Klimaatverandering

Klimaatverandering wil zeggen dat het gemiddelde weer over een lange periode verandert. Door klimaatverandering kan de temperatuur stijgen of er kan meer neerslag vallen. Klimaatverandering is het gevolg van natuurlijke oorzaken, maar wordt wel versterkt door de mens.

Broeikaseffect

Door de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer (zoals CO2) stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Dit wordt het broeikaseffect genoemd. De mens wordt als grootste veroorzaker gezien van het broeikaseffect, omdat er veel broeikasgassen vrijkomen bij het verbranden van fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen.

Uitstoot broeikasgassen beperken

De belangrijkste maatregel die iedereen kan nemen volgens het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) is minder energie verbruiken of overstappen op schone energie, zoals groene stroom. Ook regeringen proberen bij te dragen aan het tegengaan van het broeikaseffect met bijvoorbeeld het klimaatverdrag.

Klimaatverdrag

Het klimaatverdrag heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en daarmee de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Het verdrag heet voluit ‘Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering’. In totaal 154 landen, waaronder België en de Europese Gemeenschap, ondertekenden het verdrag in 1992 tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro.

Inwerkingtreding

Het verdrag trad officieel in werking op 21 maart 1994. Enkele maanden hiervoor werd het verdrag al door de eerste 50 partijen omgezet in nationale wetgeving. Oorspronkelijk komt het verdrag uit de Verenigde Naties en heet het ´UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change´.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Deze organisatie van de Verenigde Naties houdt zich voornamelijk bezig met het evalueren van de risico’s van klimaatverandering. IPCC bestaat uit honderden experts uit de hele wereld, afkomstig van verschillende universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen, milieuorganisaties en andere organisaties. Het IPCC doet zelf geen onderzoek, maar evalueert onderzoek dat is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Het IPCC heeft als doelstelling een duidelijke, transparante en objectieve evaluatie te maken zonder partijdigheid. Evaluatie gebeurt aan de hand van de wetenschappelijke, technische en socio-economische informatie over klimaatveranderingen.

Nobelprijs voor IPCC

Op 12 oktober 2007 werd de Nobelprijs voor de Vrede aan het IPCC samen met Al Gore (Amerikaanse vicepresident) uitgereikt. De reden voor de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan IPCC was:’Voor het vergroten en verspreiden van de kennis over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en voor het bevorderen van maatregelen om deze tegen te gaan.’

Groene stroom vergelijken

Mensen die het klimaatverdrag willen steunen kunnen voor groene stroom kiezen. Groene stroom wordt zo geproduceerd dat het niet of (stukken) minder schadelijk is voor het milieu. Op overstappen.nl kun je in onze energievergelijker energieleveranciers die groene energie leveren met elkaar vergelijken.
[esos-chat]

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.