Component video

De component video wordt ook weleens aangeduid als YPbPr, YCbCb of YUV. De Component Video bestaat uit analoge signalen waarbij de helderheid van de kleuren los van de kleuren zelf wordt verstuurd waardoor het contrast in het beeld veel beter is. De 3 kleuren worden slechts door 2 van de 3 kabeltjes gestuurd. Het videosysteem is geschikt voor HD-tv en kan overweg met zowel ‘progressive scan‘ als de ‘interlaced‘ informatie.

DVD’s halen de beeldinformatie uit component video. Nieuwere digitale component videosystemen zijn DVI en HDMI.