Leveringszekerheid

Leveringszekerheid is de zekerheid dat er in de toekomst voldoende aanbod van elektriciteit en gas is. Om leveringszekerheid te kunnen garanderen wordt gekeken of er op lange termijn evenwicht is tussen vraag en aanbod van energie.

Betrouwbare leveringszekerheid

Als er op lange termijn voldoende aanbod is, dan is de leveringszekerheid goed. In Nederland hebben we een zeer betrouwbare leveringszekerheid van elektriciteit en gas. TenneT, de landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnetwerk, kijkt jaarlijks hoe het gesteld is met de leveringszekerheid op lange termijn. Er wordt gekeken in hoeverre het binnenlands vermogen de binnenlandse vraag kan dekken. Ook het buitenlandse aanbod en de benodigde internationale transportcapaciteit worden onderzocht.

Voorzieningszekerheid

Er wordt in plaats van leveringszekerheid ook wel gesproken over voorzieningszekerheid. Echter bij voorzieningszekerheid praten we meer over de gehele energieketen van conversie, transport, brandstof en levering.

[esos-chat]

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.