Om je een optimale ervaring te geven op onze website, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacyverklaring Sluiten

Energiebegrippen

« Naar Begrippen

Energiebelasting 2016

De energiebelasting is een heffing van de overheid op elektriciteit en aardgas. Door een belasting te heffen over het energieverbruik wil de overheid consumenten stimuleren zuiniger en bewuster om te gaan met energie. Energiebelasting betaal je via je energierekening. Je energieleverancier draagt de belasting af aan de Belastingdienst.

Vermindering energiebelasting  in 2016

Een deel van je energieverbruik is onbelast. Dit is de basisbehoefte: de hoeveelheid energie die elk huishouden minimaal nodig heeft. De overheid stelt de hoogte van deze belastingvermindering jaarlijks vast. Via je energieleverancier krijg je vervolgens korting op je energiebelasting. In 2016 is het belastingvrije bedrag vastgesteld op € 376,08 per aansluiting per jaar.

Invoering energiebelasting

De ‘regulerende’ energiebelasting (REB) werd in 1996 ingevoerd om een efficiënter en zuiniger gebruik van energie te stimuleren. Zo kan het energieverbruik in Nederland worden verlaagd en is er minder uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd met de invoering van de energiebelasting zijn destijds de inkomstenbelastingen verlaagd met een bedrag dat gelijk is aan de opbrengst van de energiebelasting.

Vaststellen tarieven

Per kWh elektriciteit of m3 gas wordt er energiebelasting geheven. De tarieven voor de energiebelasting veranderen twee keer per jaar. De laatste jaren zijn de energiebelasting tarieven ieder jaar opnieuw gestegen.

Opslag Duurzame Energie

In 2013 is een nieuwe belasting in het leven geroepen, de Opslag Duurzame Energie. Met het geld wat de belastingdienst hiermee binnenhaalt worden projecten gefinancierd die zich richten op het opwekken van duurzame energie. In de laatste jaren is de hoogte van deze belasting flink gestegen, in het overzicht kun je de prijsverandering voor energiebelasting en ODE van de afgelopen jaren zien voor aardgas en elektriciteit:

201420152016
AardgasEnergiebelastingODEEnergiebelastingODEEnergiebelastingODE
0 t/m 5000 m30,18940,00460,19110,00740,251680,0113
5001 t/m 170.000 m30,04460,00170,06770,00280,069540,0042

 

201420152016
ElektriciteitEnergiebelastingODEEnergiebelastingODEEnergiebelastingODE
0 t/m 10.000 kWh0,11850,00230,11960,00360,10070,0056
10.001 t/m 50.000 kWh0,04310,00290,04690,00460,049960,007
50.001 t/m 10 miljoen kWh0,01150,00080,01250,00120,013310,0019

Laagste energietarieven

Energiebelasting vormt ongeveer een derde van de totale energierekening. De enige manier om je energiebelasting omlaag te brengen is het verlagen van je energieverbruik. Op de hoogte van de netwerkkosten kun je helemaal geen invloed uitoefenen. Deze worden door je lokale netbeheerder bepaald. Alleen op de leveringskosten kun je invloed uitoefenen door over te stappen naar de laagste energietarieven.

Energie overstappen