Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden zijn de voorwaarden van een (auto)verzekering die iemand aflsuit. In deze voorwaarden zijn de wederzijdse rechten en plichten opgenomen.

De wederzijdse rechten en plichten maken samen met het polisblad onderdeel uit van de verzekeringsovereenkomst tussen jou en de verzekeraar. Nadat je de verzekering hebt aangevraagd, krijg je de polisvoorwaarden samen met het polisblad toegezonden.