Aanvraag autoverzekering geweigerd

Erg vervelend als je aanvraag voor een nieuwe autoverzekering wordt afgewezen. Helaas is de kans van slagen bij een andere verzekeraar in dat geval nihil. We leggen uit wat de mogelijke redenen zijn voor je afwijzing en waarom een nieuwe aanvraag vaak weinig zin heeft.

Risicoselectie

Verzekeraars kijken bij je aanvraag naar de kans dat je schade zult claimen of dat je niet aan je betalingsverplichting kunt voldoen. Als deze aanwezig is zullen ze een hogere premie vragen. Pas als de kans aanzienlijk is zullen ze je afwijzen.

Je zult waarschijnlijk overal afgewezen worden

Verzekeraars wijzen je dus niet zomaar af en omdat ze allemaal dezelfde criteria aanhouden, krijg je bij iedere verzekeraar dezelfde beoordeling. De kans op afwijzing bij een nieuwe aanvraag is dus erg groot.

Bekijk hieronder de mogelijke redenen voor je afwijzing. Ben je het niet eens met de beoordeling? Vraag dan om een gemotiveerde afwijzing. Stuur een aangetekende brief naar de verzekeraar en vraag naar de redenen. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent.

LET OP! Door de afwijzing ben je momenteel niet verzekerd. Onverzekerd rijden is strafbaar!

Redenen voor afwijzing

1. Je hebt te veel schade geclaimd

Verzekeraars checken in de centrale database Roy Data hoe vaak je een claim hebt ingediend. Dit gaat uitsluitend om schade die anderen bij jou hebben veroorzaakt en waar dus juridische bijstand bij komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan diefstal of ruitschade. Het risico dat je opnieuw zult claimen is volgens de verzekeraars groot, waardoor ze je niet graag verzekeren.

Klopt de schaderegistratie niet?

Als je denkt dat de schaderegistratie niet klopt, dien dan een inzageverzoek in bij het CIS. Je kunt daar vervolgens een correctieverzoek indienen. Het CIS neemt dan contact op met de verzekeraar.

2. Je hebt je premies niet op tijd betaald

Wanbetaling is een van de meest voorkomende redenen voor afwijzing. Als je te lang je premie niet betaalt, wordt je dekking in eerste instantie geschorst door je verzekeraar. Wanneer de openstaande bedragen zijn betaald, wordt de schorsing opgeheven. Als afbetaling te lang duurt zegt de verzekeraar je dekking definitief op. Dit is zichtbaar voor alle verzekeraars in Nederland.

3. Je hebt een rijontzegging

Ernstige verkeersovertredingen kunnen leiden tot een rijontzegging. Een rijontzegging heeft langdurige gevolgen voor je autoverzekering. Zelfs 7 jaar later kan een verzekeraar je aanvraag hierom nog weigeren.

4. Je hebt een strafblad

Over een strafblad doen verzekeraars gegarandeerd moeilijk, want volgens hen zegt dat iets over jou. Zelfs als de reden voor je strafblad niets met autorijden te maken heeft, zal het aanvragen van een autoverzekering erg lastig zijn.

5. Je hebt nog niet zo lang je rijbewijs en toch een snelle auto

Tot je 28e ben je een jonge bestuurder. Je valt dan sowieso in een zogeheten risicogroep, omdat jonge bestuurders gemiddeld veel schades claimen en weinig ervaring hebben. Als je daarbij ook nog eens een sportieve auto rijdt, levert dit je extra risicopunten op. Kijk dus voordat je een sportieve of dure auto koopt alvast of je deze kunt verzekeren.

6. Je auto is lange tijd onverzekerd geweest

Zelfs als je auto lange tijd stilstaat in je garage ben je in Nederland verplicht een autoverzekering te hebben. Verzekeraars vinden dat je van deze regel op de hoogte moet zijn. Als je de auto na lange tijd toch wilt verzekeren, kunnen zij daarom je aanvraag weigeren.

Laat je kenteken schorsen

Een belangrijke reden om je auto niet te verzekeren is als je lange tijd in het buitenland woont. In dat geval kun je het kenteken laten schorsen bij de RDW. Bij terugkomst in Nederland kun je de auto dan weer verzekeren.