Privacyverklaring Overstappen.nl B.V.

Via de dienst www.overstappen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Overstappen.nl B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Overstappen.nl B.V. gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24406667 (hierna: “Overstappen.nl”), is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De door gebruiker verstrekte gegevens worden via een beveiligde verbinding naar de door de betreffende gebruiker gekozen leverancier verzonden zodat zij in staat zijn om de aanvraag af te handelen. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1551876. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 december 2020.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Onze dienst bestaat uit bemiddeling bij het overstappen naar een andere “Aanbieder”: een leverancier op het gebied van energie (zowel gas en elektriciteit), internet, telefonie en (digitale) televisie waarmee je door bemiddeling van Overstappen.nl Homeservices een leveringsovereenkomst aangaat.

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel je onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Door middel van acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden, geeft gebruiker toestemming aan Overstappen.nl om de persoonsgegevens van gebruiker voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • Het doorsturen van de gegevens naar de Aanbieder waarnaar de gebruiker besluit over te stappen zodat gebruiker een leveringsovereenkomst met Aanbieder overeen kan komen;
 • Het (eventueel) opzeggen van contracten met diverse leveranciers en het informeren over het verloop daarvan;
 • Het (telefonisch) benaderen van de gebruiker bij aflopende contracten;
 • Het analyseren en onderzoeken van gegevens van de gebruiker om de Site te onderhouden, te verbeteren en of te vernieuwen;
 • Het toezenden van e-mail nieuwsbrieven van Overstappen.nl.

Wij sturen door naar de Aanbieder en/of gebruiken de volgende gegevens om een verzoek om over te stappen af te handelen:

 • NAW gegevens
 • telefoonnummer
 • factuuradres
 • e-mailadres
 • betalingsgegevens
 • geslacht
 • geboortedatum

2. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van een computer. Cookies beschadigen de computer of de bestanden die op de computer staan niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mailadres. Het is alleen een nummer dat helpt om een computer te herkennen.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten je in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen. Zo werkt deze site samen met bedrijven die het mogelijk maken om je op andere websites dan deze voor jou relevante reclame te tonen. Deze bedrijven bewaren de verzamelde interesses maximaal zes maanden; daarna wordt deze informatie vernietigd.

De cookies die adverteerders en website eigenaren inzicht geven in je interesses kun je aan of uitzetten in www.youronlinechoices.eu/nl bij ‘Jouw instellingen’. Je kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en welke niet je surfgedrag mogen vastleggen. Je kunt die ook met een druk op de knop organiseren. De cookies die je wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden kun je aan- of uitzetten via je browserinstellingen.

3. Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen je:

 • NAW gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • betalingsgegevens

Wij kunnen contact met je opnemen voor commerciële doeleinden:

 • per post
 • per e-mail
 • per telefoon
 • via sociale media

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van je verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf je toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

4. Registreren

Bij (bepaalde onderdelen van) onze dienst moet je jezelf eerst registreren. Na registratie bewaren wij (via de door jou gekozen gebruikersnaam) de persoonsgegevens die je hebt opgegeven. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de bemiddeling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen.

Wij zullen de aan je gebruikersnaam gekoppelde gegevens behalve aan de Aanbieder niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om je te kunnen registreren op onze website, vragen wij je de volgende gegevens:

 • je NAW gegevens
 • je telefoonnummer
 • je e-mailadres
 • je betaalgegevens
 • je geboortedatum
 • je geslacht

Bij gebruik van de overstapdienst kunnen de volgende gegevens gepubliceerd worden zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen, inclusief zoekmachines:

 • je woonplaats en de eerste letter van je achternaam
 • je geslacht
 • datum waarop je bent overgestapt

De gepubliceerde informatie is anoniem: je bent in principe niet te achterhalen.

5. Verstrekking aan derden

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Op het moment dat je gebruik maakt van de social media diensten worden er ook gegevens doorgegeven aan de social media diensten. De beheerders van deze diensten verzamelen dan je persoonsgegevens. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze social media diensten te lezen voordat je van deze diensten gebruik gaat maken.

6. Controle betalingsverplichting

De Aanbieder kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de leveringsovereenkomst. Hierbij zullen de door jou ingevulde gegevens worden getoetst. Indien de Aanbieder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de leveringsovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. Beveiliging

Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Overstappen.nl Homeservices B.V. verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. De persoonsgegevens en handelingen van gebruiker worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen.

Alle persoonlijke informatie die de gebruiker beschikbaar stelt aan Overstappen.nl wordt verstuurd via SSL (Secure Socket Layer) coderingstechnologie. SSL is een uiterst veilig coderingssysteem dat persoonlijke- en transactiegegevens van de gebruiker beschermt. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

8. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden (waaronder Aanbieders) die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.
Stuur een mail naar service@overstappen.nl; of bel naar: 020 – 760 42 42

11. Thuiswinkel Waarborg

Overstappen.nl is lid van Thuiswinkel.org. Dit betekent dat wij voldoen aan de 35 criteria van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie op het gebied van wetgeving, veiligheid, financiële stabiliteit en de gedragsregels van Thuiswinkel.org. Hieronder vallen ook regels die jouw persoonsgegevens beschermen. Meer informatie hierover vind je op Thuiswinkel.org.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.