16-05-2024

Maximumsnelheid op snelwegen gaat terug naar 130 kilometer per uur

Lees hier waarom de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB de maximumsnelheid op snelwegen weer willen verhogen en wat voor effecten de maximale snelheid van 100 kilometer per uur heeft gehad.

3 minuten 16-05-2024
Jerry Poel
Expert autoverzekeringen

Na bijna een half jaar van onderhandelingen hebben de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB een coalitieakkoord bekendgemaakt met de titel Hoop, lef en trots. Een van de maatregelen uit dit 26 pagina’s tellende akkoord is de verhoging van de maximumsnelheid op de snelweg naar 130 kilometer per uur, waar dat mogelijk is.

Waarom werd de maximumsnelheid ook alweer verlaagd?

Vier jaar geleden verlaagde het kabinet-Rutte III de maximumsnelheid tussen 6 uur ‘s ochtends en 19 uur ‘s avonds van 130 naar 100 kilometer per uur. Deze maatregel was bedoeld om de stikstofuitstoot te verminderen, nadat de Raad van State in mei 2019 de stikstofaanpak van de overheid ongeldig had verklaard, waardoor 18.000 bouwprojecten stil kwamen te liggen. Premier Mark Rutte noemde de snelheidsverlaging destijds een ‘echte rotmaatregel’, maar zag het als noodzakelijk om de woningbouw en infrastructurele projecten weer op gang te brengen. Door langzamer te rijden zou er minder stikstof worden uitgestoten en kwam er als het ware stikstofruimte vrij. Met deze juridische ruimte konden uiteindelijk toch vergunningen worden verleend voor het bouwen van dertigduizend huizen.

Effecten van de snelheidsverlaging

Volgens een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving daalde de gemiddelde snelheid op de Nederlandse snelwegen substantieel sinds de invoering van de maatregel in 2020. De snelheidsverlaging heeft echter niet de verwachte milieuvoordelen opgeleverd. Hoogleraar Wim de Vries van de Wageningen Universiteit stelde onlangs dat de snelheidsverlaging de stikstofuitstoot op papier slechts met 0,2 procent vermindert. Bovendien blijkt het lastig vast te stellen of de maatregel enig significant effect heeft gehad vanwege de coronapandemie, die zorgde voor rustigere snelwegen.

Verkeersveiligheid en snelheid

De verlaging van de maximumsnelheid heeft ook effecten gehad op de verkeersveiligheid. In de eerste twee jaar na de maatregel nam het aantal ongevallen met slachtoffers met 30 procent af, terwijl het aantal gereden kilometers met 22 procent daalde. Dit suggereert dat de snelheidsverlaging heeft bijgedragen aan veiliger snelwegen, maar de daling kwam vooral door de lockdown tijdens de coronaperiode. Hierdoor waren er minder weggebruikers.

Snelheidsverhoging moet leiden tot betere bereikbaarheid

Tweeënhalve week geleden stelden de formerende partijen al officiële vragen aan de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de consequenties en haalbaarheid van deze maatregel. Vandaag maakten de vier partijen bekend dat ze de maximumsnelheid dus weer willen verhogen naar 130 kilometer per uur. Het verhogen van de maximumsnelheid is volgens de partijen nodig om de bereikbaarheid in heel Nederland op orde te houden en te verbeteren.

“De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur zal door veel automobilisten met gejuich worden ontvangen. Het zorgt voor kortere reistijden en kan bijdragen aan een verbeterde doorstroming op de snelwegen. Echter, het is belangrijk dat bestuurders zich realiseren dat hogere snelheden ook hogere risico’s met zich meebrengen. Verzekeraars zullen dit nauwlettend in de gaten houden, en het kan mogelijk invloed hebben op de premies, afhankelijk van hoe de verkeersveiligheid zich ontwikkelt.”
Jerry Poel - Expert Autoverzekeringen
Jerry Poel
Expert autoverzekeringen

Stikstof uitstoot zal ergens anders gecompenseerd moeten worden

Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) benadrukte vorige maand nog dat Nederland zich de luxe van een hogere maximumsnelheid momenteel niet kan veroorloven vanwege de noodzaak om de stikstofuitstoot te beperken. De hogere stikstofuitstoot als gevolg van harder rijden, zal ergens anders weer gecompenseerd moeten worden.

Geschreven door
Jerry Poel - Expert Autoverzekeringen
Jerry Poel
Expert autoverzekeringen
3 minuten 16-05-2024

Over onze expert

Sinds 2017 is Jerry Poel onderdeel van de Kizi familie. Met zijn jarenlange ervaring op het gebied van verzekeringen weet hij als geen ander hoe de autoverzekeringsmarkt in elkaar zit. Hij zorgt ervoor dat jij de beste deals vindt in onze vergelijker en makkelijk kan overstappen naar een andere autoverzekering. Als veelgevraagd expert in de media geeft hij bovendien handig advies aan automobilisten wat betreft hun autoverzekering. Zijn advies wordt vaak overgenomen in de pers, waaronder Nu.nl en De Telegraaf.