Elektriciteitswet 1998

In 1998 op 2 juli is de elektriciteitswet opgesteld door de Energiekamer. Deze wet moest voor een vrije marktbeweging zorgen. Er moest elektriciteit worden opgewekt voor in- en uitvoer. Een ander doel was privatisering en liberalisering. In de elektriciteitswet staat hoe leveranciers zich binnen de vrije energiemarkt moeten gedragen.

Energiekamer

De Energiekamer (onderdeel van de Nederlandse Mededigingsautoriteit) werd aangewezen als toezichthouder. De Energiekamer houdt toezicht op de energieleveranciers en zorgt dat de vrije Nederlandse energiemarkt goed werkt.

Regels

De Elektriciteitswet 1998 geeft regels over de productie, het transport en de levering van elektriciteit. De wet vormde het begin van de liberalisering van de energiemarkt. Na de invoering van de Elektriciteitswet 1998 konden consumenten zelf energieleveranciers vergelijken en kiezen. Ook kwam er een tweedeling tussen energiebedrijven en netbeheerders.

Europese richtlijnen

De Europese Richtlijnen voor elektriciteit (1996) en aardgas (1998) vormen de basis van Elektriciteitswet 1998. De Europese richtlijnen geven aan waar de nationale wetgeving van de verschillende EU-lidstaten aan moet voldoen om de markten voor elektriciteit en aardgas vrij te geven. Op 10 juli 2013 is de Elektriciteitswet van 2 juli 1998 gewijzigd op een aantal punten.

[esos-chat]

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.