Pro Life polis

Wat is een Pro Life polis?

Een Pro Life polis is een polis van de basisverzekering voor mensen die vanuit ethische of levensbeschouwelijke redenen niet willen meebetalen voor praktijken als bijvoorbeeld abortus provocatus, euthanasie, geslachtsveranderende operaties en IVF. Een Prol Life polis kan worden afgesloten bij Pro Life Zorgverzekeringen.

Naast dat bepaalde zaken buiten beschouwing worden gelaten, wordt er in een Pro Life polis extra aandacht besteed aan bijvoorbeeld christelijke thuiszorg, verpleging en palliatieve zorg.

Waarom zorgverzekering 2020 vergelijken?

  • De premie van je huidige verzekeraar stijgt
  • In 2020 veranderen de huidige dekkingen en voorwaarden
  • Je bespaart op je aanvullende verzekeringen