Wat is de zwarte lijst van verzekeringen? | Overstappen.nl

Wat is de zwarte lijst van verzekeringen?

Op de zwarte lijst van verzekeringen staan alle personen geregistreerd waarvan hun verzekering om bepaalde redenen is afgewezen of opgezegd door een verzekeraar. De zwarte lijst wordt beheert door Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Wil je graag een autoverzekering afsluiten, maar sta je op de zwarte lijst? Ontdek op deze pagina wat je kunt doen.
 

Hoe kom je op de zwarte lijst terecht?

Een autoverzekeraar kan ervoor kiezen om personen op de zwarte lijst te noteren. Op de zwarte lijst kom je niet zomaar te staan. Om de volgende redenen kan een verzekeraar jouw aanvraag afwijzen of de verzekering opzeggen:

 • Als je een negatief aantal schadevrije jaren hebt op-/afgebouwd. Je bent in een zogenoemde maluspositie terechtgekomen en de verzekeraar kan jouw verzekering opzeggen of schorsen.
 • Als je een ontzegging van rijbevoegdheid hebt gekregen.
 • Als je afspraken met je verzekeraar niet nakomt, zoals het niet betalen van de premie. De verzekeraar zegt dan jouw verzekering op.
 • Als je fraude pleegt of misbruik maakt van je verzekering.
 • Als je schade veroorzaakt met een onverzekerde auto.

Wat staat er op de zwarte lijst?

Op de zwarte lijst van autoverzekeringen staan persoonlijke gegevens, adresgegevens en kentekengegevens van de auto. Verzekeraars geven zelf de registratie van personen door en kunnen deze ook zelf verwijderen.

Hoe lang sta je op de zwarte lijst van autoverzekeringen?

Gegevens blijven meestal vijf jaar lang op de zwarte lijst staan, waarna de registratie automatisch wordt verwijderd. Sta je op de zwarte lijst omdat je een aantal negatieve schadevrije jaren hebt opgebouwd? Dan kunnen je gegevens al na 15 maanden worden verwijderd.

Stichting CIS en BKR

Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) bewaart voor organisaties, verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigde agenten alle gegevens die belangrijk zijn om te delen, waaronder de zwarte lijst van autoverzekeringen. Deze gegevens worden bewaard in een databank en worden ook wel een waarschuwings- of signaleringssysteem genoemd.

Heb je een betalingsachterstand? Dan kunnen je gegevens ook bij Bureau Kredietregistratie (BKR) terechtkomen. Deze stichting verzamelt en beheert alle kredietgegevens in Nederland en helpt organisaties of instanties om fraude, schulden en betalingsachterstanden te voorkomen.

Bezwaar indienen

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om te weten welke gegevens Stichting CIS van jou opslaat. Je kunt daarom altijd een verzoek indienen bij de stichting om de gegevens in te zien en om na te gaan hoe lang de vermelding zichtbaar blijft. Ben je het niet eens met de vermelding op de zwarte lijst? Dan kun je dit aangeven bij Stichting CIS. De stichting dient vervolgens een verzoek tot correctie in bij de verzekeraar, maar deze kan het verzoek negeren waardoor er niets verandert.

Een nieuwe autoverzekering afsluiten

Een vermelding op de zwarte lijst werkt in jouw nadeel bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. De meeste autoverzekeraars zullen je namelijk niet accepteren. Toch zijn er mogelijkheden zoals bij schade- en verzekeringsbedrijf de Vereende. Deze verzekeraar is gespecialiseerd in uitzonderlijke gevallen. Hier kun je bijvoorbeeld terecht als je veel negatieve schadevrije jaren hebt opgebouwd of wanneer er bijzonderheden zijn in je verzekeringsverleden. Via onderstaande offerte kun je een autoverzekering bij de Vereende aanvragen:

Veelgestelde vragen

  Wat is de zwarte lijst bij autoverzekeringen?

  Een officiële ‘zwarte lijst’ bestaat niet, maar er is wel een databank waar organisaties zoals verzekeringsmaatschappijen informatie kunnen uitwisselen van personen die om bepaalde redenen als klant een risico kunnen zijn. Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) slaat deze gegevens op in de databank. Een vermelding in het CIS kan gevolgen hebben voor het afsluiten van een nieuwe autoverzekering.

  Waarom staan mensen op de zwarte lijst autoverzekeringen?

  Een betalingsachterstand of slechte verzekeringshistorie kan leiden tot problemen met het afsluiten van een nieuwe verzekering. Verzekeraars kunnen op basis van het Centraal Informatie Systeem (CIS) beslissen om personen niet te accepteren als klant of deze alleen tegen een hogere premie te verzekeren.

  Hoe kom ik op de zwarte lijst autoverzekeringen?

  Betaal je niet op tijd je verzekeringspremie, dien je veel schadeclaims in, kom je verplichtingen niet na of pleeg je fraude? Dan kan een verzekeraar jouw gegevens opslaan in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Het zal hierdoor moeilijker zijn om een nieuwe autoverzekering af te sluiten, omdat je door verzekeraars gezien wordt als een risico vanwege jouw verzekeringsverleden. Verzekeraars kunnen dan besluiten om jouw premie te verhogen of je niet te accepteren als klant.

  Hoe blijf ik op de zwarte lijst autoverzekeringen staan?

  Een registratie van jouw persoonsgegevens bij Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) blijft vijf jaar zichtbaar in het dossier. Dit geldt ook voor gegevens die bij het Centraal Informatie Systeem (CIS) zijn opgeslagen.

  Kan ik nog een autoverzekering afsluiten als ik op de zwarte lijst sta?

  Sommige verzekeraars kunnen jou als klant weigeren zodra jouw gegevens in het Centraal Informatie Systeem zichtbaar zijn. Er zijn ook verzekeraars die jou wel accepteren, maar waarvoor je een flinke premie moet gaan betalen. Kom je er met de reguliere verzekeringsmaatschappijen niet uit? Kijk dan eens op de website van de Vereende, een verzekeringsbedrijf dat gespecialiseerd is in uitzonderlijke gevallen.

  Het is altijd raadzaam betalingsachterstanden in te halen of betalingsregelingen te treffen om te voorkomen dat de schulden verder oplopen en je gegevens bij het BKR (Bureau Kredietregistratie) worden opgeslagen.