Grootverbruiker

Een grootverbruiker is een afnemer die veel elektriciteit en/of gas verbruikt. Het gaat hierbij meestal om bedrijven in de chemische en metaalindustrie en tuinbouwbedrijven in kassen. Een kleinverbruiker heeft een kleinere aansluiting van gas en licht en verbruikt minder energie. Binnen de kleinverbruikers wordt onderscheid gemaakt in zakelijke kleinverbruikers en particuliere kleinverbruikers.

Grootverbruiker elektriciteit

Een grootverbruiker is wat betreft elektriciteit een afnemer met een aansluiting met een grotere doorlaatwaarde dan 3 x 80 Ampère. In de meterkast of op je energierekening kun je de grootte van je aansluiting terugvinden. De Nederlandse grootverbruikers van elektriciteit zijn hoofdzakelijk actief in de chemische en metaalindustrie.

Grootverbruiker gas

Een grootverbruiker gas is een afnemer die een aansluiting heeft met een gasmeter groter dan G25, die meer dan 40 m3 gas per uur verbruikt. Dit is minimaal 170.000 m3 gas per jaar. Je vindt de grootte van je gasmeter terug op je gasmeter of energierekening.

Onderscheid groot- en kleinverbruiker

Het onderscheid tussen groot- en kleinverbruikers is nodig om bijvoorbeeld de opzegvergoeding voor contractbreuk te bepalen. Kleinverbruikers van energie zijn verder beter beschermd dan grootverbruikers. Om energie te mogen leveren aan kleinverbruikers moet een energieleverancier namelijk een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Consument & Markt.

Meting en profiel

Elke energieverbruiker wordt ingedeeld in een profiel / groep. Dit profiel wordt opgesteld aan de hand van de metingen die jaarlijks aan de energieleverancier worden doorgegeven. Bij grootverbruikers is dit maandelijks. Wanneer de metingen zijn doorgegeven wordt het verbruik per tijdseenheid aan de hand van zijn jaarafname bepaald. Het profiel is op basis van representatieve meting van een geschat gemiddelde van de profiel groep.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.