PGB aanvragen

Pgb staat voor persoonsgebonden budget. Een persoonsgebonden budget is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of een gebreken als gevolg van ouderdom zorg nodig hebben. Met het persoonsgebonden budget, een subsidie van de overheid, kunnen zij zelf zorg inkopen en de juiste mensen inschakelen. Een pgb aanvragen kan niet zomaar.

Er zijn verschillende soorten pgb’s:

  • pgb- Wmo (voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • pgb- Wiz (voor intensieve zorg, langdurige zorg)
  • pgb- Jeugdwet (voor zorg die valt onder de jeugdwet)
  • pgb- Zvw (voor wijkverpleging die valt onder de zorgverzekeringswet)

Pgb aanvragen

Niet iedereen kan zomaar een pgb aanvragen. Je moet kunnen onderbouwen waarom je een pgb nodig hebt inplaats van de zorg in natura. Daarnaast moet je in staat zijn het pgb te beheren en verantwoorde zorg mee in kunnen kopen.

Waarom zorgverzekering 2020 vergelijken?

  • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
  • In 2020 veranderen de huidige dekkingen en voorwaarden
  • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen