Biomassa | Wat is biomassa energie? | Overstappen.nl

Biomassa

Biomassa bestaat uit plantaardig en dierlijk materiaal, zoals hout en mest. Biomassa kan via vergisting, verbranding of vergassing omgezet worden in gasvormige en vloeibare brandstoffen, elektriciteit en warmte, ook wel bio-energie.

Wat is biomassa?

Biomassa is organische materie, zoals hout en mest, waarmee we bio-energie kunnen opwekken. De organische materie bestaat uit plantaardig en dierlijk materiaal en bevat voornamelijk koolstof, zuurstof en waterstof. De definitie van biomassa die in de Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie staat is: “De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en restanten van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw, de visserij- en aquacultuursector en aanverwante bedrijfstakken en ook de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.”

Door dit organisch materiaal te verbranden, vergisten en vergassen, ontstaat energie. Deze bio-energie kan vloeibaar en gasvormig zijn en wordt gebruikt voor elektriciteit en warmte. Een bekende vorm van energie die ontstaat uit biomassa is groen gas. Biomassa wordt gezien als een vorm van duurzame energie, ook wel hernieuwbare energie. Hoewel de productie van bio-energie wel CO2-uitstoot genereert, wordt dit gecompenseerd door de opname van CO2 door nieuwe planten en bomen tijdens hun groeiproces.

Soorten biomassa

Energie uit biomassa is in Nederland, na zonne-energie en windenergie, de belangrijkste duurzame bron voor groene energie. Er zijn 2 verschillende soorten biomassa:

 1. biomassa uit afval, zoals snoeiafval, rest- en afvalhout uit de industrie, gft, rioolwaterslib, oud papier en agrarisch restafval.
 2. biomassa speciaal geteeld voor energiedoelen. Hieronder vallen suikerriet, maïs, koolzaadolie, palmolie en dierlijke vetten.

Voor- en nadelen biomassa

Biomassa heeft een aantal voor- en nadelen. We zetten ze even voor je op een rijtje

Voordelen biomassa

 • Het is een duurzame energiebron
  Ook al komt er bij de verbranding het broeikasgas CO2 vrij, de verbranding van biomassa wordt toch beschouwd als een CO2-neutraal proces. De CO2 die vrijkomt maakt deel uit van de koolstofcyclus, die de hoeveelheid CO2 in de lucht constant houdt. Om deze reden beschouwen we biomassa als een vorm van hernieuwbare energie.
 • Biomassa is mengbaar
  Het is mogelijk om biomassa te gebruiken in combinatie met andere verbrandingsmethoden. Zo vindt er in Nederland bijvoorbeeld veel bijstook met biomassa plaats. Dit betekent dat er kolen worden aangevuld met een bepaald percentage biomassa.
 • Er is een stabiele aanlevering
  Voor de opwekking van duurzame energie zijn we vaak afhankelijk van externe factoren. Zo hebben we zon nodig voor de zonnepanelen en wind om de wieken van de windmolens te laten draaien. Bij biomassa is hier geen sprake van, er is sprake van een stabiel aanbod.

Nadelen biomassa

 • Luchtvervuiling
  Bij de verbranding van biomassa komt niet alleen CO2 vrij, maar ook schadelijke stoffen als fijnstof en diverse zwavel- en stikstofoxiden. Deze stoffen vormen smog en kunnen bij inademing gezondheidsklachten veroorzaken. Daarnaast is de uitlaat van voertuigen op biobrandstoffen niet schoner dan op benzine of diesel.
 • Gaat ten koste van voedsel
  Het gebruik van biomassa kan ten koste gaan van de voedselproductie. Bijvoorbeeld wanneer boeren een akker gebruiken voor de productie van biobrandstof in plaats van het verbouwen van gewassen. Als landen minder voedsel produceren dan stijgen de voedselprijzen.

 • Schade biodiversiteit
  Het verbouwen van biomassa neemt veel ruimte in beslag. Als gevolg hiervan moeten bestaande bossen en ecosystemen wijken om plaats te maken voor bijvoorbeeld een palmolieplantage. Dit kan resulteren in een bedreiging van bepaalde plant-en diersoorten, maar ook in een afname van de hoeveelheid CO2 die wordt opgenomen uit de lucht. Een regenwoud neemt namelijk veel meer CO2 uit de lucht dan een akker.
Biomassa is een omstreden manier van energieopwekking: in theorie is het C02-neutraal omdat het hout komt uit bossen die weer aangroeien en die de C02 vervolgens weer uit de lucht halen. Daar is veel kritiek op. Het duurt tientallen jaren voordat de CO2 die vrijkomt weer is opgenomen uit de lucht. Biomassaverbranding zorgt inderdaad op de korte termijn voor meer CO2-uitstoot. In de stroometiketten die leveranciers hebben, kun je altijd zien of er biomassa wordt gebruikt. We raden aan die te checken als je het zeker wil weten.
Tom Schlagwein - Energie-expert
Tom Schlagwein
Energie-expert

Is biomassa een duurzame energiebron?

De meningen over de mate waarin biomassa duurzaam is, zijn verdeeld. Bio-energie is pas 100% duurzaam als de voorraad biomassa onuitputtelijk is, zoals bij zonne-energie. De duurzaamheid hangt ook af van de gebruikte grondstoffen. De teelt van duurzame biomassa, mag niet concurreren met voedselproductie. Verder komen bij het verbranden van de massa schadelijke stoffen vrij. Volgens sommigen mag je deze energievorm daarom niet als duurzaam beschouwen.

Duurzaam energiecontract

In onze energievergelijker kun je energiecontracten ook vergelijken op duurzaamheid. Als je vergelijkt op duurzaamheid, selecteren wij alleen producten met de hoogste certificeringsnormen. Alleen producten met groene stroom opgewekt in Nederland én C02-gecompenseerd gas, of vergelijkbare certificering, krijgen van ons het duurzame label. Zo weet je zeker dat je groene energie. Vergelijk de contracten ook op de energietarieven, zo ga je ervandoor met de deal die het beste bij jou past.

Gecontroleerd door
Tom Schlagwein - Energie-expert
Tom Schlagwein
Energie-expert
5 minuten 15-05-2024

Over onze expert

Sinds 2019 is Tom Schlagwein onderdeel van de Kizi familie. Eerst als tarievenspecialist en sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot dé energie-expert van Overstappen.nl. Hij voorziet Overstappers van onafhankelijk advies voor hun energiecontract en houd je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de energiemarkt. Tom wordt geregeld vermeld in de pers, waaronder De Telegraaf en Metro en is ook op tv geweest bij programma’s zoals Kassa. Daarnaast presenteert Tom ons Energiejournaal waarin hij uitleg geeft over de huidige situatie op de energiemarkt.

Vergelijk energieleveranciers
Onze klanten zeggen:

Snel antwoord

Veelgestelde vragen

Biomassa bestaat uit plantaardig en dierlijk materiaal, zoals hout en mest. Biomassa kan via vergisting, verbranding of vergassing omgezet worden in gasvormige en vloeibare brandstoffen, elektriciteit en warmte, ook wel bio-energie.

Nee! Duurzame energie is niet per definitie duurder dan energie uit fossiele brandstoffen. In onze energievergelijker zet je alle contracten makkelijk naast elkaar. Wil je alleen vergelijken met groene energie? Geef dat dan aan. We laten je alleen contracten zien die voldoen aan de duurzaamheidseisen.

Wil je weten of de energie die jij afneemt ook echt groen is? Kijk dan op het stroometiket van je energieleverancier. Op het stroometiket staat de samenstelling van de energie die jij thuis krijgt precies omschreven.

Klantenservice

Is je vraag nog niet beantwoord?

Bekijk dan onze veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice. Ze helpen je graag!