Privacy en cookies

Bij Overstappen.nl hebben we een duidelijk doel voor ogen: de laagste vaste lasten, voor iedereen, zonder gedoe. Om dat mogelijk te maken, slaan we gedurende je bezoek aan onze website gegevens van je op. Om je een advies op maat te kunnen geven over je vaste lasten hebben we bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van je nodig en om je overstap zo makkelijk mogelijk te maken, plaatsen we cookies om onze website mee te optimaliseren.

Omdat we jouw besparing tijdens je eerste bezoek, maar ook later zo makkelijk mogelijk willen maken, slaan we bepaalde gegevens voor langere tijd op. We gebruiken jouw data uitsluitend om het jou makkelijker te maken en zijn open over het wat en het waarom. Lees dus vooral verder! Wij hebben niets te verbergen :-).

Inhoudsopgave

Algemene informatie Overstappen.nl

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking stelt. De door jouw verstrekte gegevens worden via een beveiligde verbinding naar de door jou gekozen aanbieder verzonden zodat zij in staat zijn om de aanvraag af te handelen.

Voor de verwerking van gegevens die we nodig hebben voor het vergelijken en aanvragen van energiecontracten, abonnementen voor internet, bellen en TV, en SIM-only abonnementen is Overstappen.nl Homeservices B.V., gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24406667, verantwoordelijk.

Voor de verwerking van gegevens die we nodig hebben voor het vergelijken en aanvragen van autoverzekeringen, zorgverzekeringen en uitvaartverzekeringen is Overstappen.nl BV, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34331885, verantwoordelijk

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 mei 2021.

Als je onze website bezoekt

Wanneer je gebruikt maakt van onze website, slaan we stukjes informatie op in je browser of op onze eigen servers. Dit doen we met cookies. Aan de hand van die cookies kunnen we we je herkennen en volgen tijdens je bezoek. Belangrijk om te weten: dit is volledig anoniem. We gebruiken de informatie uitsluitend om jouw volgende bezoek en dat van anderen beter te maken.

Google Analytics

Om te zien hoe jij en andere bezoekers onze website gebruiken en ervaren, maken wij gebruik van Google Analytics. Daarmee kunnen we de ervaring op onze website beter maken. Om je te herkennen als unieke gebruiker, ook als je op een ander apparaat terugkeert, plaatsen we hiervoor een cookie in je browser en verpakken we je vergelijking tot een niet te herleiden identifier. Daarmee kunnen we ook zien welke versie van een bepaalde pagina je bezocht hebt als hier we hier een test met twee versies op hebben lopen. Deze gegevens zijn 38 maanden geldig.

Hotjar

Voor een diepgaande analyse van jouw ervaring op onze website gebruiken wij op sommige pagina’s Hotjar. Dit is een applicatie waarmee we opnames en snapshots van je bezoek kunnen maken. Ook kunnen we er korte vragen mee stellen. Alles wat we hiermee vastleggen is volledig anoniem en niet tot jou te herleiden.

Als je energie vergelijkt

Om een vergelijking van energiecontracten op maat aan te bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Wij slaan deze gegevens op in je browser of local storage zodat je ze niet bij ieder bezoek opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookie is een jaar geldig. We slaan deze gegevens ook op om eventuele problemen te kunnen achterhalen. Na een jaar anonimiseren we de vergelijking. Daarnaast slaan we voor onze eigen analyse en die van leveranciers de vier cijfers van je postcode op. Ook deze zijn niet tot jou te herleiden.

Verwerking

Als je een vergelijking maakt, verpakken we deze gegevens in een reeks getallen en cijfers. Daarmee ontstaat een geanonimiseerde versie van je vergelijking die niet herleidbaar is naar jouw persoon of adres. Energieleveranciers maken van deze gegevens gebruik voor een analyse van het overstapgedrag.

Als je een energiecontract aanvraagt

Op het moment dat je een energiecontract aanvraagt, vul je de gegevens die je bij de vergelijking hebt ingevuld aan met aanvullende persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens tot zeven jaar na je aanvraag in verband met administratieve verplichtingen. Wij gebruiken deze gegevens om je, na afloop van je energiecontract, gemakkelijk opnieuw te laten overstappen zonder je gegevens opnieuw in te vullen.

 • NAW gegevens
 • type huishouden
 • huidige leverancier
 • eventuele verhuizing
 • metertype
 • verbruik
 • aanwezigheid zonnepanelen
 • opwekking stroom
 • aanhef
 • geslacht
 • eigennamen
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • start- en einddatum contract
 • eventueel postadres
 • verblijfsfunctie adres
 • IBAN
 • naam rekeninghouder
 • voorkeur betaalmethode
 • het nummer van je energie-aansluiting
 • IP-adres

Verwerking

Onze overstapservice houdt in dat jij na je aanvraag niets meer hoeft te doen. Daarom sturen we de gegevens die je tijdens je vergelijking en je aanvraag hebt opgegeven door naar je nieuwe energieleverancier. Check ook altijd het privacystatement van je nieuwe leverancier op de website van de leverancier.

Als je autoverzekeringen vergelijkt

Om een vergelijking van autoverzekeringen op maat aan te bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Wij slaan deze gegevens op in je browser of local storage zodat je ze niet bij ieder bezoek opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookie is een jaar geldig. We slaan deze gegevens ook op om eventuele problemen te kunnen achterhalen. Na een jaar anonimiseren we de vergelijking.

Als je een autoverzekering aanvraagt

Bij het aanvragen van een autoverzekering, zijn er twee opties: je vraagt de autoverzekering direct via onze site aan of we verwijzen je door naar de website van de verzekeraar. In het laatste geval verpakken we de door jouw ingevoerde gegevens in een cookie. Daarmee kan de verzekeraar zien dat je hen via onze website hebt gevonden. Deze cookie blijft 6 maanden bestaan. Check ook altijd het privacystatement van je nieuwe verzekeraar op de website van de verzekeraar. In de meeste gevallen sturen we ook je kenteken, geboortedatum, NAW gegevens, schadevrije jaren en je gewenste dekking mee, zodat je ze niet opnieuw hoeft in te vullen.

Op het moment dat je een verzekering direct via onze website aanvraagt, vul je de gegevens die je bij de vergelijking hebt ingevuld aan tot onderstaande lijst persoonsgegevens.. Ook vragen we je enkele vragen te beantwoorden die de verzekeraar helpen bij het inschatten van je risicoprofiel. Wij bewaren deze gegevens tot zeven na je aanvraag in verband met administratieve verplichtingen.

 • kenteken
 • NAW gegevens
 • schadevrije jaren
 • gereden kilometers per jaar
 • gewenste dekking
 • gewenste aanvullende dekking
 • aanhef
 • geslacht
 • eigennamen
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IBAN
 • Ingangsdatum verzekering
 • IP-adres

 

Verwerking

Onze overstapservice houdt in dat jij na je aanvraag niets meer hoeft te doen. Daarom sturen we de gegevens die je tijdens je vergelijking en je aanvraag hebt opgegeven door naar je nieuwe verzekeraar. Check ook altijd het privacystatement van je nieuwe verzekeraar op de website van de verzekeraar.

Als je abonnementen voor internet, bellen en TV vergelijkt

Voor de vergelijking van abonnementen voor internet, bellen en TV hebben we je postcode, huisnummer en eventuele toevoeging nodig. Hiermee checken we de beschikbaarheid van verschillende aanbiedingen voor jouw adres. Wij bewaren deze gegevens in de vorm van een cookie gedurende zes maanden, zodat je de gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

Verwerking

We verpakken je adresgegevens in een cookie, zodat de telecomaanbieder kan zien dat je hen via onze website hebt gevonden. Deze cookie is zes maanden geldig. Check ook altijd het privacystatement van je nieuwe aanbieder op de website van de aanbieder.

Als je zorgverzekeringen vergelijkt

Voor de vergelijking van zorgverzekeringen hebben we je geslacht, geboortedatum en huidige verzekeraar nodig. Hiermee checken we de beschikbaarheid van verschillende aanbiedingen voor jouw situatie. Wij bewaren deze gegevens in de vorm van een cookie gedurende zes maanden, zodat je de gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

Verwerking

We verpakken je gegevens in een cookie, zodat de zorgverzekeraar kan zien dat je hen via onze website hebt gevonden. Deze cookie is zes maanden geldig. Check ook altijd het privacystatement van je nieuwe verzekeraar op de website van de verzekeraar.

Als je SIM-only abonnementen of uitvaartverzekeringen vergelijkt

Voor de vergelijking van SIM-only abonnement en uitvaartverzekeringen hebben we geen gegevens van je nodig. We plaatsen wel een cookie in je browser, zodat de aanbieder kan zien dat je hen via onze website hebt gevonden. Deze cookie is zes maanden geldig. Check ook altijd het privacystatement van je nieuwe aanbieder op de website van de aanbieder.

Overige bepalingen

E-mail

Op het moment dat je op onze website je e-mailadres achterlaat, kunnen we je benaderen via e-mail. Als je een product via onze overstapservice aanvraagt, gebruiken we je e-mailadres om je informatie te geven over de door jou aangevraagde producten, vragen we je om feedback om onze services te verbeteren en brengen we je op de hoogte als het tijd is om opnieuw over te stappen. Wanneer je jouw e-mailadres achterlaat om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of offertes of overzichten te ontvangen, sturen we je naast de service die je met je inschrijving aanvraagt, maandelijks een nieuwsbrief met actuele aanbiedingen.

Naast je e-mailadres voegen wij, indien je deze hebt ingevuld op onze website, je aanhef, eigennamen, geboortedatum en telefoonnummer toe aan je profiel. Dit doen we om je op een persoonlijke manier aan te kunnen spreken. Wij bewaren deze gegevens totdat je je afmeldt. Je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven voor alle e-mailcommunicatie. Dit doe je door op de afmeldink in een van onze e-mails te klikken. Op dat moment ontvang je geen communicatie meer van ons op het desbetreffende e-mailadres.

Social Media

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Op het moment dat je gebruik maakt van de social media diensten worden er ook gegevens doorgegeven aan de social media diensten. De beheerders van deze diensten verzamelen dan je persoonsgegevens. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze social media diensten te lezen voordat je van deze diensten gebruik gaat maken.

Controle betalingsverplichting

De Aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de leveringsovereenkomst. Hierbij zullen de gegevens die je invult worden getoetst. Indien de Aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de leveringsovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Beveiliging

Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Overstappen.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. De persoonsgegevens en handelingen van de gebruiker worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen. Alle persoonlijke informatie die de gebruiker beschikbaar stelt aan Overstappen.nl wordt verstuurd via SSL (Secure Socket Layer) coderingstechnologie. SSL is een uiterst veilig coderingssysteem dat persoonlijke- en transactiegegevens van de gebruiker beschermt. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (waaronder Aanbieders) die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Thuiswinkel Waarborg

Overstappen.nl is lid van Thuiswinkel.org. Dit betekent dat wij voldoen aan de 35 criteria van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie op het gebied van wetgeving, veiligheid, financiële stabiliteit en de gedragsregels van Thuiswinkel.org. Hieronder vallen ook regels die jouw persoonsgegevens beschermen. Meer informatie hierover vind je op Thuiswinkel.org.

Inzage en wijzigen van je gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft je als gebruiker belangrijke nieuwe rechten om meer controle te krijgen over de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt ons verzoeken om de gegevens die wij van je hebben in te zien, te wijzigen of volledig te verwijderen. Ook kun je ons vragen de gegevens aan aanbieders van gelijksoortige services door te geven. Stuur daarvoor een mail naar privacy@overstappen.nl of bel ons: 020 – 760 42 42.

Vind je dat we iets niet goed doen? Met klachten over onze behandeling van jouw gegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.