan de ACM de betrokken partijen boetes opleggen. De toezichthouder controleert of bedrijven geen misbruik maken van een economische machtspositie. De ACM controleert fusies en overnames tussen bedrijven. Er wordt gekeken of een fusie of overname niet ten koste gaat van de concurrentie op een bepaalde markt.

Inbreng op energiemarkt

Wat betreft de energiemarkt handhaaft de Autoriteit Consument & Markt de Mededingingswet in de Gas- en Elektriciteitswet. Daarnaast biedt de instantie ondersteuning als er een geschil is tussen marktpartijen op de energiemarkt. Tot slot verleent de ACM vergunningen aan energieleveranciers. De ACM zorgt voor een correcte werking en toepassing van de regels en wet.

Voorganger NMa

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is in april 2013 opgegaan in de Autoriteit Consumen & Markt. De NMa was een overheidsinstantie die controleerde of de concurrentie tussen bedrijven eerlijk verloopt. Deze uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken was verantwoordelijk voor de uitvoering van de Mededingingswet uit 1998.

Energiekamer

De Energiekamer was onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en hield dagelijks toezicht op de energiemarkt. De Energiekamer heette voor de naamswijziging medio 2008 de Dienst Uitvoering en Toezicht energie (DTe). De Energiekamer had de volgende taken:

  • Het uitgeven van vergunningen aan energieleveranciers voor het leveren van gas of elektriciteit
  • Het regelen van de netwerktarieven en het controleren van de energietarieven
  • Toezien dat de netbeheerders en energieleveranciers de Gas- en Elektriciteitswet naleven.
[esos-chat]

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.