Uitvaart en corona: alle regels op een rij

14 oktober 2020

Het nieuws omtrent het Coronavirus volgt zich in een rap tempo op. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent het Coronavirus en uitvaarten? Houd deze pagina dan goed in de gaten.

⭐  Goed om te weten: bij alle uitvaartverzekeraars is het overlijden als gevolg van het coronavirus gedekt volgens de normale polisvoorwaarden van de uitvaartverzekering.

Bronnen:

RIVM: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/overlijden, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten
DELA: https://www.dela.nl/over-dela/nieuws-en-media/20200309-informatie-over-uitvaarten-en-coronavirus
Monuta: https://www.monuta.nl/uitvaart/coronavirus-en-uitvaart/
Yarden: https://www.yarden.nl/over-yarden/nieuws/informatie-over-uitvaarten-en-coronavirus.htm

Maatregelen uitvaart

Om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn er vanuit het kabinet, het RIVM (Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu) en de BGNU (brancheorganisatie voor de uitvaart) een aantal aanvullende maatregelen aangekondigd voor de uitvaartbranche. Hieronder kan je lezen welke maatregelen dit zijn:

Aantal aanwezigen

Laatste update: 14 oktober 2020. Bron: BGNU.

Op 13 oktober 2020 maakte de premier Rutte bekend dat er verscherpte maatregelen zullen gelden, om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierin wordt een uitzondering gemaakt voor uitvaarten.

Het maximaal toegestaan aantal bezoekers in een binnenruimte is nog steeds 100, mits er voldaan kan worden aan onderstaande regels. Buiten is het maximale aantal bezoekers 250.

Een uitvaart moet voldoen aan de volgende regels:

– Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden;
– Bezoekers moeten regelmatig handen wassen, uitvaartlocaties hebben desinfecterende middelen beschikbaar;
– Iedereen moet een vaste zitplaats hebben;
– Aanwezigen moeten hun contactgegevens noteren (voor bron- en contactonderzoek door de GGD);
– En tot slot wordt er bij binnenkomst een gezondheidscheck uitgevoerd;

Horeca bij uitvaarten en begrafenissen

Laatste update: 13 oktober 2020:. Bron: BGNU.

Ook na de aangekondigde extra maatregelen op 13 oktober 2020, is het voor uitvaartlocaties nog steeds toegestaan om eten en drinken aan te bieden voor en na de uitvaart.  Wel hebben bezoekers en nabestaanden een vaste plaats en moet er zo min mogelijk worden rondgelopen.

Mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes (nieuwe maatregel)

Laatste update: 13 oktober 2020:. Bron: BGNU.

Nieuw is de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes voor iedereen van 13 jaar en ouder. Het kabinet begrijpt dat mondkapjes lastig zijn bij uitvaarten, maar roept desondanks iedereen op om ook in het uitvaartcentrum of crematorium zoveel mogelijk een mondkapje op te houden.

Natuurlijk geldt er een uitzondering als er een toespraak moet worden gegeven, dan mag het mondkapje tijdelijk even af.

Ongewijzigde corona-maatregelen uitvaart:

 •  Aanrakingen verboden: Het schudden van handen of knuffelen/aanraken als condoleance is verboden. Daarnaast moeten alle aanwezigen ruim 1,5 meter afstand houden van elkaar; dit geheel volgens de richtlijnen van het RIVM.
 • Quarantaine: Mensen die in quarantaine zitten door het Coronavirus mogen de uitvaart niet bijwonen; zij kunnen de uitvaart volgen op afstand.
 • Gezondheidsklachten: Iedereen die klachten vertoont van koorts, verkoudheid of hoesten mag de uitvaart niet bijwonen.
 • Live-streams en opnames: Waar mogelijk wordt het mogelijk gemaakt voor iedereen die niet aanwezig kan zijn op de uitvaart, om de uitvaart te volgen via een live-stream of achteraf via een video-opname.

Corona maatregelen uitvaart – 28 september 2020

Update 29 september 2020: Na de persconferentie op maandag 28 september 2020 zijn er enkele aanvullende maatregelen bekend gemaakt; voor de uitvaartbranche zijn er echter geen aanvullende maatregelen van kracht. Dit betekent dat het maximaal aantal aanwezigen in een ruimte nog steeds geen limiet heeft, mits er 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd, iedere bezoeker zich aanmeldt en iedere bezoeker een gezondheidscheck krijgt.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen

Maatregelen voor de uitvaart van iemand die overleden is aan het COVID-19 virus

 • Overdraagbaarheid Coronavirus na overlijden: De kans dat het virus na overlijden op anderen over kan worden gebracht, is heel klein; het virus overleeft het uiterlijk een dag buiten het lichaam. Door gebruik van de normale hygiënische maatregelen (dragen van beschermingsmiddelen en het goed en regelmatig wassen van de handen na contact met de overledene) is het risico op overdracht minimaal.
 • Opbaren: De overledene mag zowel thuis als in het uitvaartcentrum worden opgebaard.
 • Open of gesloten kist: De kist mag zowel open als dicht.
  Inbalsemen: Het inbalsemen van het lichaam van de overledene is niet mogelijk.
 • Laatste verzorging: Familieleden mogen niet bij de laatste verzorging aanwezig zijn, gezien het op dit moment niet duidelijk is of iemand wel of niet besmet is met het virus.
 • Video: op deze video van Nu.nl is te zien hoe een crematie eraan toegaat van iemand die is overleden aan het Coronavirus.

Islamitische uitvaart mogelijk tijdens het coronavirus?

Ook tijdens het coronavirus is een Islamitische uitvaart mogelijk, al gelden er wel een aantal aangepaste maatregelen:
 • Islamitisch begraven is mogelijk met eeuwig durende grafrust is mogelijk op een specifiek aantal begraafplaatsen in Nederland. Daarnaast zijn er ook begraafplaatsen waar Islamitisch begraven kan worden voor een vastgestelde periode die telkens verlengd moet worden.
 • Begraven in het buitenland is vanwege het COVID-19 virus momenteel niet mogelijk. Indien de overledene in het buitenland begraven moet worden, kan hier ook een aanvraag voor worden gedaan; de burgermeester kan toestemming geven om de overledene nog niet te begraven. Het lichaam van de overledene kan in dat geval worden gebalsemd en gekoeld, zodat het op een later moment alsnog naar het buitenland vervoerd kan worden.

Tips voor afscheid nemen in de tijd van het Coronavirus

Om mensen te kunnen helpen bij het afscheid nemen op afstand in deze tijden, biedt Monuta twee mooie nieuwe initiatieven aan:
 • Op Gedenken.nl is het mogelijk om samen met een Monuta-verzorger een gratis persoonlijke pagina aan te maken om de overledene te herdenken.
 • Ook heeft Monuta een Uitvaart Hulplijn gelanceerd, waar mensen naartoe kunnen bellen voor meer informatie over de Corona maatregelen en voor praktische hulp bij een afscheid op afstand.

Lees ook:

Uitvaartverzekering afsluiten
Coronavirus: wat vergoedt mijn zorgverzekering?
Coronavirus hond en kat: alles wat je moet weten