Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is in 2015 ingevoerd en is een vervanging voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Voor wie is deze wet bedoeld?

De Wet langdurige zorg is er speciaal voor mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben. Je hebt een Wlz-indicatie nodig om zorg vanuit de Wlz te ontvangen. Je kunt een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ bekijkt of je voldoet aan de voorwaarden van de wet. 1 van de belangrijkste voorwaarden is dat je altijd toezicht nodig hebt.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.