Zorgverzekeringbegrippen

« Naar Begrippen

Hinderpaalcriterium

Zorgverzekeraars zijn verplicht om zorg bij een niet gecontracteerde zorginstelling voor 70%-80% te vergoeden. Het kabinet wil deze verplichting afschaffen door de Zorgverzekeringswet te wijzigen. Zorgverzekeraars mogen dan zelf bepalen of en hoeveel zij niet-gecontracteerde zorg vergoeden als een verzekerde een naturapolis heeft. Het bestaan van de huidige verplichte vergoeding van niet-gecontracteerde zorg heeft te maken met het zogenaamde hinderpaalcriterium.

Vul je gegevens in en check je besparing

Geslacht

Kies je geslacht

Geboortedatum

Vul je geboortedatum in Vul een geldige geboortedatum in

 

Verplichte vergoeding niet-gecontracteerde zorg

In Nederland staat in de Zorgverzekeringswet dat de hoogte van de vergoeding door de zorgverzekeraar geen belemmering mag vormen om van niet-gecontracteerde zorg (Nederland/buitenland) gebruik te maken. Dit zogenaamde hinderpaalcriterium is ingevoerd om te zorgen dat zorgaanbieders in het buitenland niet benadeeld worden ten opzichte van Nederlandse ziekenhuizen die contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars. Het vrije verkeer in Europa moet gerespecteerd worden. Dit moet omdat in Europa het vrije verkeer van geneeskundige behandelingen een groot goed is. Verzekerden kunnen dankzij het hinderpaalcriterium ook gebruikmaken van niet-gecontracteerde zorg in het buitenland, omdat zij deze zorg grotendeels vergoed krijgen.

Europese richtlijn over grensoverschreidende gezondheidszorg

Sinds oktober 2013 is de Europese richtlijn patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg van kracht geworden in de Nederlandse wetgeving. Deze richtlijn waarborgt het grensoverschrijdende verkeer van geneeskundige behandelingen en verduidelijkt de regels over:

  • toegang tot zorg in een ander EU-land
  • vergoeding van zorgkosten in het buitenland, door de zorgverzekeraar

Door de richtlijn komt het hinderpaalcriterium en de meerwaarde ervan in een ander daglicht te staan. Minister Schippers is niet bang dat Nederland een boete krijgt door het inperken van de vrije artsenkeuze, omdat Europese regels voor vrij verkeer van goederen en diensten dat zou verbieden. Volgens de minister is er geen onderscheid in de vergoeding van Nederlandse en buitenlandse zorg. Krijg je met je huidige polis 80% vergoed, dan maakt het niet uit of je in België of Nederland naar het ziekenhuis gaat.

Aanpassen artikel 13 van de Zorgverzekeringswet

Minister Schippers heeft in 2012 een wetsvoorstel ingediend voor het wijzigen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet en het schrappen van het hinderpaalcriterium. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland is voorstander. Door de wetswijziging zouden zorgverzekeraars ervoor kunnen kiezen om alleen de zorgkosten van gecontracteerde zorgverleners te vergoeden. Hierdoor kan het zomaar zijn dat als een verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, de kosten volledig voor eigen rekening komen. Een verzekerde moet bij planbare zorg dus heel goed opletten met welke zorgverleners de zorgverzekeraar contracten heeft afgesloten. Overigens geldt voor spoedeisende zorg dat de verzekerde bij elk ziekenhuis terecht kan.

Waarom vrije zorgkeuze afschaffen?

Scherper inkopen
Door het afschaffen van de vrije zorgkeuze wil minister Schippers zorgverzekeraars stimuleren dat ze scherper gaan inkopen. Zorgverzekeraars moeten bewuste keuzes maken met welke zorgverleners zij wel en niet in zee willen gaan. Pas dan komen er verschillen tussen de polissen en zorgverzekeraars en komt er meer concurrentie. Concurrentie kan er vervolgens voor zorgen dat de premieverschillen groter worden en mensen sneller overstappen. Zorgverzekeraars moeten dan beter hun best doen om verzekerden vast te houden. Zorgverzekeraars voelen nu minder stimulans om kritisch in te kopen omdat ze niet-gecontracteerde zorg toch voor 70-80% moeten vergoeden.

Kwaliteit zorgverleners vergroten

Zorgverleners hebben nu de zekerheid dat de zorg die zij leveren geheel of grotendeels vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Als deze zekerheid weg valt, door het afschaffen van de vrije zorgkeuze, zullen zij meer druk ervaren om de zorg te verbeteren en efficiënter te maken. Zij maken hierdoor een goede indruk bij zorgverzekeraars en kunnen hun diensten tegen scherpe tarieven aanbieden aan zorgverzekeraars.

Weerstand tegen vrije zorgkeuze

De minister ziet veel voordelen van het afschaffen van de vrije zorgkeuze. Niet iedereen is echter blij met dit voornemen van het kabinet. De meeste Nederlanders willen zelf kiezen naar welke zorgverlener zij gaan. Zij vinden dat de zorgverzekeraar hier geen invloed op mag hebben.

Zie ook: gecontracteerde zorg 2016 en niet gecontracteerde zorg

Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?

  • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
  • Je betaalt in 2016 meer voor het eigen risico
  • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen
Zorgverzekeringen vergelijken