Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE)

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) is een subsidieregeling waarmee de overheid de productie van schone en duurzame energie wil stimuleren. SDE wordt gefinancierd via de Opslag Duurzame Energie die huishoudens en bedrijven betalen via hun energierekening.

Duurzame energie

Denk bij schone energie aan zonne-energie, biomassa, waterkracht en windenergie. De SDE geeft een vergoeding per opgewekte kilowattuur (kWh). SDE is de opvolger van de subsidieregeling MEP (Milieukwaliteit Elektriciteits Productie).

 

[esos-chat]