Storing

Een (enkelvoudige) storing is een storing bij een energiebedrijf waarbij in het elektriciteitsvoorzieningssysteem een productie-eenheid of een ander element uitvalt. Een storing kan bijvoorbeeld een generatorstoring, powerbusstoring, controlecomputerstoring, referentiestoring of een thrusterstoring zijn.

Storingreserves

Een energiebedrijf kan storingen voorkomen door met ‘storing reserves’ te werken. Dit wil zeggen dat het energiebedrijf bij enkelvoudige storingen (inclusief onderhoudswerkzaamheden) direct een herstelmaatregel treft zodat de storing niet leidt tot onderbreking van het elektriciteitstransport.

Maximale duur van storing

De elektriciteitsvoorziening is van groot belang in de huidige maatschappij. Daarom heeft de overheid bepaald dat de onderbreking van het transport van elektriciteit niet meer dan 6 uur mag duren, met een maximale belasting van 100 MW.

Beschermde afnemers

Beschermde afnemers zijn afnemers die van de regering extra voordelen krijgen bij de levering van elektriciteit en aardgas. Bij een afsluiting van de elektriciteit- en gastoevoer worden deze afnemers extra beschermd.

[esos-chat]

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.