Direct writer

Wat is een direct writer?

Een direct writer is een verzekeringsmaatschappij die meteen met de verzekerde zaken doet. Dit zonder tussenkomst van een tussenpersoon. Het afsluiten van een verzekering vindt plaats middels internet, post of telefoon. De direct writer sluit verzekeringen af en regelt de schades.

Intermediairverzekeraar

Een intermediairverzekeraar is het tegenovergestelde van een direct writer. Het is een verzekeraar die gebruikmaakt van een netwerk van assurantietussenpersonen. Deze tussenpersonen bemiddelen bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten. Een tussenpersoon is een bemiddelaar tussen de verzekerde en de verzekeringsmaatschappij. De tussenpersoon bemiddelt bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten en regelt de dagelijkse gang van zaken voor de verzekerde.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.