Energie prijsplafond per maand in 2023 | Overstappen.nl

Prijsplafond energie

Let op: vanaf 1 januari 2024 is het prijsplafond voor energie vervallen

Tot en met december 2023 gold er in Nederland een prijsplafond voor stroom en gas. Op deze pagina lees je alles over dit onderwerp, wat de verdeling per maand was en hoe je kon vergelijken met het prijsplafond.

Navigeer snel naar

Per 1 januari 2024 is het prijsplafond voor energie niet meer van kracht. Vergelijk nu!

Wat was het energie plafond?

Sinds 1 januari 2024 geldt er geen prijsplafond voor energie meer. Dit houdt in dat je het tarief dat in je energiecontract staat betaald. Ook als dit boven het prijsplafond is, daarom loont het weer om nu te vergelijken en over te stappen. Door te vergelijken zie je in één oogopslag of je kan besparen op je energierekening.

Het energieplafond bestond uit twee onderdelen:

 1. Een maximumprijs per m3 gas en per kWh (het prijsplafond).
 2. Een maximum energieverbruik tot waar deze prijzen golden (het verbruiksplafond).

De hoogte hiervan was voor beide producten:

 • Elektriciteit: Per kWh mocht een leverancier maximaal € 0,40 vragen tot een verbruik van 2900 kWh per jaar.
 • Gas: Per 1 m3 gas mocht een leverancier maximaal € 1,45 vragen tot een verbruik van 1200 m3 per jaar.

Lees hier hoe het prijsplafond in de praktijk werd uitgevoerd.

Energieplafond

Energie prijsplafond per maand

Hieronder hebben we in twee tabellen de verbruiksverdeling van het energie prijsplafond per maand weergegeven. Deze verdeling was overgenomen van de rijksoverheid. Je zag precies wat je volgens de berekeningen per maand mocht verbruiken om onder het verbruiksplafond te blijven.

Vergelijken met het prijsplafond

Het was altijd handig om een vergelijking te maken wanneer je energiecontract afliep. Er waren namelijk sinds de wijzigingen rondom de opzegboete weer veel meerjarige contracten in de aanbieding. Bovendien waren er al veel contracten met tarieven onder het prijsplafond. Koos je er toen voor om de tarieven 1- of meerdere jaren vast te zetten, dan wist je zeker dat je vanaf 1 januari 2024 nog steeds tarieven betaalde die onder het prijsplafond zaten.

Toch waren er nog een aantal leveranciers die geen tarieven onder het prijsplafond hanteerden, daarom lieten wij in onze vergelijker een indicatie zien van twee jaarprijzen:
Eén jaaroverzicht van de tarieven die de energieleverancier hanteerde exclusief het prijsplafond en één jaaroverzicht van de tarieven die de energieleverancier hanteerde inclusief het prijsplafond.

Twijfelde je wat je het beste kon doen in jouw situatie? Lees dan ons advies over de huidige energiemarkt.

tip

Let op:

Onze berekening inclusief het prijsplafond was slechts een indicatie. Controleerde je daarom altijd zelf de prijsberekening op basis van de verbruiksverdeling van de overheid. In de grafieken zag je de verbruiksverdeling van de overheid per maand.

Advies van onze energie-expert Tom

Advies met het prijsplafond

“Als jij een contract had met tarieven boven het prijsplafond, dan raadde ik het aan om een vergelijking te maken om te zien of je er goed aan deed om over te stappen. Lette er wel op dat je niet voortijdig overstapte en het risico liep op een opzegboete.”

Tom Schlagwein,
Energie-expert

Prijsplafond
Vergelijk energieleveranciers
Een tweeverdeling

Hoe werkte het prijsplafond in de praktijk?

Het prijsplafond werd in twee periodes over het jaar verdeeld: het moment vóór je jaarafrekening en het moment ná je jaarafrekening.

Iedereen kreeg op een ander moment in het jaar zijn jaarafrekening, dit was namelijk afhankelijk van de startdatum van je contract. Met andere woorden: een “energiecontractjaar” liep meestal niet gelijk met het kalenderjaar.

Voorbeeld van de twee meetmomenten

Stel, je contract was op 18 april 2022 van start gegaan, dan kreeg je een jaarafrekening op 18 april 2023. Met het prijsplafond was dan de eerste periode voor jou van 1 januari 2023 tot en met 17 april 2023. Je tweede periode ging dan in vanaf 18 april 2023 en duurde tot en met 31 december 2023.
Als oplossing werd nu een rekenmodel aangehouden waarbij je dagelijks een gemiddelde hoeveelheid stroom en/of gas mocht verbruiken. Dat gemiddelde werd vanaf 1 januari opgeteld tot de dag dat je energiecontract afliep. Bleef je werkelijke verbruik onder dit opgetelde gemiddelde, dan betaalde je maximaal de tarieven van het prijsplafond. Kwam je verbruik boven dit gemiddelde uit, dan betaalde je voor dit ‘teveel’ de contractprijs van je energieleverancier. Vanaf het moment dat je nieuwe contract inging, begon deze berekening opnieuw. De overheid hield wel rekening met het feit dat je in de wintermaanden meer verbruikte dan in de zomermaanden, zie de grafieken bovenaan deze pagina.

Wat betekende dit voor het prijsplafond

In de praktijk kon deze regeling betekenen dat je over het gehele kalenderjaar 2023 onder het prijsplafond bleef, maar dat je tijdens een van de twee periodes wel boven het berekende verbruik uitkwam, waardoor je toch moest bijbetalen.
Om dit uit te leggen hadden we hieronder twee rekenvoorbeelden gemaakt, waarin we fictieve getallen hadden gebruikt.

tip

Let op:

Je energieleverancier mocht bij je jaarafrekening (periode 1) alleen het prijsplafondtarief in rekening brengen voor het aantal m3 gas of kWh stroom dat je, volgens het rekenmodel, tot die dag maximaal had mogen verbruiken. Wat je niet had verbruikt, nam je niet mee naar periode 2. Als je meer had verbruikt, betaalde je hiervoor het tarief dat in je energiecontract stond.

Rekenvoorbeeld 1

Voor dit voorbeeld namen we de contractperiode die hierboven was beschreven. Je contract was op 18 april 2022 van start gegaan, je kreeg een jaarafrekening op 18 april 2023. De eerste periode was voor jou van 1 januari 2023 tot en met 17 april 2023. Je tweede periode was voor jou van 18 april 2023 tot en met 31 december 2023.
Periode 1
Volgens het model van de rijksoverheid mocht je in de eerste periode een verbruik hebben van 680 m3 gas en 1050 kWh stroom.
Je daadwerkelijke verbruik in deze periode was: 610 m3 gas en 800 kWh stroom. Je bleef dus in deze periode onder het maximum verbruik van het prijsplafond en hoefde over deze periode niks bij te betalen.

Periode 2
Volgens het model van de rijksoverheid mocht je in de tweede periode een verbruik hebben van 520 m3 gas en 1850 kWh stroom.
Je daadwerkelijke verbruik in deze periode was: 580 m3 gas en 1950 kWh stroom. Je zat hier dus 60 m3 gas en 100 kWh stroom boven het prijsplafond. Voor deze periode moest je dus zeer waarschijnlijk bijbetalen. Je energieleverancier hanteerde namelijk voor de 60 m3 gas en 100 kWh stroom het tarief dat in je contract stond.

Doordat de energieleverancier alleen over het verbruik van één bepaalde periode het prijsplafondtarief mocht hanteren, zag je in dit voorbeeld dat ondanks je totaalverbruik van 2023 onder het prijsplafond bleef, je waarschijnlijk toch moest bijbetalen. Je zat namelijk in de tweede periode boven het, door de overheid, berekende verbruik.

Rekenvoorbeeld 2

Voor dit voorbeeld namen we twee andere periodes.
Je contract was op 30 juli 2022 van start gegaan, je kreeg een jaarafrekening op 30 juli 2023. De eerste periode was voor jou van 1 januari 2023 tot en met 29 juli 2023. Je tweede periode was voor jou van 30 juli 2023 tot en met 31 december 2023.
Periode 1
Volgens het model van de rijksoverheid mocht je in de eerste periode een verbruik hebben van 850 m3 gas en 1500 kWh stroom.
Je daadwerkelijke verbruik in deze periode was: 840 m3 gas en 1480 kWh stroom. Je bleef dus in deze periode onder het maximum verbruik van het prijsplafond en hoefde over deze periode niks bij te betalen.

Periode 2
Volgens het model van de rijksoverheid mocht je in de tweede periode een verbruik hebben van 350 m3 gas en 1400 kWh stroom.
Je daadwerkelijke verbruik in deze periode was: 345 m3 gas en 1380 kWh stroom. Je zat hier dus 5 m3 gas en 20 kWh stroom onder het prijsplafond. Dus ook voor deze periode hoefde je niks bij te betalen.

In dit voorbeeld zag je dat je niet hoefde bij te betalen als je in beide periodes onder het prijsplafond bleef.

Voor wie was het prijsplafond?

Het prijsplafond was voor consumenten en andere ‘kleinverbruikers’, zoals zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een gedeelte van het mkb.
Voor de kleine bedrijven die in verhouding veel energie verbruikten, zoals een bakker, (klein) restaurant, slager, kwam er een aparte regeling genaamd: tegemoetkoming energiekosten (TEK).

Wat was de TEK?

De TEK was gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. Deze compensatie bestond naar verwachting voor een deel uit een kostenstijging van dat jaar en die van 2023. Daarbij werd de vergoeding waarschijnlijk een percentage van de kostenstijging boven de referentieprijs, waarbij er een maximale vergoeding per bedrijf werd gehanteerd.
Naar verwachting ging deze regeling pas vanaf 1 april 2023 in, maar met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022.

Hoe werkte het prijsplafond bij stads- en blokverwarming?

Voor huishoudens die gebruik maakten van stadsverwarming was er een aparte regeling. Zij kregen vanaf 1 januari 2023 een maximumtarief van €47,39 per gigajoule warmte. Dit gold tot een maximum verbruik van 37 gigajoule.

Compensatieregeling blokverwarming

Voor de huishoudens met blokverwarming of blokelektriciteit, vaak grote flatgebouwen met een grootverbruikaansluiting, kwam er een aparte regeling. Zij kregen een vast bedrag per wooneenheid. De hoogte van dit bedrag varieerde tussen de € 670 voor studenten en € 1600 voor zelfstandige wooneenheden. Dit ging dan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023.

€ 380 Extra tegemoetkoming voor de blokelektriciteit

Huishoudens met blokelektriciteit kregen een extra tegemoetkoming van € 380 omdat zij de 2 x € 190 tegemoetkoming hadden misgelopen in november en december 2022.

Compensatie gedeelde kleinverbruikaansluiting

Daarbij kwam er ook een bijdrage voor huishoudens met een gedeelde kleinverbruikaansluiting, hierbij ging het om gesplitste etages in oudere panden, woonzorginitiatieven en studentenhuizen. Naar alle waarschijnlijkheid gold deze regeling vanaf twee tot vijf huishoudens of personen per gedeelde energiemeter.
De overheid had de adressen van deze huishoudens in samenwerking met de Belastingdienst en het Kadaster verzameld, om zo een overzicht te hebben van welke huishoudens in aanmerking kwamen voor deze bijdrage.

Niet zelf aanvragen

Het was niet mogelijk om zelfstandig deze regeling aan te vragen, de verhuurder of de VVE kon binnenkort een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Stadsverwarming prijsplafond

Hoe werkte het prijsplafond als je een warmtepomp hebt?

Als jij een warmtepomp in je huis hebt, golden dezelfde regels als voor de huishoudens met een gas- en elektriciteitsaansluiting. Doordat het kabinet het prijsplafondtarief voor elektriciteit had verlaagd (van € 0,70 naar € 0,40) en het maximum verbruik had verhoogd (van 2400 kWh naar 2900 kWh), kwamen ze deze huishoudens tegemoet.

Warmtepomp prijsplafond

Veelgestelde vragen

  Tot wanneer geldt het energieplafond?

  Het energie plafond geldt tot en met 31 december 2023. Vanaf november 2022 was er al een tegemoetkoming van de overheid voor alle huishoudens en kleinverbruikers in Nederland.

  Elk huishouden in Nederland kreeg in de maanden november en december van 2022 € 190,-korting op hun huidige energierekening. Het maakte hierbij niet uit of je minder, evenveel of meer dan € 190,-per maand betaald.

  Tip:Je energieleverancier moest in de maanden november en december in 2022 2x € 190,- van je voorschotbedrag aftrekken, of dit terugstorten op je rekening.

  Is een dynamisch tarief voordeliger met het prijsplafond?

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had besloten om voor de huishoudens met een dynamisch energiecontract het prijsplafond per maand en niet per uur te laten gelden. Er werd dan gekeken naar de gemiddelde maandprijs per kuub gas of kilowattuur stroom die je had betaald. Alleen wanneer dat gemiddelde tarief boven het prijsplafond uitkwam, ging het prijsplafond in. Was dat gemiddelde onder het prijsplafond, dan gebeurde er niets. Hierdoor was het mogelijk dat je voor sommige uren wél een tarief betaalde dat boven het prijsplafond zat, maar het gemiddelde tarief per maand toch onder het prijsplafond bleef.

  Ik heb een vast contract met lagere tarieven, moet ik meer betalen?

  Nee, als jij een vast contract hebt met lagere tarieven dan het prijsplafond, betaalde je tot het einde van je contract niet meer. Wanneer jouw contract afliep en je nieuwe tarieven hoger waren dan het prijsplafond, moest jouw energieleverancier de tarieven van het prijsplafond hanteren, tot jij het maximum verbruik had bereikt. Daarna ging je de tarieven van je huidige energiecontract betalen.

  Ik heb een variabel contract met lagere tarieven, moet ik meer betalen?

  Nee, als jij een variabel contract had met lagere tarieven dan het prijsplafond, betaalde je tot het einde van je contract niet meer.

  Is het prijsplafond inclusief of exclusief belastingen/heffingen?

  Het prijsplafond was inclusief alle overheidsheffingen (energiebelasting en ODE) en de 21% btw.

  Hoe kan ik mijn energieverbruik in de gaten houden?

  Je energieverbruik op twee manieren in de gaten houden:

  1. Slimme meter: Wist je dat je met een slimme meter energiemeter in huis je makkelijk inzicht kan krijgen in jouw energieverbruik? Dit kan meestal in de online omgeving of app van je energieleverancier. Je kunt dan op een gemakkelijke manier bijhouden wat je elektriciteits- en/of gasverbruik is gedurende uur/dag/week/maand. Om via je energieleverancier je verbruik in de gaten te kunnen houden, moet je toestemming verlenen aan je leverancier om de meterstanden uit te lezen. Dit kan dus alleen als je een slimme meter hebt. Als jij niet wilt dat je energieleverancier dit uit kan lezen kan je methode twee toepassen.
  2. Door op vaste momenten in de week de meterstanden van je gasmeter en elektriciteitsmeter op te schrijven.De rekensom die hierbij geldt is: nieuwe meterstanden – oude meterstanden = het verbruik over deze periode.

   Voorbeeld:
   Je start op 1 januari 2023 om 8.00 ‘s ochtends met het bijhouden van je verbruik.
   Dan schrijf je van de (dubbele) elektriciteitsmeter beiden standen op.
   Meter 1: 1000 kWh
   Meter 2: 500 kWh
   Van je gasmeter schrijf je de ook de stand op.
   Gasmeter: 60 m3

   Een week later op 8 januari schrijf je om 8 uur ‘s ochtends weer alle meterstanden op.
   Elektriciteit:
   Meter 1: 1200 kWh
   Meter 2: 550 kWh
   Gasmeter: 100m3
   Het verschil tussen de meterstanden op 1 januari en 8 januari is je verbruik van die week.

   Je verbruik van die week is dan:
   Elektriciteit:
   Meter 1: 1200 – 1000 = 200 kWh
   Meter 2: 550 – 500= 50 kWh
   Elektriciteitsverbruik: 250 kWh voor deze week
   Gasmeter: 100 – 60 = 40 m3
   Gasverbruik: 40 m3 voor deze week

   Als je dit elke week bijhoudt, krijg je een mooi beeld van je verbruik. Zo kan je jouw energieverbruik in de gaten houden. Er zijn online ook tools beschikbaar die je hier eventueel bij kunnen helpen.

   Kijk op voor energiebesparende tips op deze pagina.

  Hoe zat het met dal of normaaltarief bij het prijsplafond?

  Er werd tot 2900 kWh geen verschil gemaakt tussen het normaal-en daltarief. Voor het verbruik boven de 2900 kWh (en 1200 m3 gas) betaalde je weer de tarieven die voor jou gelden in je energiecontract. Als je gebruik maakte van het normaal- en daltarief, dan zouden deze tarieven vanaf dan weer gelden.

  Zijn er andere vormen van compensatie voor mijn energierekening?

  Ja, voor de kwetsbare huishoudens zijn er er nog een drietal compensaties beschikbaar.

  • Eenmalige tegemoetkoming energie.
  • Extra geld voor isolatiemaatregelen.
  • Tijdelijk Noodfonds Energie

  Lees hier wat deze drie compensaties precies inhouden.

Vraag nog niet beantwoord?

bellen
Bel
Binnen: 1 minuut
whatsapp
Whatsapp
Binnen: 15 minuten
mailen
Mail
Binnen: 2 uur
chatten
Chat
Begin chat
Binnen: 4 minuten