Metermarkt

De metermarkt is de markt waarin energiemeters uitgebreid worden met extra mogelijkheden. Tegenwoordig is de metermarkt gesloten. Door regulering zijn nu de netbeheerders de enige spelers op de metermarkt. Voorheen waren er ook meetbedrijven die meters plaatsten en gegevens verzamelden.

Slimme meter bracht verandering

De komst van de slimme meter heeft invloed gehad op de metermarkt. In 2012 werd de ‘Slimmemeterwet’ aangenomen. Hierin staat dat de netbeheerder weer verantwoordelijk is voor de plaatsing van meters en onderhoud. De netbeheerders zijn in staat de slimme meter over Nederland uit te kunnen rollen. Zij zouden ook samen 1 soort of een beperkt aantal soorten of modellen moeten aanschaffen.

Energiemeters optimaliseren

De energiemeter wordt door het toevoegen van ‘slimme’ eigenschappen een platform voor allerlei diensten met toegevoegde waarde. Door het optimaliseren van energiemeters kunnen de volgende processen meer gestroomlijnd verlopen:

  • Verhuizingen
  • Overstappen van energieleverancier
  • Verzamelen van data
  • Administratieve processen
  • Netbeheer
  • Fraudebestrijding
  • Stimuleren van energiebesparing
  • Verbetering van de dienstverlening

[esos-chat]

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.