Verzekeringsplicht

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Je mag zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar je een basisverzekering afsluit.

Basisverzekering en aanvullende verzekering

In Nederland zijn er twee typen zorgverzekeringen: de basisverzekering en de aanvullende verzekering. De basisverzekering is verplicht en een aanvullende verzekering is optioneel. In het basispakket zit bijvoorbeeld het consult van de huisarts, verblijf in het ziekenhuis, kraamzorg en medicijnen. Het basispakket wordt vastgesteld door de overheid.

Verzekeringsplicht voor iedereen

Iedereen die in Nederland wordt geboren moet een zorgverzekering hebben. Na de geboorte van je kind moet hij of zij binnen 4 maanden ingeschreven staan bij een zorgverzekeraar. Het is niet verplicht om dit bij dezelfde zorgverzekeraar te doen als waar je zelf zit, maar het is wel mogelijk. Voor kinderen tot 18 jaar hoef je geen premie en geen eigen risico te betalen.

Vanaf 18 jaar veranderen er een aantal dingen. Dan moet je namelijk wel premie gaan betalen voor je kind(eren). Ook het eigen risico geldt voor je volwassen kind en je kind mag zorgtoeslag aanvragen.

Uitzonderingen

Zoals hierboven al beschreven staat, moet iedereen in Nederland een basisverzekering hebben. Er zijn echter altijd uitzonderingen:

  • Personen zonder een verblijfsvergunning.
  • Nederlanders die in het buitenland werken.
  • Militairen in actieve dienst. Het ministerie van Defensie verzorgd de zorg voor militairen.
  • Personen met gemoedsbezwaren op grond van geloof- of levensovertuiging.

Woon je in het buitenland, maar werk je in Nederland? Dan ben je wél verplicht om een basisverzekering af te sluiten.

Boete

Als je niet, of niet op tijd, een zorgverzekering afsluit ontvang je een boete. Eerst zal je een brief krijgen met een dringend verzoek om binnen drie maanden een zorgverzekering af te sluiten. Doe je dit niet, dan volgt er een eerste boete. Als deze niet voldaan wordt, krijg je een tweede boete. Als deze ook niet betaald wordt, word je ambtshalve verzekerd. Dat gebeurt 9 maanden na de waarschuwing. Hiervoor betaal je de ambtshalve premie van 110,75 euro per maand. Deze premie wordt 12 maanden lang aan het Zorginstituut Nederland betaald. Daarna gaat de premie naar de zorgverzekeraar.

Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?

  • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
  • In 2020 veranderen de huidige dekkingen en voorwaarden
  • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.