Gecontracteerde zorg | Overstappen.nl

Gecontracteerde zorg

Er is sprake van gecontracteerde zorg als de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt met een zorgverlener of zorginstelling. Als je een natura-basisverzekering afsluit bij een zorgverzekeraar moet je gebruikmaken van gecontracteerde zorg. Ga je naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder, dan betaal je een eigen bijdrage. Met een iets duurdere restitutieverzekering kun je bij alle zorgaanbieders, gecontracteerd of niet terecht. 

Vergoeding van gecontracteerde zorg

Als in de poliswaarden met je zorgverzekeraar staat dat je gebruik moet maken van gecontracteerde zorg, betekent dit dat je voor je zorg naar een aangewezen zorgverlener of zorgverzekeraar moet gaan. Je hoeft bij een afspraak niet te betalen, de zorgverlener stuurt een factuur naar de zorgverzekeraar. Deze voldoet de rekening en maakt het bedrag over aan de zorgverlener of -instelling.

Niet-gecontracteerde zorg

Niet-gecontracteerde zorg is zorg waarbij er geen afspraken zijn gemaakt tussen de zorgverzekeraar en een zorgverlener. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, moet je de zorgrekening eerst zelf betalen. Je kunt deze later declareren bij je zorgverzekeraar. Je krijgt een lagere vergoeding als je een naturaverzekering hebt en van niet-gecontracteerde zorg gebruikmaakt.

Afspraken over kwaliteit van de zorg

Het systeem waarbij zorgverzekeraars contracten afsluiten met zorgaanbieders heeft een positief effect op de kwaliteit van zorg in Nederland. In afgesloten contracten staan afspraken over onder andere de kwaliteit van de zorg. De kwaliteit van de zorg in bijvoorbeeld ziekenhuizen wordt steeds transparanter.

Zorgverzekeraars kunnen hierop inspelen. Zij kunnen besluiten om alleen met de beste zorgverleners contracten af te sluiten. Zorgverleners willen voorkomen dat een zorgverzekeraar geen contract met hen wil afsluiten. Daarom zetten ze hun beste beentje voor om kwalitatief goede zorg aan te bieden en contracten af te sluiten.

Afspraken over tarieven gecontracteerde zorg

Verder worden bij gecontracteerde zorg afspraken gemaakt over de tarieven, waardoor de zorg betaalbaar kan blijven. Er kunnen bijvoorbeeld maximumtarieven worden afgesproken die zorgverleners bij zorgverzekeraars in rekening mogen brengen. Zonder prijsafspraken heeft een zorgverzekeraar minder invloed op de in rekening gebrachte zorgkosten.

Afspraken over snelheid

Een ander voordeel van gecontracteerde zorg is dat door de afspraken zorg snel en op tijd kan worden geleverd. Zorgverzekeraars kunnen hier met zorgaanbieders afspraken over maken.

Zorg vergelijken

Vind via de zorgvergelijker uit welke zorgverzekering het beste aansluiten bij je wensen of de goedkoopste zorgverzekering. Je vult in welke zorg je wilt ontvangen en wat je eventueel aanvullend wilt verzekeren. Als je je keuze gaat maken, is het belangrijk om de poliswaarden goed door te lezen. Gaat het om gecontracteerde zorg? En wat wordt er vergoed als je gebruikmaakt van niet-gecontracteerde zorg? Heb je alles doorgelezen en je keuze gemaakt? Vraag je overstap gratis aan bij Overstappen.nl. Wij regelen alles snel en adequaat voor je.