Om je een optimale ervaring te geven op onze website, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacyverklaring Sluiten

Energiebegrippen

« Naar Begrippen

Hydro-elektriciteit

Hydro-elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit waterkracht. Hierbij wordt water door hoogteverschil door turbines geleid. Vanwege de stroomsnelheid van het water worden de turbines, die gekoppeld zijn aan generatoren, in beweging gebracht. Dit levert kinetische energie op voor het opwekken van elektriciteit.

Gebruik van stuwdamen

Als er te weinig stroomsterkte is om de turbines te laten draaien door waterkracht, door bijvoorbeeld te weinig hoogteverschil, worden vaak stuwdammen gebouwd. Hiermee wordt een groot hoogteverschil gecreëerd door water van grote hoogte naar beneden te laten vallen als een waterval. Door de zwaartekracht krijgt het water een hogere stroomsterkte.

Nick

Nick is onze energie-expert. “Wist je dat de Deltawerken op deze manier genoeg stroom leveren voor 1000 huishoudens?”

Voordelen hydro-elektriciteit

Het voordeel van hydro-elektriciteit is dat bij het opwekken van energie geen broeikasgassen vrijkomen. Ook is water een vrijwel onuitputtelijke energiebron. Hierdoor valt hydro-elektriciteit onder groene stroom (elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen).

Nadelen hydro-elektriciteit

Helaas heeft ook hydro elektriciteit een nadeel. Door de gebouwde stuwdammen wordt het ecosysteem van de rivier ontregeld. Vissen die bijvoorbeeld in de rivier leven kunnen niet langs de dam naar hun broedgebieden. Ook de veranderde stroming in de rivier kan voor problemen zorgen in het ecosysteem.