Privacyverklaring Overstappen.nl B.V. | Overstappen.nl

Privacyverklaring Overstappen.nl B.V.

Overstappen.nl heeft als doel om jou de gelegenheid te bieden om te besparen op je vaste lasten zoals energie, internet en telefonie, maar ook op de kosten van bijvoorbeeld je zorg- en autoverzekering. Daarom biedt Overstappen.nl jou verschillende tools om prijzen te vergelijken en diverse producten of diensten af te nemen. Overstappen.nl is toegankelijk via het Platform www.overstappen.nl, inclusief alle subdomeinen daarvan, de mobiele versies van deze website en overige onderdelen van het Platform (Hierna: het “Platform”).

Wil jij ook besparen op je vaste lasten? Dan ontkom je er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om de beste aanbiedingen voor jou te vinden. Daarom verwerken wij bij het aanbieden van ons Platform persoonsgegevens.

Overstappen.nl neemt jouw privacy erg serieus en behandelt jouw persoonlijke gegevens met grote zorg. Om jouw privacy te garanderen handelen we volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Ook leggen we je jouw rechten uit. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Inhoudsopgave

Contactgegevens

Overstappen.nl is onderdeel van Overstappen.nl B.V.. Overstappen.nl B.V. (“Overstappen.nl”, “wij”, “ons” of “onze”) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en is gevestigd aan Overtoom 62, 1054 HL, te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34331885. Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan je contact opnemen via privacy@overstappen.nl.

Toepassingsbereik

Deze privacyverklaring geldt voor jou wanneer je gebruik maakt van ons Platform. Via ons Platform kan je de prijzen vergelijken en diverse producten of diensten (“Product”, ”Producten”) afnemen van verschillende aanbieders en verzekeraars (“Aanbieder”, “Aanbieders”). Daarnaast kan je via het Platform contact met ons opnemen, je aanmelden voor onze nieuwsbrief en bij ons solliciteren.

Hoe verwerkt Overstappen.nl jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij mogen dat alleen doen als we daar een reden voor hebben (dit heet een grondslag). Hierna leggen we uit welke gegevens we verzamelen voor welk specifieke doel en wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken. Ook geven we aan hoe lang Overstappen.nl jouw persoonsgegevens bewaart. Voor alle bewaartermijnen geldt: wij hanteren de regel dat als er meerdere bewaartermijnen van toepassing zijn op dezelfde data, de langstdurende bewaartermijn leidend is. Bewaartermijnen in deze privacyverklaring worden verlengd als Overstappen.nl daartoe verplicht is op basis van de wet.

1. Bezoek van het Platform

Als je het Platform bezoekt, verzamelen wij een aantal technische gegevens over jouw bezoek. Zo verzamelen wij onder andere de datum en het tijdstip van het bezoek, IP-adres, MAC-adres of ander uniek nummer, browser, onderdelen die je bezoekt en andere loginformatie (zoals URL referrer). Deze persoonsgegevens zijn nodig om het Platform optimaal te laten functioneren en informatie op de gewenste manier weer te geven. De verwerking van deze persoonsgegevens is daarmee noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verzamelen ook informatie over jouw bezoek van ons Platform via cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een webpaginaserver bij bezoek op de harde schrijf of in het geheugen van je computer, tablet of ander elektronisch apparaat waarmee jij het Platform bezoekt (“Apparaat”), plaatst en opslaat. Door het plaatsen van een cookie kan de webpaginaserver jouw Apparaat herkennen en de opgeslagen informatie aan de webpaginaserver terugsturen. Voor meer informatie over de cookies die wij plaatsen en voor welk doel, verwijzen wij je naar onze Cookieverklaring. Onze Cookieverklaring vind je op Cookieverklaring Overstappen.nl B.V.. Daar kan je ook je Cookie-instellingen op een later moment aanpassen.

2. Vergelijkingen

Via het Platform kunnen verschillende Producten van verschillende Aanbieders met elkaar worden vergeleken. Om tot een goede vergelijking te komen voor jouw situatie, hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Het verschilt per vergelijking welke gegevens hierbij nodig zijn. Gegevens die hierbij nodig kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld je NAW-gegevens, je geboortedatum, je inkomenssituatie en je kenteken. Wij verplichten je niet om meer gegevens op te gegeven dan nodig is voor een goede vergelijking. In sommige gevallen kan je wel ook extra informatie invullen, zoals je e-mailadres. Wij gebruiken je e-mailadres dan om jou als extra service de mogelijkheid te geven om op een later moment direct terug te gaan naar jouw vergelijking zonder dat je je gegevens nog een keer moet invullen. Voor het verwerken van de bovenstaande persoonsgegevens geef je toestemming doordat je deze gegevens zelf met ons deelt via het Platform. Overstappen.nl verwijdert jouw persoonsgegevens na een bepaalde periode nadat je jouw vergelijking hebt uitgevoerd. Zo kunnen wij binnen die periode nogmaals jouw vergelijking uitvoeren zonder dat je al de gegevens nogmaals zelf moet invullen.

3. Product uit de vergelijking kiezen en sluiten

Wanneer jij het Product of dienst hebt gevonden, kun je deze in de vergelijkingsresultaten selecteren. Hoe de afwikkeling verder verloopt, hangt af van de afspraken die wij met de Aanbieder hebben:
 1. Via de Aanbieder. Wij sturen je door naar het Platform van de Aanbieder die het door jou gekozen Product of dienst aanbiedt, om het daar af te ronden. Om ervoor te zorgen dat jij bij de Aanbieder ook direct bij het juiste Product terecht komt, is het nodig dat wij jouw persoonsgegevens met de Aanbieder delen.
 2. Overstappen.nl doet de aanvraag voor jou. Wij vragen het door jou gekozen Product voor jou aan bij de Aanbieder. Om de aanvraag voor jou in te kunnen dienen bij de Aanbieder hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bij het indienen van de aanvraag delen wij deze persoonsgegevens met de Aanbieder. Wij bemiddelen dan op basis van ‘execution only’. De Aanbieder neemt daarna contact met jou op om het Product af te sluiten. In sommige gevallen doen wij dit namens de Aanbieder. Meer hierover lees je onder: ‘5.c. Communicatie namens Aanbieder.

Na het delen van jouw gegevens met de Aanbieder, bepaalt de Aanbieder vervolgens of jij kan worden voorzien van het Product. Dit kan gebeuren door geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij de Aanbieder gebruikt maakt van interne en externe bronnen. Ook kan het zijn dat er automatische besluitvorming plaatsvindt. Als je hier meer over wilt weten, verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van de betreffende Aanbieder.

  Voor het verwerken van de bovenstaande persoonsgegevens geef je toestemming doordat je deze gegevens zelf met ons deelt via het Platform. Hoe lang wij jouw gegevens bewaren, is afhankelijk van ons contact met jou na het sluiten van jouw Product. Onderdeel van onze dienstverlening is namelijk dat wij jou de juiste service willen bieden. Hierover lees je meer onder ‘5. Contact na sluiten van jouw Product.

4. Afnemen Producten

Overstappen.nl biedt jou in sommige gevallen ook de mogelijkheid een Product direct bij ons af te nemen. Daarnaast zijn sommige Producten wat ingewikkelder. Om je bij het vergelijken van deze Producten een aanbod te geven, helpt Overstappen.nl jou hier graag persoonlijk bij. Overstappen.nl stuurt jou dan een aanbod met daarin het Product voor jouw situatie. Om jou een goed aanbod te kunnen sturen, hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Het verschilt per Product welke gegevens hierbij nodig zijn. Gegevens die hierbij nodig kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld je NAW-gegevens, je geboortedatum en je woonsituatie. Wij verplichten je niet om meer gegevens op te geven dan nodig is voor een goede vergelijking. Om jou het aanbod te kunnen sturen, hebben wij je e-mailadres nodig. In sommige gevallen is het voor het geven van een passende aanbod nodig om eerst met jou jouw situatie nader te bespreken. Om jou hiervoor terug te kunnen bellen, hebben wij ook jouw telefoonnummer nodig. Wij kunnen jou in het telefoongesprek nog naar andere persoonsgegevens vragen die nodig zijn om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor het verwerken van de bovenstaande persoonsgegevens geef je toestemming doordat je deze gegevens zelf met ons deelt via bijvoorbeeld het Platform of in het telefoongesprek. Hoe lang wij jouw gegevens bewaren, is afhankelijk van ons contact met jou na het sluiten van jouw Product. Onderdeel van onze dienstverlening is namelijk dat wij jou de juiste service willen bieden. Hierover lees je meer onder ‘5. Contact na sluiten van jouw Product.

5. Contact na sluiten van jouw Product

 1. Standaard service. Overstappen.nl vindt het belangrijk dat het Product die je via ons hebt gevonden goed wordt afgerond. Daarnaast vindt Overstappen.nl het belangrijk dat de Aanbieder zich ook houdt aan de beloftes die zij heeft gemaakt. Daarom blijven wij na het sluiten van het Product graag nog even met jou in contact. Hiervoor kunnen wij jou bij het sluiten van jouw Product om jouw e-mailadres en telefoonnummer vragen. Wij gaan ervan uit dat alles goed verloopt en dat beloftes worden nagekomen. Als het toch nodig blijkt, springen wij indien mogelijk graag bij om ervoor te zorgen dat een probleem wordt opgelost. Om dit te kunnen doen, bewaren wij de persoonsgegevens die jij bij de vergelijking en het sluiten van jouw Product hebt doorgegeven nog na het sluiten van het Product.


 2. Overstappen.nl verwerkt deze gegevens om jou en alle volgende bezoekers van het Platform een goede service te kunnen blijven bieden en deze waar mogelijk te verbeteren. Het controleren dat de gegevens van Aanbieders ook juiste en betrouwbare informatie is, hoort hier natuurlijk bij. Daarom hebben wij een gerechtvaardigd belang bij deze gegevensverwerking.

  Overstappen.nl zal jouw persoonsgegevens die wij hiervoor bewaren niet langer bewaren dan noodzakelijk na het sluiten van het Product bij de Aanbieder. Wanneer Overstappen.nl jou een aanbod heeft gestuurd om een Product aan te bieden, bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar na het sturen van het aanbod. Als het nodig is deze gegevens langer te bewaren om bij te kunnen springen bij het oplossen van een probleem, bewaart Overstappen.nl deze gegevens niet langer dan nodig is voor de hulp die wij hierbij kunnen bieden.

 3. Een stapje extra voor jou. Met jouw toestemming houden we graag nog wat langer contact met jou na het sluiten van de jouw product. Wij willen jou namelijk graag de totaalservice bieden om ieder jaar het juiste product te hebben. Het is vaak voordelig om ieder jaar over te stappen. Naast dat je opnieuw de scherpste prijzen kan kiezen, krijg je soms ook een overstapkorting van je nieuwe Aanbieder. Bovendien kan jouw persoonlijke situatie veranderen en past een andere Product daar wellicht beter bij. Daarom sturen wij jou na een jaar graag een herinnering om te controleren of jouw product nog wel helemaal up-to-date is. Daarnaast helpen wij jou met onze totaalservice graag door samen met jou te kijken of jij nog een ander product of dienst nodig hebt. Om jou hierbij goed te kunnen helpen, maken wij een klantprofiel van jou aan. Hiervoor gebruiken wij de persoonsgegevens die jij bij de vergelijking en het sluiten van jouw Product hebt doorgegeven. Daarnaast gebruiken we hiervoor gegevens die wij ontvangen op basis van jouw klikgedrag in onze mailings. Wanneer je de Niet-functionele cookies hebt geaccepteerd, gebruiken we hiervoor ook gegevens die wij ontvangen op basis van jouw browsegedrag op ons Platform.

  Door jouw Product via ons te sluiten geef je ons toestemming voor het vormen van een klantprofiel van jou met bovenstaande gegevens.
 4. Overstappen.nl zal jouw persoonsgegevens die wij hiervoor gebruiken niet langer bewaren dan noodzakelijk. Als je meerdere Producten via ons hebt gesloten, start onze bewaartermijn na het sluiten van het laatste Product.

  Wil jij dat wij jouw gegevens niet meer bewaren of dat wij jou niet meer benaderen met andere passende Producten, dan kan je dat ons laten weten door contact met ons op te nemen via privacy@overstappen.nl, of door je af te melden via de link in onze mailing.

 5. Communicatie namens Aanbieder Nadat je de beste aanbieding hebt aangevraagd, neemt de Aanbieder contact met jou op om het Product af te ronden. In sommige gevallen doet Overstappen.nl dit namens de Aanbieder. Wij voeren dan de communicatie voor de Aanbieder. Wij informeren je namens de Aanbieder over het verloop en de eventuele verlenging van jouw Product. Wij zijn dan het aanspreekpunt bij wie je terecht kan met je vragen over jouw product.


 6. Overstappen.nl doet dit op basis van ‘execution only’. Om dit te kunnen doen, bewaren wij de persoonsgegevens die jij bij de vergelijking en het sluiten van jouw Product hebt doorgegeven nadat jij jouw Product hebt gesloten.

  Overstappen.nl verwerkt deze gegevens om jou namens de Aanbieder op de juiste manier te kunnen informeren. Daarom hebben wij een gerechtvaardigd belang bij deze gegevensverwerking.

  Overstappen.nl zal jouw persoonsgegevens die wij hiervoor bewaren niet langer bewaren dan wettelijk noodzakelijk.
Overstappen.nl verwijdert jouw gegevens als de (wettelijke) bewaartermijn voor alle drie de hierboven genoemde situaties is geëindigd.

6. Opzeggen huidige contract

Overstappen.nl kan jou ook helpen bij het opzeggen van je huidige contract. Om jou hierbij goed te kunnen helpen, hebben wij persoonsgegevens van jou nodig, zoals je NAW-gegevens en bij wie je je huidige contract hebt afgesloten. Wij verplichten je niet om meer gegevens op te gegeven dan nodig is. Om jou eventueel een voor jou ingevulde opzeggingsbrief te kunnen sturen, hebben wij ook je e-mailadres nodig. Voor het verwerken van de bovenstaande persoonsgegevens geef je toestemming doordat je deze gegevens zelf met ons deelt via bijvoorbeeld het Platform of in een telefoongesprek. Overstappen.nl verwijdert jouw persoonsgegevens 2 jaar nadat wij de opzegging voor jou hebben geregeld.

7. Reviews

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren horen wij graag hoe jij onze dienstverlening hebt ervaren. Natuurlijk horen wij naast verbeterpunten het ook graag als jij onze dienstverlening als positief hebt ervaren. Daarom vragen we jou ook om een review over je ervaring met ons te delen nadat je via ons Platform een Product hebt gesloten met een Aanbieder. Wij gebruiken hiervoor jouw e-mailadres en andere gegevens die jij via ons Platform hebt verstrekt voor het sluiten van jouw Product. Wij verwerken deze gegevens om ons gerechtvaardigd belang te behartigen, dat eruit bestaat om onze dienstverlening te optimaliseren. Je kan jouw review achterlaten via Trustpilot. Deze review kunnen wij ook op ons Platform plaatsen zodat andere bezoekers jouw review op ons Platform kunnen lezen. Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt hierbij het privacybeleid van Trustpilot. Deze kan je vinden via het Platform van Trustpilot: https://nl.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms.

8. Nieuwsbrief

Wij houden je graag op de hoogte van de laatste wijzigingen en aanbiedingen. Als je geïnteresseerd bent in onze nieuwsbrief kan je daarvoor aanmelden door je hiervoor in te schrijven met je e-mailadres. Wij gebruiken naast jouw e-mailadres ook de gegevens die wij via trackingsoftware ontvangen. Dat zijn onder andere het tijdstip waarop de e-mail is ontvangen en wordt geopend, de inhoud van de geopende e-mail, de hyperlinks waarop wordt geklikt, je IP-adres, besturingssysteem en de browser die je gebruikt. Als je de nieuwsbrief van Overstappen.nl niet langer wenst te ontvangen, kan je je op ieder moment uitschrijven door middel van de opt-out optie die in elke verstuurde nieuwsbrief is opgenomen. Wij verwerken jouw e-mailadres om jou de nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. De andere hier genoemde persoonsgegevens verwerkt Overstappen.nl omdat het voor ons belangrijk is om onze e-mails te blijven verbeteren. Wij verwerken jouw persoonsgegevens daarom op basis van ons gerechtvaardigd belang. De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van e-mailtracking verwijderen wij 2 jaar na de ontvangst daarvan.

9. Geanonimiseerde analyses

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, voeren wij geanonimiseerde analyses uit. Hierbij gebruiken wij gegevens die wij verzamelen bij het bezoek van onze Website en het lezen van onze nieuwsbrief. Deze gegevens maken wij eerst anoniem. Wij zorgen dan dat deze gegevens niet meer aan jou als persoon gekoppeld kunnen worden. Met behulp van deze gegevens doen wij vervolgens wetenschappelijk en statistisch onderzoek voor de verbetering van onze website en de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit is belangrijk om onze dienstverlening aan te kunnen blijven bieden en daarom verwerken wij deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.

10. Gepersonaliseerde aanbiedingen

We gebruiken persoonsgegevens om relevante aanbiedingen te kunnen doen per e-mail of (het aanbod van) het Platform af te stemmen op bezoekers en gebruikers. Het personaliseren van deze aanbiedingen doen wij op basis van je websiteactiviteit, de daaruit gebleken interesses, en de gegevens die jij hebt ingevuld op het Platform, waardoor we inzicht krijgen in jouw surf-, zoek,- en vergelijkgedrag. We baseren de verwerking op de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Dat belang bestaat eruit om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te doen en de content van het Platform op jouw voorkeuren aan te passen (“Direct Marketing”). Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk na jouw laatste activiteit.

11. Social media targeting

Om het bereik van Overstappen.nl te vergroten, maken wij gebruik van social media targeting. Wij verwerken daarvoor gegevens die je via het Platform hebt verstrekt, zoals je postcode, woonsituatie, geboortedatum, en links naar jouw social media-profielen. Ook verwerken wij gegevens met betrekking tot jouw activiteiten op het Platform. Wij delen zelf geen persoonsgegevens van jou met aanbieders van sociale media. Voor de verwerking van persoonsgegevens die voortvloeit uit het selecteren van de relevante doelgroepen en het tonen van de campagne aan het doelpubliek, zijn wij gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk met de betreffende aanbieder van sociale media. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen. Mocht je geen advertenties van ons op jouw sociale media wensen, kan je dat bij de betreffende aanbieder aangeven. Wij verwerken deze gegevens om ons gerechtvaardigd belang te behartigen, dat eruit bestaat om onze dienstverlening te optimaliseren. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk.

12. Contact opnemen

Als je contact met ons opneemt, verwerken wij persoonsgegevens die je hierbij invult of (telefonisch) aan ons verstrekt, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele bedrijfsgegevens en de inhoud van je vraag of klacht. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat wij jouw vragen kunnen beantwoorden of klacht in behandeling kunnen nemen. Daarom hebben wij een gerechtvaardigd belang bij deze verwerking. Overstappen.nl zal je persoonsgegevens 2 jaar na het beantwoorden van jouw vraag of na het verhelpen van je klacht verwijderen.

13. Beveiliging

We beveiligen onze systemen en gegevens en beschermen onze bedrijfsmiddelen. Daarnaast doen wij ons uiterste best om ons Platform veilig te houden. We gebruiken hiervoor jouw persoonsgegevens, waaronder de datum en het tijdstip van het bezoek, IP-adres, MAC-adres of ander uniek nummer, browser, onderdelen van het Platform die je bezoekt en andere loginformatie en de gegevens die wij in het kader van jouw activiteiten op het Platform hebben verzameld. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Overstappen.nl, namelijk om het Platform veilig en betrouwbaar aan te kunnen bieden. Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang deze strikt noodzakelijk zijn voor het beveiligen van onze systemen.

14. Overige verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens als toezichthouders en inspecties ons hiertoe verplichten, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor deze doeleinden of zoals voorgeschreven door specifieke wettelijke verplichtingen.

Toegang tot de persoonsgegevens

De volgende derde partijen kunnen toegang krijgen tot je persoonsgegevens.

1. Partners en bezoekers van Overstappen.nl

Zoals beschreven onder ‘Hoe verwerkt Overstappen.nl jouw persoonsgegevens?’, delen wij persoonsgegevens van bezoekers met onze partners wanneer de aanbieding van de betreffende partner uit een op ons Platform uitgevoerde vergelijking door de bezoeker wordt geselecteerd. Andere bezoekers kunnen jouw reviews via Trustpilot op het Platform bekijken.

2. Verwerkers

We schakelen partijen in die namens ons persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld om het Platform te hosten, persoonsgegevens op te slaan en te beheren en nieuwsbrieven te versturen.

3. Andere derde partijen

Overstappen.nl deelt persoonsgegevens met partijen die (gedeeltelijk) als (mede-)verwerkingsverantwoordelijke kwalificeren. Omdat onze samenwerkingspartners zelf (gedeeltelijk) verantwoordelijk zijn voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, moeten zij jou daar zelf over informeren.

4. Autoriteiten en rechtshulpverleners

We kunnen persoonsgegevens ook met derden delen als Overstappen.nl op basis van wet- en regelgeving verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten en rechtshulpverleners, zoals politie en overheidsinstellingen. Ook kan Overstappen.nl persoonsgegevens verstrekken op basis van een gerechtelijk bevel, een rechterlijke uitspraak of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Geen verwerking buiten de Europese Economische Ruimte

Overstappen.nl verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). We delen in principe ook geen persoonsgegevens met ontvangers buiten de EER. Het kan dat de Aanbieders met wie jij via ons Platform een Product kan sluiten, wel persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Voor de verwerkingen van deze Aanbieders geldt het privacybeleid van deze Aanbieders. Dit privacybeleid kan je vinden op hun website.

Rechten over persoonsgegevens

De wet geeft jou een aantal privacyrechten.
 1. Recht van inzage Dit is het recht om aan ons te vragen of wij persoonsgegevens van jou hebben en om daar inzage in te krijgen.
 2. Recht op rectificatie Je kan aan ons vragen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te wijzigen.
 3. Recht om vergeten te worden In sommige gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens door Overstappen.nl te laten verwijderen.
 4. Recht op beperking Dit is het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken of om de verwerking tijdelijk te stoppen.
 5. Recht op dataportabiliteit Dit is het recht om je persoonsgegevens van ons te ontvangen zodat je deze gegevens kan doorsturen aan een andere partij.
 6. Recht van bezwaar Dit is het recht om bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als jouw persoonsgegevens voor Direct Marketing worden verwerkt (zie onder ‘Hoe verwerkt Overstappen.nl jouw persoonsgegevens?’), dan mag je altijd bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 7. Intrekken van jouw toestemming Als je ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan mag je die toestemming op elk moment intrekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de verwerking van jouw persoonsgegevens voordat jij je toestemming hebt ingetrokken.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen in een mail naar privacy@overstappen.nl. Wij verzoeken je jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van jouw privacy. Overstappen.nl beantwoordt jouw verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan indien nodig worden verlengd met 2 maanden, afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal daarvan. Overstappen.nl informeert jou binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek als we het verzoek zullen verlengen. Ook vermelden we de reden van de vertraging. Als we geen actie ondernemen op jouw verzoek, informeren wij jou zo snel mogelijk over de reden om niet in actie te komen. Dat doen wij in ieder geval binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek.

Vragen of klachten

Bij vragen of klachten over bijvoorbeeld de belangenafwegingen die wij hebben gemaakt om een gegevensverwerking op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ te baseren, kan je contact opnemen met ons via privacy@overstappen.nl. We komen er het liefst samen met jou uit, maar je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

Overstappen.nl kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen.

Laatste update: 29 december 2022