Prijsplafond energie

Tot en met december 2023 geldt er in Nederland een prijsplafond voor stroom en gas. Op deze pagina lees je alles over dit onderwerp, wat de verdeling per maand is en hoe je kan vergelijken met het prijsplafond.

Navigeer snel naar

Het plafond in de basis

Wat is het energie plafond?

Het energie plafond bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een maximumprijs per m3 gas en per kWh (het prijsplafond).
 2. Een maximum energieverbruik tot waar deze prijzen gelden (het verbruiksplafond).

De hoogte hiervan is voor de beiden producten is:

 • Elektriciteit: Per kWh mag een leverancier maximaal € 0,40 vragen tot een verbruik van 2900 kWh per jaar.
 • Gas: Per 1 m3 gas mag een leverancier maximaal € 1,45 vragen tot een verbruik van 1200 m3 per jaar.

Lees hier hoe het prijsplafond in de praktijk wordt uitgevoerd.

Energieplafond

Energie prijsplafond per maand

Hieronder hebben we in twee tabellen de verbruiksverdeling van het energie prijsplafond per maand weergegeven. Deze verdeling is overgenomen van de rijksoverheid. Je ziet precies wat je volgens de berekeningen per maand zou mogen verbruiken om onder het verbruiksplafond te blijven.

Vergelijken met het prijsplafond

Het is altijd handig om een vergelijking te maken wanneer je energiecontract afloopt. Er zijn namelijk sinds de wijzigingen rondom de opzegboete weer veel meerjarige contracten in de aanbieding. Bovendien zijn er al veel contracten met tarieven onder het prijsplafond. Kies je er nu voor om de tarieven 1- of meerdere jaren vast te zetten dan weet je zeker dat je vanaf 1 januari 2024 nog steeds tarieven betaald die onder het prijsplafond zitten.

Toch zijn er nog een aantal leveranciers die geen tarieven onder het prijsplafond hanteren daarom laten wij in onze vergelijker een indicatie zien van twee jaarprijzen:
Eén jaaroverzicht van de tarieven die de energieleverancier hanteert exclusief het prijsplafond en één jaaroverzicht van de tarieven die de energieleverancier hanteert inclusief het prijsplafond.

Twijfel je wat je het beste kan doen in jouw situatie? Lees dan ons advies over de huidige energiemarkt.

tip

Let op:

Onze berekening inclusief het prijsplafond is slechts een indicatie. Controleer daarom altijd zelf de prijsberekening op basis van de verbruiksverdeling van de overheid. In de grafieken zie je de verbruiksverdeling van de overheid per maand.

Advies van onze energie-expert Tom

Advies met het prijsplafond

“Als jij een contract hebt met tarieven boven het prijsplafond, dan raad ik het aan om een vergelijking te maken om te zien of je er goed aan doet om over te stappen. Let er wel op dat je niet voortijdig overstapt en het risico loopt op een opzegboete.”

Tom Schlagwein,
Energie-expert

Prijsplafond
Vergelijk energieleveranciers
Een tweeverdeling

Hoe werkt het prijsplafond in de praktijk?

Het prijsplafond wordt in twee periodes over het jaar verdeeld: het moment vóór je jaarafrekening en het moment ná je jaarafrekening.

Iedereen krijgt op een ander moment in het jaar zijn jaarafrekening, dit is namelijk afhankelijk van de startdatum van je contract. Met andere woorden: een “energiecontractjaar” loopt meestal niet gelijk met het kalenderjaar.

Voorbeeld van de twee meetmomenten

Stel, je contract is op 18 april 2022 van start gegaan, dan krijg je een jaarafrekening op 18 april 2023. Met het prijsplafond is dan de eerste periode voor jou van 1 januari 2023 tot en met 17 april 2023. Je tweede periode gaat dan in vanaf 18 april 2023 en duurt tot en met 31 december 2023.

Als oplossing wordt nu een rekenmodel aangehouden waarbij je dagelijks een gemiddelde hoeveelheid stroom en/of gas mag verbruiken. Dat gemiddelde wordt vanaf 1 januari opgeteld tot de dag dat je energiecontract afloopt. Blijft je werkelijke verbruik onder dit opgetelde gemiddelde dan betaal je maximaal de tarieven van het prijsplafond. Komt je verbruik boven dit gemiddelde uit, dan betaal je voor dit ‘teveel’ de contractprijs van je energieleverancier. Vanaf het moment dat je nieuwe contract ingaat, begint deze berekening opnieuw. De overheid houdt er wel rekening mee dat je in de wintermaanden meer verbruikt dan in de zomermaanden, zie de grafieken bovenaan deze pagina.

Wat betekent dit voor het prijsplafond

In de praktijk kan deze regeling betekenen dat je over het gehele kalenderjaar 2023 onder het prijsplafond blijft, maar dat je tijdens een van de twee periodes wel boven het berekende verbruik uitkomt, waardoor je toch moet bijbetalen.

Om dit uit te leggen hebben we hieronder twee rekenvoorbeelden gemaakt, waarin we fictieve getallen hebben gebruikt.

tip

Let op:

Je energieleverancier mag bij je jaarafrekening (periode 1) alleen het prijsplafond tarief in rekening brengen voor het aantal m3 gas of kWh stroom dat je, volgens het rekenmodel, tot die dag maximaal had mogen verbruiken. Wat je niet hebt verbruikt neem je niet mee naar periode 2. Als je meer hebt verbruikt, betaal je hiervoor het tarief dat in je energiecontract staat.

Rekenvoorbeeld 1

Voor dit voorbeeld nemen we de contractperiode die hierboven is beschreven. Je contract is op 18 april 2022 van start gegaan, Je krijgt een jaarafrekening op 18 april 2023. De eerste periode is voor jou van 1 januari 2023 tot en met 17 april 2023. Je tweede periode is voor jou van 18 april 2023 tot en met 31 december 2023.

Periode 1
Volgens het model van de rijksoverheid mag je in de eerste periode een verbruik hebben van 680 m3 gas en 1050 kWh stroom.
Je daadwerkelijke verbruik in deze periode was: 610 m3 gas en 800 kWh stroom. Je blijft dus in deze periode onder het maximum verbruik van het prijsplafond en hoeft over deze periode niks bij te betalen.

Periode 2
Volgens het model van de rijksoverheid mag je in de tweede periode een verbruik hebben van 520 m3 gas en 1850 kWh stroom.
Je daadwerkelijke verbruik in deze periode was: 580 m3 gas en 1950 kWh stroom. Je zit hier dus 60 m3 gas en 100 kWh stroom boven het prijsplafond. Voor deze periode moet je dus zeer waarschijnlijk bijbetalen. Want je energieleverancier zal voor de 60 m3 gas en 100 kWh stroom het tarief hanteren dat in je contract staat.

Doordat de energieleverancier alleen over het verbruik van één bepaalde periode het prijsplafond tarief mag hanteren, zie je in dit voorbeeld dat ondanks je totaalverbruik van 2023 onder het prijsplafond blijft je waarschijnlijk toch moet bijbetalen. Je zat namelijk in de tweede periode boven het, door de overheid, berekende verbruik.

Rekenvoorbeeld 2

Voor dit voorbeeld nemen we twee andere periodes.
Je contract is op 30 juli 2022 van start gegaan, je krijgt een jaarafrekening op 30 juli 2023. De eerste periode is voor jou van 1 januari 2023 tot en met 29 juli 2023. Je tweede periode is voor jou van 30 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

Periode 1
Volgens het model van de rijksoverheid mag je in de eerste periode een verbruik hebben van 850 m3 gas en 1500 kWh stroom.
Je daadwerkelijke verbruik in deze periode was: 840 m3 gas en 1480 kWh stroom. Je blijft dus in deze periode onder het maximum verbruik van het prijsplafond en hoeft over deze periode niks bij te betalen.

Periode 2
Volgens het model van de rijksoverheid mag je in de tweede periode een verbruik hebben van 350 m3 gas en 1400 kWh stroom.
Je daadwerkelijke verbruik in deze periode was: 345 m3 gas en 1380 kWh stroom. Je zit hier dus 5 m3 gas en 20 kWh stroom onder het prijsplafond. Dus ook voor deze periode hoef je niks bij te betalen.

In dit voorbeeld zie je dat je niet hoeft bij te betalen als je in beide periodes onder het prijsplafond blijft.

Voor wie is het prijsplafond?

Het prijsplafond is voor consumenten en andere ‘kleinverbruikers’, zoals zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een gedeelte van het mkb.
Voor de kleine bedrijven die in verhouding veel energie verbruiken, zoals een bakker, (klein) restaurant, slager komt een aparte regeling genaamd: tegemoetkoming energiekosten (TEK).

Wat is de TEK?

De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. Deze compensatie zal naar verwachting voor een deel bestaan uit een kostenstijging van dit jaar en die van 2023. Daarbij wordt de vergoeding waarschijnlijk een percentage van de kostenstijging boven de referentieprijs, waarbij er een maximale vergoeding per bedrijf wordt gehanteerd.

Naar verwachting gaat deze regeling pas vanaf 1 april 2023 in, maar met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022.

Hoe werkt het prijsplafond bij stads- en blokverwarming?

Voor huishoudens die gebruik maken van stadsverwarming is er een aparte regeling. Zij krijgen vanaf 1 januari 2023 een maximumtarief van €47,39 per gigajoule warmte. Dit geldt tot een maximum verbruik van 37 gigajoule.

Compensatieregeling blokverwarming

Voor de huishoudens met blokverwarming of blokelektriciteit, vaak grote flatgebouwen met een grootverbruikaansluiting, komt er een aparte regeling. Zij krijgen een vast bedrag per wooneenheid. De hoogte van dit bedrag zal variëren tussen de € 670 voor studenten en € 1600 voor zelfstandige wooneenheden. Dit zal dan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2023.

€ 380 Extra tegemoetkoming voor de blokelektriciteit

Huishoudens met blokelektriciteit een extra tegemoetkoming van € 380 omdat zij de 2 x € 190 tegemoetkoming hebben misgelopen in november en december 2022.

Compensatie gedeelde kleinverbruikaansluiting

Daarbij komt er ook een bijdrage voor huishoudens met een gedeelde kleinverbruikaansluiting, hierbij gaat het om gesplitste etages in oudere panden, woonzorginitiatieven en studentenhuizen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze regeling gelden vanaf twee tot vijf huishoudens of personen per gedeelde energiemeter.
De overheid heeft de adressen van deze huishoudens in samenwerking met de Belastingdienst en het Kadaster verzameld, om zo een overzicht te hebben welke huishoudens in aanmerking komen voor deze bijdrage.

Niet zelf aanvragen

Het is niet mogelijk om zelfstandig deze regeling aan te vragen, je verhuurder of de VVE kan binnenkort een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Stadsverwarming prijsplafond

Hoe werkt het prijsplafond als je een warmtepomp hebt?

Als jij een warmtepomp in je huis hebt, gelden dezelfde regels als voor de huishoudens met een gas- en elektriciteitsaansluiting. Doordat het kabinet het prijsplafond tarief voor elektriciteit heeft verlaagd (van € 0,70 naar € 0,40) en het maximum verbruik heeft verhoogd (van 2400 kWh naar 2900 kWh) komen ze deze huishoudens tegemoet.

Warmtepomp prijsplafond

Veelgestelde vragen

  Tot wanneer geldt het energieplafond?

  Het energie plafond geldt tot en met 31 december 2023. Vanaf november 2022 was er al een tegemoetkoming van de overheid voor alle huishoudens en kleinverbruikers in Nederland.

  Elk huishouden in Nederland kreeg in de maanden november en december van 2022 € 190,-korting op hun huidige energierekening. Het maakte hierbij niet uit of je minder, evenveel of meer dan € 190,-per maand betaald.

  Tip:Je energieleverancier moest in de maanden november en december in 2022 2x € 190,- van je voorschotbedrag aftrekken, of dit terugstorten op je rekening. Controleer of dit ook daadwerkelijk is gebeurd.

  Is een dynamisch tarief voordeliger met het prijsplafond?

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten om voor de huishoudens met een dynamisch energiecontract het prijsplafond per maand en niet per uur te laten gelden. Er wordt dan gekeken naar de gemiddelde maandprijs per kuub gas of kilowattuur stroom die je hebt betaald. Alleen wanneer dat gemiddelde tarief boven het prijsplafond uit komt, dan gaat het prijsplafond in. Is dat gemiddelde onder het prijsplafond, dan gebeurt er niks. Hierdoor is het mogelijk dat je voor sommige uren wél een tarief betaald wat boven het prijsplafond zit, maar het gemiddelde tarief per maand toch onder het prijsplafond blijft.

  Ik heb een vast contract met lagere tarieven, moet ik meer betalen?

  Nee, als jij een vast contract hebt met lagere tarieven dan het prijsplafond ga jij tot het einde van je contract niet meer betalen. Wanneer jouw contract afloopt en je nieuwe tarieven hoger zijn dan het prijsplafond, moet jouw energieleverancier de tarieven van het prijsplafond hanteren, tot jij het maximum verbruik hebt bereikt. Daarna ga je de tarieven van je huidige energiecontract betalen.

  Ik heb een variabel contract met lagere tarieven, moet ik meer betalen?

  Nee, als jij een variabel contract hebt met lagere tarieven dan het prijsplafond ga jij tot het einde van je contract niet meer betalen.

  Is het prijsplafond inclusief of exclusief belastingen/heffingen?

  Het prijsplafond is inclusief alle overheidsheffingen (energiebelasting en ODE) en de 21% btw.

  Hoe kan ik mijn energieverbruik in de gaten houden?

  Je energieverbruik op twee manieren in de gaten houden:

  1. Slimme meter: Wist je dat je met een slimme meter energiemeter in huis je makkelijk inzicht kan krijgen in jouw energieverbruik? Dit kan meestal in de online omgeving of app van je energieleverancier. Je kunt dan op een gemakkelijke manier bijhouden wat je elektriciteits- en/of gasverbruik is gedurende uur/dag/week/maand. Om via je energieleverancier je verbruik in de gaten te kunnen houden, moet je toestemming verlenen aan je leverancier om de meterstanden uit te lezen. Dit kan dus alleen als je een slimme meter hebt. Als jij niet wilt dat je energieleverancier dit uit kan lezen kan je methode twee toepassen.
  2. Door op vaste momenten in de week de meterstanden van je gasmeter en elektriciteitsmeter op te schrijven.De rekensom die hierbij geldt is: nieuwe meterstanden – oude meterstanden = het verbruik over deze periode.

   Voorbeeld:
   Je start op 1 januari 2023 om 8.00 ‘s ochtends met het bijhouden van je verbruik.
   Dan schrijf je van de (dubbele) elektriciteitsmeter beiden standen op.
   Meter 1: 1000 kWh
   Meter 2: 500 kWh
   Van je gasmeter schrijf je de ook de stand op.
   Gasmeter: 60 m3

   Een week later op 8 januari schrijf je om 8 uur ‘s ochtends weer alle meterstanden op.
   Elektriciteit:
   Meter 1: 1200 kWh
   Meter 2: 550 kWh
   Gasmeter: 100m3
   Het verschil tussen de meterstanden op 1 januari en 8 januari is je verbruik van die week.

   Je verbruik van die week is dan:
   Elektriciteit:
   Meter 1: 1200 – 1000 = 200 kWh
   Meter 2: 550 – 500= 50 kWh
   Elektriciteitsverbruik: 250 kWh voor deze week
   Gasmeter: 100 – 60 = 40 m3
   Gasverbruik: 40 m3 voor deze week

   Als je dit elke week bijhoudt, krijg je een mooi beeld van je verbruik. Zo kan je jouw energieverbruik in de gaten houden. Er zijn online ook tools beschikbaar die je hier eventueel bij kunnen helpen.

   Kijk op voor energiebesparende tips op deze pagina.

  Hoe zit het met dal of normaaltarief bij het prijsplafond?

  Over het normaal-en daltarief is (nog) niet veel bekend. Wij verwachten dat het stroomtarief van het energieplafond één tarief is en dat er dus tot 2900 kWh geen verschil wordt gemaakt tussen het normaal-en daltarief. Voor het verbruik boven de 2900 kWh (en 1200 m3 gas) betaal je weer de tarieven die voor jou gelden in je energiecontract. Als je gebruik maakt van het normaal-en daltarief dan zullen deze tarieven vanaf dan weer gelden.

  Zijn er andere vormen van compensatie voor mijn energierekening?

  Ja, voor de kwetsbare huishoudens zijn er er nog een drietal compensaties beschikbaar.

  • Eenmalige tegemoetkoming energie.
  • Extra geld voor isolatiemaatregelen.
  • Tijdelijk Noodfonds Energie

  Lees hier wat deze drie compensaties precies inhouden.

Vraag nog niet beantwoord?

bellen
Bel
Binnen: 1 minuut
whatsapp
Whatsapp
Binnen: 15 minuten
mailen
Mail
Binnen: 2 uur
chatten
Chat
Begin chat
Binnen: 4 minuten

Overstappen.nl is onderdeel van Kizi

Close modal

Overstappen.nl, Autoverzekering.nl en EasySwitch.nl zijn onderdeel van Kizi, het overkoepelende merk van al onze websites. Bij Kizi maken we financiële keuzes makkelijk. Of het nou gaat om je internet, energiecontract of je verzekeringen.