Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

featured image
Zakelijk
Natasja Rohof
22 mei 2019

Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

Bedrijven hebben per 1 juli 2019 een informatieplicht energiebesparing. Dit houdt in dat bedrijven hun energiebesparende maatregelen moeten doorgeven aan de overheid. Energie besparen is namelijk verplicht, maar de overheid heeft moeite met het handhaven hiervan. Door het invoeren van de informatieplicht kan de overheid efficiënter toezicht houden op bedrijven.

Waarom een informatieplicht?

informatieplicht
Er geldt nu nog een energiebesparingsplicht. Dit houdt in dat bedrijven of instellingen die minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Per 1 juli 2019 wordt hier nog een informatieplicht aan toegevoegd. De reden voor het toevoegen van de informatieplicht is dat de handhaving van de energiebesparingseis efficiënter kan volgens de Nationale Energieverkenning. Deze organisatie brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart. Ook geven ze inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2035.

Met het invoeren van de informatieplicht moet de handhaving en het toezicht van de energiebesparingseis efficiënter worden. Toezichthouders kunnen door de informatieplicht bedrijven bezoeken die achterlopen met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Daarnaast moedigt de informatieplicht bedrijven en instellingen aan om met energiebesparing te beginnen.

Dwangsom

Wanneer de toezichthouders constateren dat je bedrijf of instelling zich niet houdt aan de informatieplicht dan kan er een dwangsom worden opgelegd. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de grootte van het bedrijf. In veel gevallen gaat het om een bedrag van 1.000 euro per overtreding. Bedrijven of instellingen hoeven deze dwangsom niet te betalen als ze binnen de gestelde termijn de overtreding beëindigen.

Stappenplan informatieplicht

Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je een uitgebreid stappenplan van de informatieplicht vinden. Zo weet je meteen of jouw bedrijf of instelling zich ook moet houden aan de informatieplicht.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.