Broeikaseffect

Het broeikaseffect is een natuurlijk proces waarbij warmte in de atmosfeer wordt vastgehouden door de aanwezigheid van broeikasgassen. Zonder broeikaseffect zou de aarde veel koeler zijn, gemiddeld -18 graden. Met broeikaseffect is dit 15 graden. Zonder broeikaseffect zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. 

Versterking broeikaseffect

Doordat er steeds meer broeikasgassen zijn, wordt de deken in de atmosfeer steeds dikker. Hierdoor warmt de aarde langzaam op (broeikaseffect). Het broeikaseffect wordt door toedoen van de mens te veel versterkt. Er komen meer broeikasgassen in de atmosfeer waardoor er klimaatverandering optreedt. Het klimaat wordt steeds warmer. Hierdoor smelt het ijs op de Noordpool en stijgt de zeespiegel.

Soorten broeikasgas

Broeikasgas zijn gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Een van de belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer is waterdamp. Andere broeikasgassen zijn: kooldioxide, methaan, distikstofoxide (lachgas), gefluoreerde broeikasgassen en broeikasgassen en ozon. Broeikasgas heeft als eigenschap dat zonnestraling wordt doorgelaten en de terugkerende straling (warmte) wordt tegengehouden.

Broeikaseffect verminderen

Door emissiereductie kan het broeikaseffect verminderd worden. Emissiereductie is het verminderen van de uitstoot van stoffen die een (mogelijk) schadelijk effect hebben op het milieu. Verschillende organisaties zorgen ervoor dat bedrijven vrijwillig aan emissiereductie kunnen meedoen. De Voluntary Carbon Standard (VCS) houdt zich bezig met emissiereductie en genereert erkende emissiecertificaten die verhandeld kunnen worden.

[esos-chat]

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.