Stedelijk warmtenet

Een warmtenet is een systeem van ondergrondse pijpleidingen waar warm water door stroomt voor gebruik. Een warmtenet verbindt warmte-aanbieders met warmtevragers zoals woonhuizen en kantoren.

Gebruik van restwarmte

Momenteel wordt voor een stedelijk warmtenet gebruikgemaakt van relatief goedkope restwarmte uit afvalverbranding- en elektriciteitscentrales. Duurzame bronnen als geothermie, biomassa, warmte-koude-opslag kunnen in de toekomst ook worden aangesloten op het warmtenet. Dit betekent uiteindelijk volledig groene warmte in je woning of kantoor.

Geothermie

Geothermie of aardwarmte is energie uit diep (tussen 1000 en 3000 meter) in de aarde gelegen warmtereservoirs. Deze aardwarmte kan gewonnen worden en is vooral in vulkanische streken (IJsland) economische snel lonend. Ook in Nederland is de techniek geothermie in opkomst, met name voor de verwarming van kassen en gebouwen.

[esos-chat]

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.