Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

Het verschil tussen groene en grijze stroom is dat groene stroom door duurzame energiebronnen wordt opgewekt zoals windenergie en zonne-energie. Bij grijze stroom wordt elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals steenkool. De meeste leveranciers bieden tegenwoordig groene stroom aan omdat veel huishoudens duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

Grijze energie

Grijze energie is energie die wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn, in tegenstelling tot groene energie, uitputtend en eindig. De winning en omzetting van grijze energie is milieubelastend en dus niet duurzaam.

Groene energie

Duurzame energie (groene energie) is elektriciteit opgewekt uit natuurlijke, onuitputtelijke energiebronnen, zoals biomassa, waterkracht, wind en zon. Bij de productie van groene stroom is er geen of een geringe uitstoot van CO2 of andere schadelijke stoffen. De verschillende duurzame energiebronnen zijn:

wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

Zonne-energie

Er zijn 2 vormen van zonne-energie:

    1. Water verwarmen door zonnewarmte met behulp van zonnecollectoren
    2. Zonlicht omzetten in stroom met behulp van zonnepanelen

Om zo veel mogelijk gebruik te maken van de zon kun je je huis zodanig bouwen dat de zon de ruimtes kan verwarmen. Bijvoorbeeld met grote ramen aan de zonkant en kleine ramen aan de schaduwkant. Dit wordt passieve zonne-energie genoemd.

Windenergie

Windenergie is energie die wordt gewonnen windturbines die de luchtstromen (wind) opgevangen. Een moderne windturbine kan ongeveer 2.000 huishoudens van elektriciteit voorzien. Op onze windenergie pagina lees je meer informatie over deze vorm van duurzame energie.

Waterkracht

Waterkracht is energie opgewekt uit stromend water. Dit gebeurt in waterkrachtcentrales waarvan er in Nederland 4 zijn. Waterkracht is een duurzame energiebron, maar er zit ook een nadeel aan deze vorm van energie. Plaatselijke ecosystemen kunnen namelijk worden aangetast. In Nederland wordt slechts een paar procent van de totale hoeveelheid groene stroom opgewekt door waterenergie.

Biomassa

In Nederland wordt de helft van duurzame energie opgewekt door biomassa. Bio-energie ontstaat door plantaardig materiaal te verbranden, te vergisten of te vergassen. Biomassa kan bestaan uit bijvoorbeeld resten afvalhout, groente-, fruit- en tuinafval en snoeiafval. Energie uit biomassa is niet geheel duurzaam. Bij de verbranding komen vervuilende stoffen vrij. Tegelijk staat het gebruik hiervan op gespannen voet met de wereldvoedselvoorziening.

Aardwarmte

Het midden van de aarde bestaat uit magma en lava die veel warmte afgeven. Bij aardwarmte-energie wordt water honderden meters de aarde ingepompt en verwarmd door aardwarmte. Daarna pompt men het water terug naar de oppervlakte. Wereldwijd gebruiken 10 miljoen huishoudens aardwarmte-energie. De kosten voor deze vorm van duurzame energie zijn erg hoog.

Wil je graag meer informatie over het verschil tussen groene en grijze stroom? Op onze duurzame energie en schone energie pagina’ s vind je nog veel meer informatie.

Schrijf je nu in voor ons energiecollectief!

Nieuw bij Overstappen.nl: ons eigen energiecollectief! Door samen op grote schaal energie af te nemen, kun je zelfs in de huidige energiemarkt nog een scherpe energiedeal vinden.

wekker-alert