Om je een optimale ervaring te geven op onze website, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacyverklaring Sluiten

Veelgestelde vragen over zorgverzekeringen

Wanneer kom ik in aanmerking voor het PGB?

pgbHet persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie van de overheid waarmee mensen zorg in kunnen kopen. Deze zorg kan naar behoefte worden ingekocht. Denk aan verpleging, begeleiding, hulpmiddelen of persoonlijke verzorging.

Een persoonsgebonden budget is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebrek als gevolg van ouderdom zorg nodig hebben. Met het persoonsgebonden budget kunnen zij zelf zorg inkopen en de juiste mensen inschakelen. Iemand met een pgb kan zelf zijn zorgverleners selecteren. Een pgb aanvragen kan niet zomaar. Wanneer kom hiervoor in aanmerking? Je leest het allemaal hieronder.

Vul je gegevens in en check je besparing

Geslacht

Kies je geslacht

Geboortedatum

Vul je geboortedatum in Vul een geldige geboortedatum in

Huidige verzekeraar

Wanneer kom je in aanmerking voor een pgb?

Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft komt in principe in aanmerking voor een pgb. De mensen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig hebben zijn mensen met een beperking, aandoening of een stoornis. Denk aan ouderen, mensen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking of chronisch zieke mensen.

Of je in aanmerking komt voor een pgb ligt niet aan het inkomen of vermogen. Echter, heeft de financiële situatie wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage. Om een pgb aan te kunnen vragen gelden er een aantal voorwaarden. Welke voorwaarden dit zijn lees je hieronder.

Waar vraag ik een pgb aan?

Je vraagt een pgb aan bij het CIZ (overheidsinstantie Centrum indicatiestelling zorg), de zorgverzekeraar of bij de gemeente. Het hangt af van welke zorg je nodig hebt naar welk loket je moet gaan. Welke zorg je bij welk loket aanvraagt, lees je hieronder.

Hoe vraag ik een pgb aan?

Niet iedereen kan zomaar een pgb aanvragen. Je moet kunnen onderbouwen waarom je een pgb nodig hebt in plaats van zorg in natura. Daarnaast moet je in staat zijn het pgb te beheren en verantwoord om kunnen gaan met de zorg die je inkoopt.

Welke verschillende soorten pgb’s zijn er?

 • Pgb- Wmo (voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Pgb- Wlz (voor intensieve zorg, wet langdurige zorg)
 • Pgb- Jeugdwet (voor zorg die valt onder de Jeugdwet)
 • Pgb- Zvw (voor wijkverpleging die valt onder de zorgverzekeringswet).

Pgb- Wmo (gemeente zorgloket)

Heb je hulp nodig in het huishouden? Je kunt bij het zorgloket van de gemeente terecht. Zowel voor begeleiding bij activiteiten als voorzieningen en aanpassingen in je huis. De gemeente bekijkt hoeveel recht je hebt op ondersteuning en vervolgens kies je het pgb of voor zorg in natura. Het pgb mag niet worden geweigerd als de zelf ingekochte zorg duurder is dan de zorg die geleverd wordt via zorg in natura.

Bij deze vorm van pgb gelden de volgende voorwaarden:

 • Je moet duidelijk kunnen aangeven waarom een pgb wenselijk voor je is.
 • De kwaliteit van de ingekochte diensten en hulpmiddelen worden door de gemeente beoordeeld.
 • Er gelden extra regels voor de hulp die je krijgt van vrienden of familie.

Pgb- Wlz (wet langdurige zorg)

Een pgb- Wlz wordt aangevraagd via de overheidsinstantie CIZ. Zij kijken samen met jou naar je zorgbehoeften, je persoonlijke situatie en op welke zorg je recht hebt. Denk hierbij aan verpleging, verzorging, verblijf in een zorginstelling of begeleiding bij activiteiten. Je kiest hierna zelf of je gebruik wilt maken van zorg in natura of het pgb.

Voor een pgb- Wlz gelden de volgende voorwaarden:

 • Er wordt een budgetplan gemaakt en beschreven welke zorg je inkoopt bij welke zorgverleners.
 • Met deze zorgverleners wordt vervolgens een contract afgesloten.
 • In sommige gevallen is het verplicht dat iemand het pgb voor je beheert.

Pgb- Jeugdwet

Een pgb- jeugdwet vraag je aan via de gemeente. Door een indicatiesteller van de gemeente kan precies worden bekeken welke hoeveelheid zorg er nodig is. Zij kijken naar de situatie van het kind. Meestal biedt de gemeente eerst een voorziening aan via zorg in natura. Als ouder of verzorger kun je bekijken of deze voorziening geschikt is voor je kind of dat er een pgb nodig is.

Voor een Pgb- Jeugdwet zijn er bepaalde voorwaarden:

 • De kwaliteit van de ingekochte zorg, hulpmiddelen, voorzieningen en diensten wordt beoordeeld door de gemeente
 • Er moet duidelijk worden opgegeven welke zorg voor het kind wenselijk is en waarom de zorg in natura niet past.

Pgb- Zvw

Het pgb- Zvw kun je aanvragen bij een wijkverpleegkundige die bij je zorgverzekeraar staat gecontracteerd. Zorgverzekeraars zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van persoonlijke verzorging en wijkverpleging. De wijkverpleegkundige bekijkt welke zorg er nodig is en onderzoekt welke oplossingen er zijn.

Voor een pgb- Zvw zijn er bepaalde voorwaarden:

 • Er moet een budgetplan worden gemaakt waarin beschreven staat welke zorg er wordt ingekocht.
 • Er moet duidelijk beschreven worden waarom het pgb wenselijk is.
 • De zorgverzekeraar bekijkt of de zorg die wordt ingekocht kwalitatief goed en geschikt is.

Wanneer is het pgb voor mij geschikt?

Om te bepalen of het persoonsgebonden budget voor jou geschikt is, kun je deze test doen.

Ik heb zware, langdurige zorg nodig. Waar vraag ik pgb aan?

Lees hier meer over de aanvraag van het pgb bij de behoefte aan langdurige zorg.

Wanneer word ik uitbetaald door het pgb?

Als je netto pgb minder is dan € 15.000 is per jaar dan wordt het voorschot per kwartaal uitbetaald. Als je netto pgb meer is dan € 15.000 per jaar dan wordt het voorschot per maand uitbetaald.

Kan ik het pgb in het buitenland gebruiken?

Als je in het buitenland gaat wonen heb je geen recht op het pgb.

Verblijf je tijdelijk in het buitenland? Afhankelijk van de duur van je verblijf en het land waar je je bevindt, kun je onder voorwaarden je budget gebruiken om zorg in te kopen.

Hoe weet ik zeker welk pgb het beste bij mij past?pgb wat past bij mij

Je hebt recht op gratis cliëntenondersteuning. De cliëntenondersteuner bekijkt samen welk pgb het beste bij de zorg past die je nodig hebt.

Je kunt een cliëntenondersteuner aanvragen bij de gemeente.

Zelf de controle óf zorg in natura via een zorginstelling?

Er bestaat ook een alternatief voor het pgb, namelijk zorg in natura. Hierbij kies je voor een zorginstelling (zoals bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie). De instelling zal vervolgens (in overleg) bepalen welke zorg je krijgt en hoe deze zorg wordt geleverd. Een nadeel hiervan is dat je minder controle hebt, een voordeel is dat je zelf niet verschillende zorgverleners hoeft te contracteren, te betalen en de administratie hiervan bij hoeft te houden.

Kan ik ook een mix nemen van pgb én zorg in natura?

Heb je veel verschillende typen zorg nodig? Dan is het ook mogelijk een mix te nemen van een pgb en zorg in natura.

Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?

 • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
 • Je betaalt in 2019 meer voor het eigen risico
 • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen

Zorgverzekeringen vergelijken

Vraag? Bel ons.

We zijn 6 dagen per week bereikbaar.

Openingstijden klantenservice

 • Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur
 • Zaterdag van 10:00u tot 16:00 uur
 • Zondag zijn we gesloten

Bel 020 - 760 42 42 (lokaal tarief)