Netbeheer energie

Aan de hand van je woonplaats in Nederland wordt bepaald wie op je adres het energie-netbeheer verzorgt. Het Netbeheer energie is het beheer en transport van energie door de netbeheerder in je regio. Je kunt in tegenstelling tot de energieleverancier niet kiezen wie je netbeheer verzorgt. Alleen door te verhuizen naar een andere regio kan je een andere verzorger krijgen.

Taken netbeheerders

De energie netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer; de aanleg, het onderhoud en netbeheer van het energie netwerk (gas en elektriciteit). Daarnaast zorgen zij ook voor het transport elektriciteit en/of gas bij in de regio. Het netbeheer energie is door de overheid vastgelegd in de Gaswet en Elektriciteitswet 1998.

Gereguleerde nettoegang

Gereguleerde nettoegang is het principe waarbij bedrijven elkaars netwerken mogen gebruiken zonder over voorwaarden te hoeven onderhandelen. De overheid bepaalt de voorwaarden van de gereguleerde nettoegang (ook wel bekend als ‘regulated third party acces’ of RTPA).

Gas transporteren

Het compressorstation zorgt via pijpen voor een goed transport van natuurgas van de ene locatie naar de andere. Het natuurgas moet tijdens het transport constant onder druk blijven staan met enige intervallen. Het compressorstation zorgt hiervoor. Wanneer de druk daalt, stijgt de temperatuur van het gas. Deze temperatuur moet worden afgekoeld. De warmte wordt verwijderd door koud water.

Afstemmen vraag en aanbod

Gas

De shipperverantwoordelijkheid houdt in dat alle aangeslotenen op het Nederlandse gasnet de verantwoordelijkheid hebben om de dagelijkse productie, transport en verbruik van gas te plannen. De aangeslotenen maken een goede planning in de vorm van programma’s en verstrekken deze vervolgens aan de landelijke netbeheerders. Door dit systeem wordt een balans gemaakt tussen productie en afname. Eventuele afwijkingen worden achteraf verrekend. De programmaverantwoordelijke wordt de shipper genoemd. Zijn taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Transportvoorwaarden Gas Landelijk Netbeheer (LNB).

Elektriciteit

Het is belangrijk dat vraag en aanbod van elektriciteit nauwgezet op elkaar aansluiten. Dankzij het systeem van programmaverantwoordelijkheid (PV) raakt het landelijk netwerk niet in onbalans. Marktpartijen moeten programma´s/planningen opstellen voor de productie, het transport en verbruik van elektriciteit en moeten zich vervolgens aan hun afspraken houden.

[esos-chat]

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.