Premiedifferentiatie (verbod op)

De letterlijke betekenis van premiedifferentiatie is: verschillen in premie. In de Zorgverzekeringswet is vastgesteld dat zorgverzekeraars geen verschillende premies mogen heffen voor dezelfde verzekering.

Premiedifferentiatie is geen allesomvattend stelsel. Het wordt in het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel toegepast middels de wet Pemba (Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) uit 1997. De wet houdt in dat in de Zorgverzekeringswet voor dezelfde verzekering geen verschillende premies mogen worden geheven op basis van bijvoorbeeld leeftijd, ras, seksuele geaardheid, afkomst, achtergrond, geslacht of gezondheidsrisico. Iemand mag dus geen lagere premie krijgen omdat diegene niet rookt of een goed gewicht heeft.