Prinsjesdag 2024: veranderingen voor de zorgverzekering | Overstappen.nl
19-09-2023

Prinsjesdag 2024: dit zijn de grootste veranderingen voor je zorgverzekering

Lees hier de belangrijkste veranderingen voor je zorgverzekering in 2024, waaronder de stijging van de zorgpremie, de verlaging van de zorgtoeslag en de wijzigingen voor het basispakket.

4 minuten 28-09-2023
Eva van Erk
Zorgexpert

Het is weer zover: de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Op deze dag begint het nieuwe werkjaar van de regering en biedt de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Het laatste nieuws over de wijzigingen voor de zorgverzekeringen in 2024 lees je hier.

Zorgpremies op maandbasis € 12,- omhoog

De premiestijging zet ook het komende jaar verder door, blijkt uit cijfers van Prinsjesdag. In 2024 wordt de nominale zorgpremie € 1.792,-, omgerekend gemiddeld € 149,- per maand. Deze stijging is gedeeltelijk te verklaren door inflatie, maar de groeiende zorgvraag vanwege vergrijzing speelt een nog grotere rol. Volgens gegevens van het Centraal Planbureau zal in de komende vijf jaar ongeveer één op de zeven werkenden in de zorgsector actief zijn.

Directe gevolgen voor jouw zorgpremie

De zorgpremie zal in de komende jaren verder stijgen. Aan het begin van 2023 steeg de premie al met ruim € 10,- per maand naar € 137,-. De maandelijkse zorgpremie komt voor 2024 uit op ruim € 149,- bij een eigen risico van € 385,-. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk zelf de hoogte van de premie en nemen het advies van de miljoenennota daarin mee. Uiterlijk 12 november moeten alle zorgverzekeraars de premies voor 2024 bekend hebben gemaakt.

Hoogte zorgtoeslag gaat flink omlaag

Lage- en middeninkomens worden via de zorgtoeslag deels gecompenseerd voor de zorgpremie. In 2024 wordt de zorgtoeslag maximaal € 127,- per maand. Het is voor het eerst dat de maximale zorgtoeslag onder de gemiddelde premie ligt. Dat betekent dat de zorgtoeslag mogelijk niet voldoende is voor de dekking van de premie van de basisverzekering.

“In 2024 komt de maximale zorgtoeslag waarschijnlijk onder de gemiddelde premie te liggen. Om te besparen op je zorgkosten wordt het vergelijken van verschillende zorgverzekeringen daarom steeds belangrijker. Goed vergelijken betekent dat je minder hoeft bij te betalen.”
Eva van Erk
Zorgexpert

Wat verandert er voor het eigen risico en eigen bijdrage?

Sinds 2016 bedraagt het verplicht eigen risico in de Nederlandse zorgverzekering € 385,- op jaarbasis. Dit bedrag blijft hetzelfde in 2024, ondanks eerdere overwegingen van het kabinet om dit te verhogen in een streven om de zorgkosten in te perken. Deze mogelijke verhoging riep weerstand op, vooral vanuit patiëntenorganisaties en chronisch zieken. Het goede nieuws is dat het verplichte eigen risico tot zeker 2026 ongewijzigd op € 385,- blijft. Ook de eigen bijdrage blijft onveranderd en bedraagt € 250,- in 2024.

Veranderingen aan basisverzekering in 2024

De inhoud van de basisverzekering wordt jaarlijks bepaald door de overheid. Als Nederlander van 18 jaar of ouder ben je verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Het maakt hierbij niet uit voor welke verzekeraar je kiest; de inhoud van een basisverzekering is voor iedereen gelijk. Voor 2024 zullen de volgende wijzigingen aan de basisverzekering worden doorgevoerd:

Oefentherapie om valongelukken bij ouderen te voorkomen

Ouderen krijgen trainingen om valongelukken te voorkomen in 2024 vergoed vanuit het basispakket. Hoe ouder je bent, hoe hoger het risico is dat je een keer je balans kwijtraakt en valt. Uit onderzoek blijkt dat het geven van oefentherapie om valongelukken te voorkomen het risico op een val vermindert.

Meer kraamzorg

Nu krijg je ook al kraamzorg vergoed vanuit de basisverzekering, maar dit geldt alleen tot 10 dagen na de geboorte. Deze periode wordt in 2024 verlengd naar zes weken. Na de verruiming van zes weken blijft de eigen bijdrage per uur bestaan zoals dat nu ook het geval is. Hoeveel uur kraamzorg je ontvangt, wordt vastgesteld op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIK) en bedraagt tussen de 24 en 80 uur.

Paramedische herstelzorg na COVID-19 blijft in basispakket

Volgend jaar wordt paramedische herstelzorg nog steeds vergoed vanuit de basisverzekering tot 1 januari 2025. Je komt hiervoor in aanmerking als je Corona hebt gehad en daardoor nog steeds last hebt van ernstige klachten en beperkingen. Onder paramedische zorg valt onder andere: fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en/of logopedie. Als verzekerde heb je recht op maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 10 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek voor de duur van maximaal zes maanden.

Preventie overgewicht en obesitas bij kinderen

Om overgewicht en obesitas bij kinderen te voorkomen is er een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) aanpak voor kinderen, die nu onderdeel uitmaakt van het basispakket.

Zorgkosten stijgen de komende jaren verder

Tot nu toe heeft onze economie de stijgende zorgkosten kunnen absorberen. Waarbij de zorguitgaven al jarenlang rond de 9 tot 10 procent van ons bruto binnenlands product (bbp) liggen. Deze balans dreigt te verschuiven. Met de zorguitgaven die naar verwachting jaarlijks met 3,5 procent zullen stijgen tegenover een economische groei van slechts 1,2 procent, wordt voorspeld dat in 2027 en 2028 ongeveer 10,4 en 10,6 procent van ons bbp aan de zorg wordt uitgegeven. Dit voelen we allemaal in de portemonnee.

Eva van Erk
Zorgexpert
4 minuten 28-09-2023

Over onze expert

Eva is onze expert in zorgverzekeringen. Ze werkt inmiddels heel wat jaren in de zorgbranche en kent het klappen van de zweep. Haar kennis en ervaring deed zij op als productmanager bij een zorgverzekeraar. Zij kent de ins and outs van zorgverzekeringen en vertelt je graag hoe jij je voordeel kunt doen met de laatste ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt.

Terug naar boven