Wat zijn polisvoorwaarden?

Sluit je een verzekering af? Dan krijg je met polisvoorwaarden te maken. Maar wat zijn polisvoorwaarden ook alweer precies? Wat staat er allemaal in en wanneer zijn ze wel én juist niet geldig?

Wat zijn polisvoorwaarden?

Je polisvoorwaarden bevatten alle regels en afspraken met betrekking tot jouw verzekering. Ze zijn een soort overeenkomst tussen jou en de verzekeraar, die geldig is vanaf het moment dat je een verzekering afsluit.

In de polisvoorwaarden lees je wat jouw verzekering dekt, wat eventuele uitsluitingen zijn en hoe je aanspraak maakt op een vergoeding bij schade of een incident. Ook vind je al jouw verplichtingen als verzekerde in deze voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het eerlijk doorgeven van belangrijke informatie. Doe je dit niet? Dan heb je je niet aan de voorwaarden gehouden en kun je problemen krijgen bij een verzekeringsclaim.

Wat staat er in je polisvoorwaarden?

Iedere verzekeraar is net even anders, en ook polisvoorwaarden zijn bij iedere verzekering anders ingericht. Echter, in de meeste polisvoorwaarden kom je in ieder geval de volgende zaken tegen:

 • Dekkingsdetails: wat de verzekering wel en niet dekt, inclusief specifieke situaties en uitsluitingen.
 • Premiegegevens: hoeveel je betaalt voor de verzekering en hoe vaak (meestal is dit maandelijks of jaarlijks).
 • Eigen risico: het bedrag dat je zelf moet betalen voordat de verzekering iets uitkeert.
 • Claimprocedures: hoe en binnen welke termijn je een claim moet indienen.
 • Rechten en plichten van de verzekerde: jouw verplichtingen onder de polis, zoals de meldplicht en het recht op een vergoeding bij schade.
 • Beëindiging van de polis: hoe en wanneer de polis kan worden beëindigd door jou of de verzekeraar.
 • Wijzigingsvoorwaarden: voorwaarden waaronder de polisvoorwaarden kunnen worden aangepast.

Verandert er iets in jouw omstandigheden, dan verandert ook de polis. Ga je verhuizen, krijg je een nieuwe baan of verwacht je gezinsuitbreiding? Breng je verzekeraar altijd direct op de hoogte. Belangrijke veranderingen kunnen namelijk een wijziging in dekking en premie met zich meebrengen.

Wanneer gelden polisvoorwaarden – en wanneer gelden ze niet?

Polisvoorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat je de verzekering, met bijbehorende voorwaarden, hebt afgesloten. De verzekeraar moet de polisvoorwaarden rechtstreeks aan jou hebben overhandigd (online of op papier) en deze moeten voor jou duidelijk en goed te begrijpen zijn.

Heb je de voorwaarden niet volledig in je bezit of staan er onduidelijkheden in, dan zijn ze niet altijd geldig. Vraag in dit geval direct een duidelijke en volledige versie bij je verzekeraar op. Zo voorkom je onenigheid of geschillen bij een eventuele verzekeringsclaim.

Voorbeeld polisvoorwaarden in de praktijk

Stel, je auto wordt gestolen. Je meldt de diefstal direct bij je verzekeraar, waarna op basis van je polisvoorwaarden wordt besloten of je een vergoeding krijgt. Delen uit de polisvoorwaarden die hierbij van belang zijn, zijn bijvoorbeeld:

 • Melding van de diefstal: om een vergoeding te kunnen krijgen moet je de diefstal zo snel mogelijk melden bij de politie en een proces-verbaal laten opmaken. Ook moet je je verzekeraar op de hoogte brengen, vaak binnen 1 tot 2 dagen. De exacte termijn staat in je polisvoorwaarden.
 • Vereiste documenten: voor het indienen van een schadeclaim moet je een aantal documenten kunnen laten zien. Denk bijvoorbeeld aan de originele aankoopfactuur van de auto, een bewijs van aangifte bij de politie en mogelijk een bewijs van de laatste locatie van de auto (bijvoorbeeld via een GPS-systeem).
 • Eigen risico en uitkering: is er een eigen risico van toepassing? Dan betaal je eerst zelf een bedrag, voordat de verzekeraar iets uitkeert. Je leest in de polisvoorwaarden of er in de specifieke situatie een eigen risico geldt.
 • Specifieke voorwaarden voor dekking: sommige polissen vereisen dat je auto op een bepaalde manier beveiligd is. Je hebt bijvoorbeeld een specifiek alarmsysteem nodig bij auto’s met een waarde boven de €50.000,-. Of dit in jouw geval ook zo is, lees je in de polisvoorwaarden.

Heb je twijfels over je verzekering of een schadeclaim? Je polisvoorwaarden zijn dé plek waar je je antwoord kunt vinden. Staat je antwoord hier niet in? Dan kan dit betekenen dat het onderwerp van je vraag niet onder je verzekering valt. Neem bij twijfel altijd contact op met de klantenservice van je verzekering.

Klantenservice

Is je vraag nog niet beantwoord?

Bekijk dan onze veelgestelde vragen of neem contact op met onze klantenservice. Ze helpen je graag!