Correctiefactoren gas

De meterstand van je gasmeter wordt achteraf door je energieleverancier gecorrigeerd op een aantal aspecten. Mochten er correcties nodig zijn, dan worden deze achteraf verrekend via een aanpassing van de gemeten hoeveelheid.

Calorische waarde

De hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas wordt de calorische waarde genoemd. De calorische waarde wordt maandelijks vastgesteld door uw netbeheerder.

Temperatuur gasmeter

Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de temperatuur van je gasmeter. Indien je gasmeter niet corrigeert voor de temperatuur van het geleverde gas, corrigeert je energieleverancier dit met een standaardfactor.

Hoogteligging gasmeter

Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de hoogteligging van je gasmeter. Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeert je energieleverancier het met een standaardfactor.

[esos-chat]

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.