Windenergie

Windenergie is energie die wordt gewonnen door het omzetten van de bewegingsenergie van lucht in bijvoorbeeld elektriciteit. Windenergie is een duurzame manier om elektriciteit op te wekken en wordt opgewekt door windmolens. De afgelopen jaren is het aantal windmolens in Nederland sterk toegenomen.

Vroeger werd de bewegingsenergie van lucht met behulp van windmolens omgezet in mechanische arbeid. Tegenwoordig wordt windenergie met behulp van windturbines uit de lucht gehaald.

Voordelen van wind-energie

  • Windenergie is duurzame energie
  • Minder gebruik van fossiele brandstoffen, dus minder CO2-uitstoot
  • Nederland is minder afhankelijk van olieproducerende landen

Nadelen van wind-energie

  • Windenergie is vrij duur
  • De windsnelheid is zeer veranderlijk en hierdoor moeilijk in te schatten
  • Veel mensen vinden windmolens niet mooi staan in het landschap
  • Windmolens kunnen de voedsel-, rust en broedgebieden van vogels verstoren. Daarnaast kunnen vogels tegen windmolens aanbotsen.

Hoe werkt een windmolen?

Het idee achter de werking van een windmolen is simpel: de wind laat de wieken draaien en deze beweging wordt omgezet in elektriciteit. De werking van een windmolen is echter veel complexer dan je in eerste instantie zou denken.

Rotorbladen

In Nederland hebben moderne windmolens drie wieken. Deze wieken worden ook wel rotorbladen genoemd. Het punt waar de rotorbladen samenkomen heet de rotor. De rotor is gekoppeld aan een nacelle, dit wordt ook wel een gondel genoemd. Dit is de behuizing boven aan de mast. De rotorbladen moeten natuurlijk op de wind worden gericht, zodat de bladen gaan draaien. De kruimotor zorgt ervoor dat de rotorbladen goed op de wind gericht staan. En de windvaan bepaalt de richting van de gondel.

Elektriciteit opwekken

Na deze uitleg over de richting van de windmolen wil je natuurlijk weten hoe de elektriciteit wordt opgewekt. Dit gebeurt in de gondel. Daar bevindt zich een generator die de draaiende beweging van de rotor omzet in elektriciteit. Hierbij zorgen magneten voor de opwekking van wisselstroom.

In de gondel bevindt zich ook een tandwielkast en een transformator. De tandwielkast verhoogt de snelheid van de rotor en de transformator zet de verkregen laagspanning om in hoogspanning. Er lopen hoogspanningskabels via de gondel door de mast van de windmolen. De windmolen is aangesloten op de kabel van de netbeheerder die het dichtstbij is. De aansluitkabels lopen vanuit een knip naar het inkoopstation.

Maximale snelheid

Een windmolen draait vanaf ongeveer 12 kilometer per uur. Een controller houdt de snelheid van de windmolen in de gaten. Als deze namelijk te hard draait dan moet de windmolen stoppen met draaien in verband met de veiligheid. Windmolens stoppen bij een windsnelheid van 90 kilometer per uur of hoger.

Tips voor meer windenergie

  • Wordt mede-eigenaar van een windmolen
  • Kies voor groene stroom die wordt opgewekt door windenergie
  • Help mee met het plaatsen van een windmolen

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.