Dienstenwijzer

Overstappen.nl biedt eigen vergelijkers voor zorgverzekeringen, consumptief krediet en autoverzekeringen. Het doel van de vergelijkers is om jou, de consument, zo transparant en duidelijk mogelijk te informeren, zodat je in staat bent een goede en weloverwogen keuze te maken.

Wat wij doen voor je

Via onze website krijg je de mogelijkheid verzekeringen met elkaar te vergelijken. Door een aantal relevante gegevens en voorkeuren in te vullen, krijg je in een overzicht de 3 goedkoopste verzekeringen te zien. Je hebt hier ook de mogelijkheid om alle premies te tonen. Zodra je je keuze voor een auto- of zorgverzekering hebt gemaakt kun je de verzekering direct afsluiten. Dit alles op basis van “execution only”, dat wil zeggen: wij geven je geen advies. Je bepaalt zelf welke verzekering je wilt afsluiten en je maakt zelf de overweging wat voor jou de beste prijs/kwaliteitsverhouding is.

De volledigheid van de vergelijker

Bij de vergelijking van auto- en zorgverzekeringen worden bijna alle Nederlandse verzekeraars met elkaar vergeleken. De verzekeraars die niet zijn opgenomen in de vergelijker hebben geen premies beschikbaar gesteld. Ook kunnen beperkende productvoorwaarden of dienstverlening ertoe leiden een verzekeraar niet in de vergelijker op te nemen. Op de volgende pagina’s zie je welke verzekeraars er zijn opgenomen in de vergelijker:

Hoe wordt er vergeleken?

Hieronder krijg je een korte uitleg over hoe de autoverzekering, consumptief krediet en de zorgverzekeringen worden vergeleken.

Vergelijken autoverzekeringen

Er wordt een aantal gegevens gevraagd die je dient in te vullen, waaronder:

 • Kenteken/type auto
 • Postcode
 • Geboortedatum bestuurder
 • Schadevrije jaren
 • De gewenste dekking
 • Kilometers per jaar
 • Leeftijd rijbewijs

Als je alles hebt ingevuld, klik je op ‘Toon de beste deals’. In het scherm krijg je een overzicht van de top 3, die gebaseerd is op prijs. Je hebt tevens de mogelijkheid om alle verzekeringen te zien via de tab bovenin. Je hebt nu de mogelijkheid om te sorteren op dekking, rating van de polisvoorwaarden of eigen risico.

Vergelijken Consumptief krediet

Overstappen bemiddelt zonder voorafgaand advies en heeft de mogelijkheden om consumptieve kredieten met elkaar te vergelijken. Je kiest zelf het product waarvan je vindt dat het bij jou past. Dit wordt “execution only” genoemd. Deze vorm van dienstverlening is uitsluitend geschikt voor consumenten die over voldoende kennis en ervaring beschikken om zelfstandig een financieel product te kiezen. Je schakelt ons in om een specifiek product van een specifieke aanbieder aan te vragen. Dit betekent in de praktijk dat u voorafgaand aan de dienstverlening onder meer het volgende aangeeft:

 • De hoogte van het gewenst krediet
 • De gewenste aanbieder
 • De gewenste productvorm
 • De gewenste looptijd
 • De gewenste maandtermijn

Uiteraard proberen wij – samen met de aanbieders van kredieten – ervoor te zorgen u van zoveel
mogelijk informatie te voorzien. Om goed te kunnen bepalen welk consumptief krediet aansluit bij jouw wensen en persoonlijke situatie kun je gebruik maken van de informatie op onze website.

Indien je twijfelt of je over voldoende kennis en ervaring beschikt om zelfstandig een financieel product uit te kunnen kiezen dan kunt u dit toetsen op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Indien u niet over voldoende kennis en ervaring beschikt kunnen wij je helaas niet van dienst zijn. Wij brengen je, indien gewenst, graag in contact met een financieel adviseur die je wel het benodigde advies mag geven.

Voor het afsluiten van een financieel product op basis van execution only dien je, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), een execution only-verklaring te ondertekenen. Onze dienstverlening valt in het kader van de Wft onder “verkoop op afstand”. Dit houdt in dat je als consument het recht hebt om de overeenkomst(en), tot 14 dagen na het afsluiten, te annuleren.

Wat verwachten wij van jou

Je mag aan onze dienstverlening zeer hoge eisen stellen, maar wij verwachten ook een paar dingen van jou. In elk geval dat je de juiste gegevens verstrekt.

 • Controleer voor de zekerheid de gegevens die u aan ons verstrekt. Als achteraf blijkt dat
  de gegevens onjuist zijn kan ons advies dan wel de offerte worden ingetrokken.
 • Het is voor ons belangrijk om te weten of je ergens anders ook leningen hebt lopen.
  Hiermee kunnen we kijken of je misschien je maandlasten kunt verlagen.
 • Mochten er in je persoonlijke situatie wijzigingen voordoen, dan verwachten wij dat je dit
  aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat financiële risico’s niet te groot
  worden. Onder wijzigingen vallen onder meer: geboorte, samenwonen, huwelijk,
  scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep,
  relevante verandering van inkomen, beëindiging dienstverband, wijziging van je e-
  mailadres, verhuizing en beëindiging van of wijziging van ergens anders lopende
  consumptieve kredieten en of andere financieringen.

Vergelijken zorgverzekeringen

Er wordt een aantal gegevens gevraagd die je dient in te vullen, waaronder:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezinsleden meeverzekeren?
 • Gewenst eigen risico

Verder geef je gewenste dekkingen aan voor:

 • Fysiotherapie
 • Tandarts (vanaf 18 jaar)
 • Brillen en lenzen
 • Medische hulp in het buitenland
 • Eventueel andere specifieke wensen

Als je alles hebt ingevuld, klik je op ‘Nu vergelijken’. In het scherm krijg je een overzicht van de 3 meest op jou van toepassing zijnde zorgverzekeringen. Wanneer je dit hebt aangegeven, zie je ook wat je huidige verzekeraar berekent voor de door jou gekozen dekking. Je kunt ook een overzicht vragen van alle verzekeraars in het systeem. In dat geval staat bovenin het overzicht de goedkoopste zorgverzekering. Desgewenst selecteer je zorgverzekeringen op dekking. De getoonde premies zijn inclusief unieke kortingen. Onder de zorgverzekeraar en het pakket staan rapportcijfer voor de specifieke dekkingen van de betreffende zorgverzekering. Daarnaast wordt getoond of je wel of niet een vrije zorgkeuze hebt en of er voorwaarden voor acceptatie zijn.

Zodra je de perfecte zorgverzekering hebt gevonden, sluit je direct online je zorgverzekering af.

Hoe verdient Overstappen.nl geld?

Wij hebben verschillende afspraken gemaakt met verzekeraars. Wij ontvangen van hen eenmalig of doorlopend een bedrag als je via ons een verzekering afsluit. In andere gevallen ontvangen wij een eenmalige vergoeding, als je via ons op de website van de verzekeraar terecht bent gekomen en daar een verzekering afsluit.

AFM en de Kamer van Koophandel

Overstappen.nl is gevestigd aan de Overtoom 62, 1054 HL Amsterdam en staat geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder het WFT (Wet op het financieel toezicht) vergunningsnummer: 12012535. Overstappen.nl staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34331885 (Overstappen.nl B.V.).

Klacht over een verzekering of financiële dienst

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van overstappen.nl? Dan kun je een klacht indienen via service@overstappen.nl. Binnen 2 werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging van je klacht en lees je bij wie je klacht in behandeling is. De behandelaar laat je per e-mail weten in hoeverre je klacht gegrond is verklaard en hoe wij aan je bezwaren gehoor zullen geven. Indien je klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Tevens kunt u uw klacht voorleggen via het Europees ODR Platform.

Klacht over een bank of verzekeraar

Heb je een klacht over een bank of verzekeraar? Dan kun je het beste terecht bij de directie van de desbetreffende organisatie zelf. Als de klacht door de bank of verzekeraar niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een geschillencommissie, waar ook Overstappen.nl bij aangesloten is. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten waarin de rechter uiteindelijk een uitspraak zal doen.

Kifid

Het Kifid is bedoeld om consumenten één loket te bieden voor bemiddeling in (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. Je kunt alleen terecht bij het Kifid als je niet tevreden bent met de manier waarop een financiële dienstverlener je klacht heeft afgehandeld.

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: https://www.kifid.nl/klacht-indienen/
E-mail: consumenten@kifid.nl
Tel.: 0900-3552248

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.