Restwarmte

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij een productieproces. Grote restwarmteproducenten zijn afvalverbrandingsinstallaties, elektriciteitscentrales of centrales met een ander industrieel proces, zoals raffinage. In Nederland wordt restwarmte vaak geloosd in zee en rivieren. restwarmte

Deze warmte is echter uitstekend te gebruiken voor de verwarming van gebouwen en water. Met een warmtenet kunnen steden van restwarmte gebruikmaken.
[esos-chat]