Duurzame energie

Duurzame energie is energie die wordt opgewekt door gebruik te maken van bronnen die niet (snel) opraken zoals: zonne-energie, waterkracht, windenergie, biomassa, aardwarmte en bodemwarmte. Een voordeel van duurzame energie is dat het geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot veroorzaakt. Duurzame energie wordt dus op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas. Deze brandstoffen hebben een grote invloed op het klimaat en de opwarming van de aarde. Soms worden de termen ‘hernieuwbare energie’ en ‘groene energie’ als synoniemen voor duurzame energie gebruikt.

Duurzame energie vergelijken uit Nederland

Vergelijk duurzame energieleveranciers
Onze klanten zeggen:

Welke soorten duurzame energie zijn er?

Er zijn 5 verschillende duurzame energiebronnen:

  1. Windenergie: Windmolens zorgen ervoor dat de bewegingsenergie van lucht wordt omgezet in elektriciteit. Op verschillende plekken in Nederland zijn er speciaal voor het opwekken van windenergie windmolenparken opgezet. Deze parken voorzien Nederland voor een groot deel van schone energie.
  2. Zonne-energie: Met de zon als energiebron kunnen we heel wat energie opwekken. Zelfs in Nederland schijnt de zon vaak genoeg om zonnepanelen en zonneboilers aantrekkelijk te maken. Met zonnepanelen kun je zelf ook duurzame energie opwekken.
  3. Biomassa: In Nederland bestaat ruim zestig procent van de geproduceerde duurzame energie uit biomassa. Met biomassa wordt plantaardig en dierlijk materiaal bedoeld dat als grondstof wordt gebruikt voor het opwekken van energie.
  4. Waterkracht: Met de kracht van stromend water kan er energie worden opgewekt. De waterkrachtstroom die in Nederland wordt opgewekt komt voornamelijk uit rivieren zoals de Maas.
  5. Aardwarmte en bodemwarmte: Het bereiken van aardwarmte is vaak lastig, maar er wordt wel veel gebruik gemaakt van bodemwarmte in Nederland. Bodemwarmte is afkomstig van de zon die de aarde en het water opwarmt. Aardwarmte is de warmte die vanaf de kern van de aarde komt.

Duurzame energie

Duurzame energie wordt steeds belangrijker. Dit heeft vooral te maken met milieutechnische aspecten: de uitstoot van CO2 vormt namelijk een ernstige bedreiging voor onze aarde door de opwarming die het veroorzaakt. Aan de andere kant is het ook bittere noodzaak om op zoek te gaan naar andere bronnen omdat de fossiele brandstoffen, die nu gebruikt worden om energie op te wekken, dreigen op te raken. Zonder energie zal immers de hele maatschappij ontwricht worden.

Duurzame energie

Waar komt jouw groene stroom vandaan?

Als een leverancier groene stroom aanbiedt, hoeft dat echter niet te betekenen dat de stroom ook écht groen is. Wanneer je groene stroom afneemt, moeten energiebedrijven met een Garantie van Oorsprong kunnen aantonen dat de energie ook écht duurzaam is. Deze GvO’s worden echter vaak in het buitenland gekocht, aangezien Noorwegen een teveel aan certificaten heeft.

Op deze manier kunnen leveranciers zeggen dat ze groene stroom aanbieden, terwijl het gewoon grijze stroom is met een groen etiket. Gelukkig kan je voorkomen dat je deze ‘vergroende stroom’ afneemt: door in de Overstappen energievergelijker aan te geven dat je alleen interesse hebt in ‘extra groene stroom’, weet je zeker dat je product 100% duurzaam is.

Waar komt je groene gas vandaan?

Net als bij groene stroom moeten energiebedrijven bij groen gas aantonen dat de energie die ze leveren daadwerkelijk duurzaam is. Groen gas wordt vaak verward met biogas. Wil je graag weten wat het verschil is tussen groen gas en biogas? Op onze pagina over groen gas lees je hier meer over.

Duurzame energieleveranciers

Er zijn grote verschillen tussen energieleveranciers. Er zijn enkele leveranciers die stroom leveren uit o.a. kolencentrales, maar ook veel leveranciers maken gebruik van groene stroom door een Garantie van Oorsprong te kopen uit het buitenland. Slechts enkele leveranciers zijn écht duurzaam. De meest groene energieleveranciers leveren alleen stroom vanuit zonnepanelen en windmolens. De volgende 5 energieleveranciers zijn volgens recent onderzoek het meest duurzaam:

 • EasyEnergy
 • Pure Energie
 • Energie VanOns
 • Vrijopnaam
 • Om | nieuwe energie

Wat doet Nederland aan duurzame energie?

De overheid is zich bewust van het feit dat de gasvoorraad opraakt terwijl we juist steeds meer gas gebruiken. Daarom worden er maatregelen genomen: de afspraak is gemaakt dat we in 2050 volledig aardgasloos zullen zijn. De Rijksoverheid bevordert dan ook initiatieven voor duurzame energie. Ook het besparen van energie heeft prioriteit: met maatschappelijke instanties en bedrijven zijn afspraken gemaakt zodat in 2020 zo’n 14% van de energie duurzaam zal zijn opgewekt.

Hoe kan ik zelf duurzame energie opwekken?

Als je zelf duurzame energie wilt opwekken dan kun je dit op verschillende manieren realiseren:

 • Warmtepomp kopen:
 • Met een warmtepomp kun je warmte uit de lucht, bodem of uit het grondwater halen. Een warmtepomp verbruikt wel stroom, maar in ruil daarvoor zul je veel minder gas gaan verbruiken. Het is een duurzaam alternatief voor een cv-ketel op gas.

 • Installeren van zonnepanelen:
 • Met zonnepanelen wek je niet alleen duurzame energie op, maar bespaar je ook nog eens flink op je energiekosten. Wil je weten hoeveel jij per jaar kunt besparen en ben je van plan om zonnepanelen aan te schaffen? Onze vergelijker van energie houdt rekening met de hoeveelheid energie die jouw zonnepanelen opwekken.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.