Garanties van oorsprong

Het certificaat ‘Garanties van oorsprong’ levert het bewijs dat de elektriciteit van energieleveranciers en producenten daadwerkelijk duurzaam is geproduceerd. De elektriciteit is dan bijvoorbeeld met waterkracht, windkracht, zonne-energie of biomassa opgewekt.

Belastingvoordeel

De Belastingdienst rekent een verlaagd tarief aan energiebelasting als een bedrijf over een certificaat beschikt. Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspannings-elektriciteitsnetwerk, beheert het GvO systeem. De garanties zijn 1 jaar geldig. Als de aan de garantie gekoppelde elektriciteit verbruikt is, wordt de garantie uit de markt gehaald.garanties van oorsprong

Groencertificaat en Garanties van oorsprong

Het groencertificaat is de voorganger van het certificaat Garanties van oorsprong. Vanwege de fraudegevoeligheid van het groencertificaat werd 1 januari 2004 gekozen voor de GvO-regeling. Hiermee kunnen leveranciers en producenten met groencertificaten bewijzen dat de energie daadwerkelijk duurzaam is.

Hoe duurzaam zijn GvO’s?

Energieleveranciers kopen vaak GvO-certificaten van andere landen over. Op deze manier wordt grijze stroom eigenlijk als groene stroom verkocht. Door de GvO’s lijkt het alsof het fysieke tekort aan groene elektriciteit is opgelost.

[esos-chat]