Stadskoudewinning

Stadskoudewinning is het winnen van koude uit diepe meren en plassen voor de koeling van grote kantoren en datacenters. Het is een duurzame manier van energievoorziening. Voorbeelden van stadskoude-winning zijn grootschalige koudenetten voor de Amsterdamse Zuidas en Amsterdam Zuidoost.

 

[esos-chat]