Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)? | Overstappen.nl

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is in 2015 ingevoerd en is een vervanging voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Voor wie is deze wet bedoeld?

De Wet langdurige zorg is er speciaal voor mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben. Je hebt een Wlz-indicatie nodig om zorg vanuit de Wlz te ontvangen. Je kunt een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ bekijkt of je voldoet aan de voorwaarden van de wet. 1 van de belangrijkste voorwaarden is dat je altijd toezicht nodig hebt.