Opslag duurzame energie (ODE)

Opslag duurzame energie (ODE) is een energiebelasting waarmee de overheid de subsidie voor duurzame energie betaalt. De opslag duurzame energie wordt sinds een aantal jaar via de energierekening bij huishoudens en bedrijven in rekening gebracht. Dankzij de extra energiebelasting kan de overheid de productie van groene energie stimuleren.

Let op:vanaf januari 2023 wordt de opslag duurzame energie samengevoegd met de energiebelasting. Het staat dus mogelijk niet meer los vermeld op je energierekening of er wordt gerekend met een bedrag van €0.

Financiering duurzame energie

Met de opbrengst van de ODE financiert de overheid de subsidiepot Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).
Ondernemers die energie opwekken en daarbij het milieu niet of nauwelijks belasten, kunnen deze subsidie aanvragen. Zo streeft de overheid in navolging van de afspraak met de EU-lidstaten ernaar dat in 2023 minimaal 32% van de in Europa opgewekte energie duurzaam moet zijn. Daarbij moet in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Nederland vermindert zijn met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De opslag duurzame energie is nodig om dit doel te behalen.

Bekijk voor meer informatie ook onze duurzame energie pagina.

Uitleg energierekening opslag duurzame energie

De ODE is een vorm van energiebelasting en wordt via je energierekening bij je in rekening gebracht. Daarna draagt de energieleverancier de energiebelasting af aan de overheid. Wil je meer weten over je energierekening? Ook over de opbouw ervan? Lees dan verder op de pagina uitleg energierekening.

Wat is de Regulerende Energie Belasting (REB)?

De Regulerende Energie Belasting is een belasting op het verbruik van je gas en stroom. Het doel van de REB is om het verbruik van fossiele brandstoffen minder aantrekkelijk te maken.

Wat is de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)?

opslag duurzame energieHet doel van de subsidieregeling is om energieleveranciers te stimuleren om duurzame energie te produceren. Fossiele brandstoffen zijn op dit moment nog steeds goedkoper dan groene energie. Energieleveranciers krijgen via de SDE+ het prijsverschil vergoed als ze duurzame energie leveren tegen het tarief van grijze energie.

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.