Om je een optimale ervaring te geven op onze website, maken wij gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacyverklaring Sluiten

Energiebegrippen

« Naar Begrippen

Biomassa

Biomassa is plantaardig en dierlijk materiaal, zoals hout en mest. Biomassa kan via vergisting, verbranding of vergassing omgezet worden in elektriciteit, warmte en gasvormige en vloeibare brandstoffen. De energie die uit biomassa wordt opgewekt heet bio-energie.

Soorten biomassa

Meer dan de helft van onze duurzame energie is afkomstig uit de verbranding van biomassa. Er zijn 2 soorten biomassa:

  • biomassa uit afval, zoals snoeiafval, rest- en afvalhout uit de industrie, gft, rioolwaterslib, oud papier, agrarisch restafval.
  • biomassa dat speciaal is geteeld voor energiedoelen.

Voordelen biomassa

Ook al komt er bij de verbranding het broeikasgas CO2 vrij, wordt de verbranding van biomassa toch beschouwd als een CO2-neutraal proces. Dit komt omdat de CO2 die vrijkomt deel uitmaakt van de koolstofcyclus, die de hoeveelheid CO2 in de lucht constant houdt. Om die reden mag energie opgewekt door de verbranding van biomassa als groene energie gezien worden.

Bij het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen is er geen sprake van een CO2-neutraal proces. Hierbij komt namelijk miljoenen jaren oude CO2 vrij die niet meer thuishoort in de huidige koolstofcyclus.

Nadelen van biomassa

Bij de verbranding van biomassa komt niet alleen CO2 vrij, maar ook schadelijke stoffen als fijnstof en diverse zwavel- en stikstofoxiden. Deze stoffen vormen een smog en kunnen bij inademing gezondheidsklachten veroorzaken. Ook palmolie wordt als biomassa gebruikt. Palmolie is niet duurzaam als het op akkers geteeld is waar eerder tropisch regenwoud stond.

Energie uit biogas duurzaam?

In hoeverre bio-energie (groen gas uit biogas of stroom uit biogas) duurzaam is valt te betwisten. Bio-energie is pas 100% duurzaam als de voorraad biomassa onuitputtelijk is, zoals bij zonne-energie. De duurzaamheid hangt ook af van de gebruikte grondstoffen. De teelt van duurzame biomassa, mag niet concurreren met voedselproductie. Verder komen bij het verbranden van biomassa schadelijke stoffen vrij. Volgens sommigen mag deze energievorm daarom niet als duurzaam worden gezien.

Duurzame energie vergelijken

Wil je bijdragen aan een beter milieu? Kies dan voor duurzame energie. Dit heet ook wel groene energie. Bij Overstappen.nl kun je alle energieleveranciers vergelijken die groene energie aanbieden. Hierbij kun je je voorkeuren instellen, waardoor je de beste en goedkoopste keuze maakt.