Algemene leveringsvoorwaarden

In de algemene leveringsvoorwaarden staan exact de voorwaarden beschreven waar een energieleverancier zich aan moet houden bij de levering van gas en/of elektriciteit aan een particuliere of zakelijke klant.

Afspraken

In de algemene leveringsvoorwaarden zijn afspraken opgenomen als:

  • Rechten en plichten van zowel energieleverancier als afnemer
  • Duur van de overeenkomst.
  • Betalingsvoorwaarden.
  • Maximaal en minimaal af te nemen energie.
[esos-chat]