Zorgkosten aftrekbaar

Wist je dat een aantal zorgkosten aftrekbaar zijn bij de belasting? Dit worden specifieke zorgkosten genoemd. Lees hieronder aan welke voorwaarden je moet voldoen om zorgkosten af te trekken bij de belastingdienst.

Zijn zorgkosten aftrekbaar van de belasting?

Sommige zorgkosten zijn aftrekbaar van de belasting. Dit worden ook wel specifieke zorgkosten gneoemd. De belastingaftrek specifieke zorgkosten is een regeling waarbij je specifieke zorgkosten die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit onder bepaalde voorwaarden mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voorwaarden aftrekken zorgkosten

Als je zorgkosten wilt laten aftrekken van de belasting, is het goed om rekening te houden met de volgende voorwaarden.

Deze zorgkosten mag je niet aftrekken:

  • Zorgkosten die onder het eigen risico vallen (verplicht en/of vrijwillig) mogen niet worden afgetrokken;
  • Zorgkosten die al vergoed zijn vanuit de zorgverzekeraar;
  • Zorg die je hebt aangevraagd bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en die onder het basispakket valt. Dit is afhankelijk van welke zorgpolis je hebt afgesloten.

Alleen deze zorgkosten mogen worden afgetrokken:

  • Zorgkosten die gemaakt zijn in verband met ziekte of invaliditeit;
  • Het deel van de zorgkosten waarvoor je geen vergoeding kan krijgen vanuit de (aanvullende) zorgverzekering;

→ Andere belangrijke voorwaarden: je mag alleen de kosten aftrekken in het jaar waarin je de zorgkosten hebt betaald. De belastingdienst kan vragen om de kosten aan te tonen. Het is dus belangrijk om altijd rekeningen en overzichten van je zorgverzekeraar goed te bewaren.

Aftrekbare specifieke zorgkosten

De Belastingdienst maakt voor veel Nederlanders de zorg betaalbaar door regelingen als de zorgtoeslag en de aftrek van specifieke zorgkosten. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie over de belastingaftrek specifieke zorgkosten. Ook staat er een lijst van de specifieke zorgkosten die wel voor aftrek in aanmerking komen. Wil je meer algemene uitleg over deze aftrekpost, kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Je zorgverzekering onder de loep

Ben je al jaren bij dezelfde zorgverzekering? Eind november kun je de zorgverzekering voor 2022 weer onder de loep nemen. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering was in 2021 meer dan € 350 per jaar. Overstappen van zorgverzekering loont dus de moeite.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.