Zorg in Nederland

De zorg in Nederland is een veelbesproken onderwerp. Er is telkens veel nieuws over de zorg te vinden. Denk aan zorgfraude, jaarlijkse stijging van de zorgkosten en bezuinigingen in de zorg. Het niveau van de zorg is in Nederland van hoog niveau wat prettig is omdat veel Nederlanders een goede gezondheid een van de belangrijkste dingen in het leven vinden.

Vernieuwing zorgstelsel

Nederland heeft sinds 2006 een nieuw zorgstelsel. Het verschil tussen ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering verdween en de ziektekostenregelingen voor ambtenaren werd afgeschaft. Er werd één zorgverzekering geïntroduceerd die iedereen die in Nederland woont en/of werkt verplicht moet afsluiten. Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering. Om de nieuwe zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden werd de zorgtoeslag ingevoerd.

Meer keuzevrijheid

De verzekerde krijgt de keuze uit een natura zorgverzekering of restitutiezorgverzekering en kan desgewenst een aanvullende zorgverzekering afsluiten voor bijvoorbeeld tandartskosten of extra fysiotherapie. Verzekerden konden zelf kiezen of ze wel of geen eigen risico wilden. Met een vrijwillig eigen risico krijgt de verzekerde premiekorting. Zorgverzekeraars zijn sinds 2006 meer met elkaar gaan concurreren op prijs en dekking. Zo zijn er budget-basisverzekeringen gekomen en bieden sommige verzekeraars de mogelijkheid om zelf de aanvullende zorgverzekering samen te stellen.

Bezuinigingen in de zorg

Jaarlijks bepaald de overheid wat de belangrijkste zorg is die per se in de basisverzekering vergoed moet worden. De laatste jaren is het zorgpakket dat vergoed wordt versoberd. De overheid doet dit om te bezuinigen.

Andere bezuinigingsmethodes: verhoging eigen risico, strengere regels voor het krijgen van zorgtoeslag. Omdat de zorg duurder wordt in Nederland hebben ook zorgverzekeraars maatregelen moeten nemen. Zo is de premie sinds 2006 toegenomen, is er een preferentiebeleid voor medicijnen (een goedkoper alternatief wordt vergoed) en wordt zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder voor een gedeelte niet vergoed vanuit een naturapolis.

Soorten zorg

In Nederland kennen we de volgende soorten zorg:

  • Curatieve zorg (met als doel genezing)
  • Palliatieve zorg (met als doel verlicht en verzachting, als genezing niet meer mogelijk is)

Binnen de curatieve zorg wordt onderscheid gemaakt in:

  • Eerstelijns zorg Dit is toegankelijke zorg in de buurt waar mensen als eerst terecht komen. Hieronder vallen bijvoorbeeld huisarts, diëtist, apotheek, logopedist, tandarts, wijkverpleegkundige, eerstelijns psycholoog.
  • Tweedelijns zorg Dit is zorg die over het algemeen pas toegankelijk is na verwijzing door bijvoorbeeld een huisarts of consultatiebureau. Tweedelijns zorg wordt aangeboden door bijvoorbeeld een medisch specialist in het ziekenhuis, tweedelijns psycholoog (psychiater of psychotherapeut).
  • Derdelijns zorg Hiermee wordt de dienstverlening bedoeld waar zorgverleners terecht kunnen voor ondersteuning of hulp. Derdelijns zorg wordt aangeboden door bijvoorbeeld een expertisecentrum of laboratoria met speciale functies.

Verder wordt er in Nederland ook wel onderscheid gemaakt in spoedeisende en niet-spoedeisende zorg.

Zorgorganisaties

Er zijn naast de zorginstellingen ook andere zorgorganisaties actief in Nederland. Denk hierbij aan patiëntenverenigingen of beroepsverenigingen of –organisaties. Er zijn ook organisaties die toezicht houden. Denk hierbij aan:

  • Zorgverzekeraars Nederland
  • de Nederlandse Zorgautoriteit
  • Raad voor de Volksgezondheid & Zorg
  • Zorginstituut Nederland

Zorgverzekeraars vergelijken

Als je in Nederland woont en/of werkt ben je verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Heb je een zorgverzekering, dan kun je aan het einde van elk jaar overstappen van zorgverzekering. Zorgverzekeraars concurreren met elkaar om een zorgverzekering tegen de laagste prijs of best passende dekking aan te bieden. Het loont dus de moeite om jaarlijks zorgverzekeringen te vergelijken. Overstappen.nl biedt een handige zorgvergelijker.

Zorgverzekering vergelijken