Energiebegrippen

« Naar Begrippen

Stadskoudewinning

Stadskoudewinning is het winnen van koude uit diepe meren en plassen voor de koeling van grote kantoren en datacenters. Het is een duurzame manier van energievoorziening. Voorbeelden van stadskoude-winning zijn grootschalige koudenetten voor de Amsterdamse Zuidas en Amsterdam Zuidoost.